Infracţiuni la alte legi speciale

Sentinţă penală 873 din 19.05.2009


Dosar nr. 3552/280/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 873

Şedinţa publică de la 19 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.I.

Grefier F.S.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Directia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism  reprezentat prin procuror

S.G.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul B.V., având ca obiect „infracţiuni la alte legi speciale ART.51.lg161/2003-infr.de pornografie infantila prin sistem informatic”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părtile.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile in fond asupra cauzei au avut loc in sedinta publică din data de 05.05.2009, susţinerile parţilor fiind consemnate în scris în încheierea de amânare a pronunţării din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

Deliberând ;

?

INSTANŢA

Constată că prin rechizitoriul nr. 9D/P/2008 din data de 26.03.2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Directia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul B.V. pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice în formă continuată prevăzută de art. 51 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

Se reţine, în esenţă, prin actul de sesizare că, în perioada martie 2007-05.03.2009, la diferite intervale de timp, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul a deţinut fără drept cca. 16.085 fişiere tip imagine şi 138 fişiere tip film ce conţineau materiale pornografice cu minori în calculatorul personal şi două DVD-uri aflate la domiciliul său şi, totodată, a transmis prin sistemul informatic menţionat opt fişiere tip imagine ce conţineau materiale pornografice cu minori investigatorilor sub acoperire germani, care au formulat sesizarea în această cauză şi două fişiere tip imagine cu acelaşi conţinut către investigatorul acoperit desemnat în cauză.

Prin acelaşi rechizitoriu a fost scos de sub urmărire penală învinuitul P.D., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 51 din Legea nr. 161/2003, întrucât fapta nu există.

Audiat fiind în cauză, inculpatul a recunoscut şi regretat comiterea infracţiunii.

Din analiza materialului probator, respectiv sesizare, proces-verbal de investigare, adresă SC RCS &RDS SA, proces-verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii şi dreptului de apărare, declaraţii inculpat, autorizaţii de percheziţie domiciliară şi în sistem informatic, procese-verbale de percheziţie, contract furnizare serviciu Internet, Cd cu logourile alocate de către SC DELFIX MEDIA SRL unor persoane în anul 2007, ordonanţă provizorie de interceptare convorbiri telefonice pentru 48 de ore, autorizaţie investigator sub acoperire, adresă privind identificarea persoanelor din imaginile pornografice cu minori, proces-verbal privind certificarea pentru autenticitate a convorbirilor şi comunicărilor purtate prin Internet, imagini exemplificative rezultate din percheziţia informatică, decriptarea convorbirilor pe Yahoo messenger dintre inculpat şi investigatorul desemnat în cauză, fişă cazier, expertiză psihiatrică inculpat, proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală, instanţa reţine, în fapt următoarele:

Începând cu luna martie 2007 până pe 17.10.2007, inculpatul B.V., în înţelegere cu numitul P.D., administrator SC RCS &RDS SA şi consultant SC DELFIX MEDIA SRL Piteşti, s-a conectat la Internet prin adresa de IP - alocată de către SC RCS &RDS SA abonatului SC DELFIX MEDIA SRL, fără a încheia acte legale, potrivit declaraţiilor celor doi.

De la data de 17.10.2007 până la 05.03.2009, inculpatul s-a conectat la Internet în baza contractului de prestări servicii încheiat cu SC RCS &RDS SA Piteşti, folosind user-ul - şi parola -La data de 10.07.2007, inculpatul, folosind user-ul „ -”, prin aplicaţia informatică IRC de la adresa IP -, a transmis investigatorilor sub acoperire din cadrul poliţiei germane un număr de opt fişiere conţinând materiale pornografice cu minori.

La data de 12.06.2008, inculpatul, folosind user-ul „ - ”, prin aplicaţia informatică yahoo messenger, a transmis investigatorului sub acoperire desemnat în cauză un număr de două fişiere reprezentând material pornografic cu minori, ce reprezentau un comportament sexual explicit, însoţite de conversaţie referitoare la predilecţii sexuale pentru minori sau abuzarea acestora. Interceptarea sesiunilor de tip yahoo messenger împreună cu transferul de fişiere video şi imagini, conform autorizaţiei nr. 8/13.06.2008 emisă de Judecătoria Piteşti, nu s-a putut realiza de către Serviciul Român de Informaţii din motive tehnice.

La data de 05.03.2009, în baza autorizaţiei de percheziţie domiciliară nr. 2413/280/2009, emisă de Judecătoria Piteşti, s-a efectuat percheziţia domiciliară la domiciliul inculpatului, în urma căreia s-au ridicat în vederea cercetărilor un sistem informatic şi mai multe medii de stocare a datelor, asupra cărora s-a efectuat percheziţia, activitate în urma căreia s-au identificat peste 16.000 fişiere tip imagine ( 4 fişiere tip imagine fiind transmise investigatorului sub acoperire german) precum şi 138 fişiere tip film, majoritatea făcând referire la imagini pornografice în care sunt prezentaţi minori având comportament sexual explicit.

Aşa cum a declarat şi cum rezultă din materialul probator, inculpatul nu a avut autorizaţie, în temeiul legii, de a deţine materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic sau în alte mijloace de stocare a datelor informatice.

Din analiza conţinutului mesajelor şi fişierelor transmise prin aplicaţia informatică IRC de la user-ul „ - ” cu adresa de IP -  ale inculpatului la data de 10.07.2007 către investigatorul sub acoperire german, respectiv prin aplicaţia informatică yahoo messenger, de la user-ul „- ”, aparţinând inculpatului, către investigatorul sub acoperire desemnat în cauză, în perioada 12.06.2008, ora 16,30 până la 11.07.2008 ora 16,30, cât şi imaginile identificate cu prilejul percheziţiei informatice în calculatorul şi în mijloacele de stocare ale inculpatului, din domiciliul său, se observă că atât partea exprimată în cuvinte, cât şi cea alcătuită din imagini se referă la minori care manifestă un comportament sexual explicit.

Potrivit informaţiilor transmise de Interpol, rezultă faptul că o parte din imaginile pornografice cu minori transmise şi deţinute fără drept de inculpat reprezintă victime identificate cuprinse în Baza de date cu imagini de copii abuzaţi a Interpol ( ICAID), ce au făcut obiectul unor investigaţii în diferite ţări.

Conform raportului de expertiză medico-legală nr. 162/A1/19.03.2009 emis de Serviciul Medico Legal Argeş, inculpatul nu prezintă tulburări psihice de natură a-i afecta discernământul, în sensul că poate aprecia critic conţinutul şi consecinţele faptelor sale.

Inculpatul a recunoscut şi regretat comiterea infracţiunii, arătând că nu a avut reprezentarea faptelor sale, în sensul că nu a cunoscut că procurarea şi transmiterea de materiale pornografice cu minori în sistem informatic, precizând că activitatea sa infracţională a început şi continuat din curiozitate, însă nu a aprobat niciodată comportamentele deviante şi nici nu a simţit vreodată nevoia de a întreţine relaţii sexuale cu minori.

Aşa fiind, în drept, fapta inculpatului B.V. care, cu intenţie, în perioada martie 2007-05.03.2009, la diferite intervale de timp, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a deţinut fără drept cca. 16.085 fişiere tip imagine şi 138 fişiere tip film ce conţineau materiale pornografice cu minori în calculatorul personal şi două DVD-uri aflate la domiciliul său şi, totodată, a transmis prin sistemul informatic menţionat opt fişiere tip imagine ce conţineau materiale pornografice cu minori investigatorilor sub acoperire germani, care au formulat sesizarea în această cauză şi două fişiere tip imagine cu acelaşi conţinut către investigatorul acoperit desemnat în cauză întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice în formă continuată prevăzută de art. 51 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 

La stabilirea pedepselor ce se vor aplica inculpatului se va ţine seama de criteriile de individualizare prevăzute de art. 72 C.p. Astfel, inculpatul este necunoscut cu antecedente penale, a comis o infracţiune care nu este lipsită de pericol social, având în vedere limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru sancţionarea acesteia, iar urmările pe care le-au avut faptele sale sunt restrânse ca efect dat fiind faptul că s-a corespondat, în mare măsură, cu investigatori sub acoperire germani sau români.

Faptul că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor şi nu are antecedente penale nu justifică acordarea unei clemenţe nejustificate faţă de conduita sa antisocială, pentru că, altfel, nu s-ar atinge scopul pedepsei, aşa cum este prevăzut de art. 52 C.p.

Însă, conduita inculpatului anterior şi după săvârşirea faptelor, aşa cum rezultă din piesele dosarului, va fi avută în vedere la stabilirea cuantumului pedepsei şi modalitatea de executare a acesteia. Se va reţine, astfel, faptul că, după comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, inculpatul a continuat să lucreze la firma la care era angajat, beneficiind de referinţe favorabile din partea conducerii societăţii angajatoare, a suferit mai multe traume psihice în copilărie, relevant fiind decesul mamei sale la vârsta de 7 ani, a cooperat cu organele de anchetă, ajutând la identificarea materialelor pornografice cu minori în sistemul său informatic şi punând la dispoziţie suporturile magnetice ce deţineau un astfel de material.

Faţă de aceste aspecte, inculpatul urmează să fie condamnat la 3 ani închisoare.

Coroborând dispoziţiile art. 65 C.p. cu cele ale art. 51 din Legea nr. 51/2003, se va aplica inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p., ţinând cont de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana inculpatului, aşa cum au fost prezentate anterior.

Se apreciază că simpla aplicare a unei pedepse este suficientă pentru ca inculpatul să conştientizeze gravitatea faptelor sale şi să evite implicarea pe viitor în astfel de situaţii, astfel încât în cauză se va face aplicarea dispoziţiilor art. 861 C.p.  şi va fi dispusă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 6 ani stabilit în condiţiile art. 862 C.p.

Se vor stabili în sarcina inculpatului măsurile de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. b - d C.p., iar în baza art. 863 al. 1 lit. a C.p. inculpatul va fi obligat să se prezinte lunar la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, la termenele stabilite de consilierii de reintegrare.

În baza art. 359 C.p.p. se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.  864 C.p.

Se va face şi aplicarea dispoziţiilor art. 118 lit. f C.p. şi se va dispune confiscarea suporturilor magnetice pe care sunt stocate materiale pornografice aflate în camera de corpuri delicte a Judecătoriei Piteşti, conform procesului-verbal aflat la fila 4 din dosar.

Ca o consecinţă a condamnării, în temeiul art. 191 C.p.p., inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 51 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. condamnă pe inculpatul B.V., la 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice.

În baza art. 861 C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe durata termenului de încercare de 6 ani stabilit în condiţiile art. 862 C.p.

Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. b - d C.p., iar în baza art. 863 al. 1 lit. a C.p. îl obligă să se prezinte lunar la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, la termenele stabilite de consilierii de reintegrare.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p.

În baza art. 118 lit. f C.p. dispune confiscarea suporturilor magnetice pe care sunt stocate materiale pornografice, respectiv un hard disk marca Maxtor - , un hard disk fără elemente de identificare, 2 DVD-uri, unul de culoare albastră, iar celălalt de culoare albă, bunuri aflate în camera de corpuri delicte a Judecătoriei Piteşti, conform procesului-verbal aflat la fila 4 din dosar.

În baza art. 191 C.p.p. obligă pe inculpat la 600 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Mai 2009

Preşedinte,

G.I.

Grefier,

F.S.