Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand in sange o imbibatie alcolica peste limita legala, infractiune prev de art. 87 alin 1 din oug 195/2002

Sentinţă penală 182 din 02.04.2009


Drept Penal: Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul

avand in sange o imbibatie alcolica peste limita legala, infractiune prev

de art. 87 alin 1 din OUG 195/2002

Dosar nr  1478/233/2008

Prin decizia penală nr. 182/ 02.04.2009 a  T r i b u n a l u l ui  Galati

S-a hotarat:

Respinge ca fiind nefondat apelul declarat de inculpatul T I împotriva

sentinţei penale nr.128/22.01.2009 pronunţată de Judecătoria Galaţi în

dosarul nr.1478/233/2008.

Conform art.192 alin.2 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de

30 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

In motivarea deciziei  s-au retinut urmatoarele:

Prin sentinţa penală nr. 128/22.01.2009 pronunţată de Judecătoria Galaţi (dosarul nr.

1478/233/2008) a fost condamnat inculpatul T I la o pedeapsă a închisorii în cuantum de 4

luni pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice

având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita minimă admisă de lege prev. de art. 87 al. 1

din OUG nr. 195/2002 republicată cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal în referire la art. 76 lit.

d Cod penal.

În temeiul art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţIată a executării pedepsei

pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 4 luni stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

A fost aplicată inculpatului T I pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 lit. a teza II, b şi c Cod penal iar în temeiul art. 71 al. 5 Cod penal s-a dispus

suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 4 luni,

stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

În temeiul art. 191 al. 1 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata

cheltuielilor judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această hotărâre penală prima instanţă de judecată a avut în vedere

următoarele:

În fapt, la data de 09.04.2007 inculpatul T I conducea autoturismul înmatriculat sub

nr. BR 03 JZL pe DJ 251 dinspre com. S spre satul S C. Observând, din sens opus, un

echipaj al poliţiei rutiere, inculpatul a ieşit cu autoturismul de pe carosabil intrând pe  drumul 

petrolier ce se îndrepta spre parcul de sonde al S.N.P. Petrom S.A. unde acesta lucra.

După circa 500 de m autoturismul condus de inculpat a fost ajuns din urmă de

echipajul de poliţie, inculpatul fiind testat cu etilo-testul marca Drager şi  ulterior  condus la

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi în vederea recoltării probelor

biologice, întrucât s-a constatat prezenţa alcoolului în aerul expirat.

Potrivit buletinului de analiza toxicologica nr. 1117/10.04.2007,  inculpatul prezenta

o îmbibaţie alcoolica in sânge de 1,35 g/l %o, analiza  ce a fost efectuata in urma prelevării

unei singure probe de sânge, inculpatul refuzând in mod expres recoltarea si a celei de a doua

probe de sânge.

Audiat în cursul urmăririi penale, iniţial, inculpatul a  precizat că în jurul orelor 16 a

plecat din locuinţa sa din com. S către parcul de sonde, cu autoturismul, iar pe drum a oprit

la barul situat în apropierea staţiei PECO unde a consumat 0,5 l bere după care a plecat cu

autoturismul pe DJ 25, însă observând echipajul poliţiei rutiere a virat dreapta, ieşind de pe

carosabil şi intrând pe drumul petrolier.

Ulterior, în prezenţa apărătorului ales, şi în cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul

nu a menţinut declaraţia iniţială, precizând că de fapt nu a condus pe DJ 25, ci plecând din

faţa barului unde consumase alcool, a rulat paralel cu DJ 25 circa 1,5 m intrând ulterior pe

drumul petrolier unde a şi fost oprit de lucrătorii de poliţie, drum care nu este amenajat

circulaţiei şi nu constituie drum public.

Apărările inculpatului nu au fost reţinute de instanţa de fond care a apreciat ca fiind

dovedită situaţia faptică mai sus detaliată implicit vinovăţia inculpatului cu materialul

probator administrat cauzei (şi în mod deosebit cu declaraţia martorului S Cornel şi cu

consemnările din procesul verbal de depistare însuşite de către inculpat cu ocazia depistării

sale în trafic.

La individualizarea/dozarea pedepsei au fost avute în vedere criteriile generale prev.

de art. 72 Cod penal.

Împotriva sentinţei penale mai sus detaliate, în termen legal, a promovat apel

inculpatul T I arătând că probatoriile administrate cauzei nu converg fără dubiu spre

concluzia că inculpatul ar fi condus pe un drum public autoturismul;

Astfel, arată partea apelantă că declaraţia martorului S C a fost apreciată subiectiv iar

procesul verbal de constatare are o putere doveditoare relativă evidenţiind aspecte nereale

(faptul că inculpatul s-a oprit pe un teren agricol) ori omisiuni în observarea detaliilor.

Verificând sentinţa penală apelată prin prisma motivelor de apel invocate dar şi, din

oficiu, în conformitate cu disp. art. 371 al. 2 Cod procedură penală apreciem că instanţa de

fond a promovat o soluţie legală şi temeinică, motivată în fapt şi în drept în conformitate cu

disp. art. 356 Cod procedură penală. Totodată au fost evaluate corect criteriile de

individualizare a sancţiunii aplicate în raport de persoana inculpatului şi de împrejurarea

dedusă judecăţii.

Astfel, declaraţia martorului S C (fila 48 dosar instanţă) relevă în mod clar faptul că

inculpatul care intenţIa să plece să-şi cumpere ceva de mâncare o putea face fie de a chioşcul

aflat pe şosea la o distanţă de 250 m fie de la domiciliu sau locuinţa unde putea ajunge cu

autoturismul rulând pe drumul petroliere şi ieşind în şosea.

Totodată, martorul O P l-a observat pe inculpat în aceea zi în barul de lângă Staţia

Peco - consumând alcool.

Pe de altă parte primul martor - care a declarat că îşi recunoaşte semnătura doar pe

declaraţiile olograf date la urmărirea penală – a arătat la acest moment procesual că inculpatul

în cauză surprins de lucrătorii de poliţie a declarat în prezenţa sa că „a condus maşina de la

blocurile aparţinând SNP P pe DJ 251 până la bar, după care a condus pe DJ 251 pe o

distanţă scurtă şi observând echipajul de poliţie a virat dreapta …”

În aceste condiţii, adresa cu nr. 2349/2008 a Primăriei Comunei S – adusă în discuţie

de partea apelantă nu are relevanţă.

Semnificativ este şi procesul verbal de depistare fila 3 dosar u.p. în privinţa

veridicităţii situaţiei faptice reţinute în primul ciclu de judecată.