Înşelăciunea (art. 215 C.p.) al. 1 si 2 C.p., cu aplic. art.41 al. 2 si art. 99 si urm. C.p. (4 acte materiale), art. 26 rap. la art. 215 al. 1 si 2 C.p. cu aplic. art. 41 al. 2 si art. 75 lit. c C.p. (4 acte materiale)

Sentinţă penală 453/2015 din 10.02.2015


Dosar nr. 2046/280/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 453

Şedinţa publică de la 10 Februarie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.M.D.

Grefier F.L.C.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti este reprezentat prin procuror

M.D.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii B.E. şi S.M., reprezentant legal B.I, B.E şi pe parte vătămată S.C.N, P.V., B.E., P.A., având ca obiect înşelăciunea (art. 215 C.p.) al. 1 si 2 C.p., cu aplic. art.41 al. 2 si art. 99 si urm. C.p. (4 acte materiale), art. 26 rap. la art. 215 al. 1 si 2 C.p.  cu aplic. art. 41 al. 2 si art. 75 lit. c C.p. (4 acte materiale).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, fără citare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că dezbaterile şi susţinerile părţilor şi ale reprezentantei parchetului au avut loc în şedinţa publică din data de 27.01.2015 şi consemnate în încheierea de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a rămas în pronunţare pentru data de 03.02.2015, iar ulterior pentru această dată.

Deliberând,

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă :

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti nr.714/P/2013 din data de 24.01.2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului B.R.C. pentru săv. infr. de înşelăciune în formă continuată prev. şi ped. de art. 215 alin.1 şi 2 C.P. cu aplic.art.41 alin.2 şi art.99 şi urm. C.P. (4 acte materiale) , constând în aceea că inculpatul în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 15-25.01.2013, prin intermediul unor convorbiri telefonice a indus în eroare părţile vătămate S.C.N., P.V. B.E., P.A. , folosindu-se de un anunţ fictiv postat pe internet , privind acordarea unor împrumuturi băneşti care în realitate nu s-au realizat, folosind în acest scop nume şi calităţi mincinoase şi solicitând de la aceste persoane sume de bani între 200 -900 lei pentru întocmirea contractelor de împrumut , în scopul de a obţine foloase materiale injuste şi cauzând astfel un prejudiciu total de 1945 lei.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului S.M. pentru săv. infr.de complicitate la înşelăciune în formă continuată prev. şi ped. de art. 26 C.p. rap. la art.215 alin.1 şi 2 C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.P. şi art.75 lit.c C.P. (4 acte materiale), constând în aceea că , în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 15 – 25.01.2013 a sprijinit activitatea infracţională a inculpatului B.R.C. în sensul că având cunoştinţă de împrejurarea că sumele de bani proveneau din săvârşirea unor înşelăciuni, se deplasa la diverse unităţi Western Union de unde le ridica, ulterior predându-le celuilalt inculpat , precum şi de întărire a hotărârii infracţionale a acestuia.

S-a dispus , prin actul de sesizare mai sus menţionat, neînceperea urmăririi penale faţă de numitul P.I., pentru săv. infr. prev. de art.26 C.p. rap. la art. 215 alin.1 şi 2 C.p. , întrucât există o cauză care înlătură caracterul penal al faptei, respectiv eroarea de fapt.

In cursul urmăririi penale, în cuprinsul declaraţiilor date în faţa organelor de cercetare părţile vătămate au învederat constituirea ca părţi civile în cauză cu următoarele sume : partea vătămată S.C.N. a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 525 lei ( file nr. 21, 27), partea vătămată P.V. a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 900 lei (file nr. 39-44), partea vătămată B.E. a declarat că se constituie parte civilă  procesul penal cu suma de 320 lei ( file nr. 54-56), partea vătămată P.A. a declarat că se constituie parte civilă în penal cu suma de 200 lei ( fila nr. 59).

Ulterior , în faţa instanţei de judecată persoanele vătămate P.V. şi B.E. au învederat că nu mai au pretenţii civile faţă de inculpaţi ca urmare a intervenirii împăcării între părţi – declaraţie fila 48 , cerere fila 14 dosar şi declaraţie notarială fila 52 dosar , iar în ceea ce le priveşte pe părţile vătămate S.C.N. şi P.A, acestea au învederat de asemenea faptul că nu mai au niciun fel de pretenţii civile faţă de inculpaţi , ca urmare a recuperării în integralitate a prejudiciului ( declaraţii filele 50 – 69 dosar).

In cauză, în raport de intrarea în vigoare a Noului Cod Penal şi a Noului Cod de Procedură Penală s-a procedat – în conformitate cu disp. art.6 din Legea nr.255/2013 la trimiterea cauzei judecătorului de Cameră Preliminară pentru a se dispune potrivit disp. art. 342 şi art.348 C.P.P. – prin încheierea de şedinţă din data de 22.04.2014.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu la data de 23.05.2014, instanţa, constatând conform art.346 alin.2 C.p.p. – legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală a dispus începerea judecăţii, fixând termen în acest sens la data de 02.09.2014, termen la care din oficiu s-a dispus efectuarea unui referat de evaluare de către Serviciul de Probaţiune Bacău în ceea ce-l priveşte pe inculpatul minor la data săvârşirii faptei B.R. – în lumina prevederilor art. 506 alin.2 C.p.p. – rap. la art.116 C.p. , referat care să cuprindă şi propuneri motivate referitoare la natura şi durata programelor de reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze , precum şi la alte obligaţii ce pot fi impuse acestuia de către instanţă.

In şedinţa publică din data de 27.01.2015 inculpaţii B.R. şi S.M. prezenţi în instanţă au precizat că recunosc şi regretă săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor , prevalându-se de dreptul de a nu da declaraţie în cauză şi solicitând, prin apărător aplicarea în ceea ce-i priveşte a dispoziţiilor privind procedura simplificată de judecată a cauzei prev. de art.374 alin.4 C.p.p. , respectiv exclusiv în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale , cerere încuviinţată de instanţă; totodată, interpelat fiind de către instanţă , inculpatul S.M. şi-a exprimat acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.

Examinând probatoriul administrat în cauză în cursul urmăririi penale constând în : declaraţii persoană vătămată, declaraţiile părţi vătămate, proces verbal de redare a convorbirilor telefonice , procese verbale de conducere în teren şi planşe foto, depoziţii martori , proces verbal de efectuare percheziţie corporală, declaraţii inculpaţi , fişe de cazier judiciar, precum şi celelalte înscrisuri aflate la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

La data de 24.01.2013, persoana vătămată B.N., procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICQT) - Serviciul Teritorial Piteşti, a sesizat lucrătorii din cadrul IPJ Argeş - Serviciul de Investigaţii Criminale, cu privire la faptul că o persoană necunoscută, care se foloseşte de identitatea sa, atât sub aspectul numelui cât şi al funcţiei deţinute, a postat pe internet un anunţ prin care oferă sume de bani cu împrumut persoanelor interesate.

La datele 26.01.2013, 05.02.2013, 05.03.2013 şi 11.03.2013 părţile vătămate P.V., S.C.N., B.E. şi P.A. au sesizat lucrătorii din cadrul IPJ Argeş, arătând că, în urma unui anunţ publicat pe internet, prin care o persoană cu numele B.N., având funcţia de procuror în Argeş, oferea împrumuturi băneşti avantajoase, au apelat nr. de telefon indicat în anunţ. Părţile vătămate au menţionat că, în urma discuţiilor purtate cu autorii şi având credinţa că este vorba de persoana indicată în anunţ, au trimis diverse sume de bani prin Western Union, la solicitarea autorilor, care le-au comunicat că sunt necesare pentru întocmirea contractelor de împrumut.

Ca atare, organele de poliţie s-au sesizat din oficiu sub aspectul comiterii de către AN  a infracţiunii de înşelăciune, iar în urma verificărilor efectuate au fost identificaţi  inculpaţii B.R.C. şi S.M., faţă de aceştia existând date privind participarea la faptele sesizate mai sus.

Din materialul probator administrat în cauză rezultă că, în cursul lunii ianuarie 2013,  inc. B.R.C., din corn. Ungureni, jud. Bacău, a postat pe internet, pe site-ul www.micapublicitate.ro, un anunţ prin care oferea sume de bani cu titlu de împrumut, care în realitate nu se realizau, însă potenţialii clienţi erau determinaţi să depună la unităţile bancare sume de bani necesare acordării împrumuturilor. Pentru a da aparenţa de credibilitate persoanelor interesate, inculpatul a ales să se recomande ca fiind B.N., având calitatea de procuror la DIICOT Piteşti. Sumele de bani solicitate părţilor vătămate erau depuse la bancă pe numele inculpatului S.M., din aceeaşi localitate, sau a martorului P.I., din mun. Bacău, acestea fiind şi persoanele care le ridicau, deoarece inculpatul B.R.C. era minor.

Anterior postării anunţului pe internet, inculpatul a contactat telefonic mai multe persoane, ce aveau postat acelaşi tip de anunţ, în scopul de a înţelege modul în care ar trebui abordaţi eventualii clienţi.

 La data de 22.01.2013, partea vătămată S.C.N. din mun. Arad, judeţ Arad, găsind pe internet anunţul în cauză, a apelat nr. de telefon indicat, respectiv X, pentru a cere detalii, iar inculpatul B.R.C., care i-a răspuns, s-a prezentat ca fiind procurorul B.N. din Piteşti. în urma discuţiilor purtate, cei doi au stabilit să încheie un contract de împrumut pentru suma de 10.000 lei, cu condiţia ca partea vătămată să trimită prin Western Union suma de 500 lei, pentru întocmirea documentelor necesare.

A doua zi, la indicaţiile inculpatului, partea vătămată a depus la Banca Românească, prin Western Union, suma de 500 lei + 25 lei (comisionul aferent), pe numele I.P. din Bacău, despre care inculpatul i-a spus ca este un colaborator al său, operaţiunea financiară fiind înregistrată cu MTCN:X După aceasta, partea vătămată l-a contactat pe inculpat căruia i-a comunicat codul MTCN al tranzacţiei, ocazie cu care au stabilit ca acesta din urmă să vină în mun. Arad, pentru acordarea împrumutul bănesc, fapt ce nu s-a mai realizat, iar inculpatul nu i-a mai răspuns la solicitările telefonice. Suma de 500 lei a fost ridicată de martorul I.P., fară a cunoaşte provenienţa acesteia, având credinţa greşită că este depusă de mama inculpatului, iar ulterior banii au fost predaţi acestuia din urmă.

In această situaţie, în ziua de 24.01.2013, partea vătămata, găsind pe internet nr. de telefon al DIICOT - Serviciul Teritorial Piteşti, a luat legătura telefonic cu procurorul B.N., iar în urma discuţiilor purtate cu acesta a constatat că a fost victima unei înşelăciuni.

Totodată, partea vătămată i-a mai precizat persoanei vătămate B.N. faptul că pe acelaşi site de internet a mai fost postat un anunţ de către o persoană neidentificată, utilizatoare a nr. X din conţinutul căruia rezultă că aceasta ar fi contractat un împrumut în bani de la numitul B.N. şi a indicat ca şi nr. de tel. de contact ale acestuia X şi X

In continuate, în ziua de 24.01.2013, orele 10:26, persoana vătămata B.N. a apelat telefonic nr. X, indicat de partea vătămată S.C., ca fiind alocat anunţului respectiv, şi i-a răspuns o persoană de sex bărbătesc căreia i-a solicitat să vorbească cu „domnul B.", în vederea contractării unui împrumut, răspunzându-i-se să revină dupa orele 14:00, în aceeaşi zi.

Aspectele menţionate anterior rezultă din declaraţiile părţii vătămate S.C.N. şi ale persoanei vătămate B.N., coroborate cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpaţilor, declaraţia martorului P.I. şi înscrisurile de la dosar.

La data de 21.01.2013, inculpatul B.R.C. a fost contactat telefonic; de partea vătămată P.V., din ors. Mioveni, jud. Argeş, în scopul obţinerii unui împrumut, urmare a anunţului postat pe internet.

Astfel, folosind acelaşi mod de operare, prezentându-se ca fiind procuror B.N., inculpatul i-a promis acesteia acordarea unui împrumut de 5000 de euro, cu condiţia depunerii în avans a sumei de 450 lei. In speranţa obţinerii acestui împrumut, la data de 24.01.2013 partea vătămată a transferat suma de 450 lei, la indicaţiile inculpatului, prin intermediul Western Union, către martorul P.I., tranzacţia fiind înregistrată sub nr. MTCN X. După depunerea sumei, partea vătămată P.V. a fost contactat de inculpat căruia i-a transmis, la solicitarea acestuia, codul MTCN.

La data de 25.01.2013, inculpatul a contactat telefonic din nou partea vătămată şi i-a spuş că se află cu autoturismul într-o vulcanizare în Braşov şi nu are bani să plătească contravaloarea reparaţiilor auto, solicitându-i să mai trimită suma de 400 lei pe numele unui colaborator, inculpatul S.M., sub pretextul că astfel ar putea pleca din vulcanizare şi ar ajunge mai repede în Mioveni pentru a-i acorda acestuia împrumutul de 5000 euro.

Astfel, având credinţa că va obţine împrumutul, în aceeaşi zi, partea vătămată a transferat suma de 400 lei +25 lei comision, prin Western Union, către inculpatul S.M., tranzacţia fiind înregistrată sub cod MTCN X, cod pe care 1-a comunicat inculpatului B.RC.. Ulterior, inculpatul nu a mai răspuns la telefon şi nici nu s-a deplasat în oraş Mioveni pentru acordarea pretinsului împrumut. Inculpatul S.M. a ridicat suma de 400 de lei, cunoscând că provine din săvârşirea unei infracţiuni şi că B.R. este minor şi nu ar putea ridica personal banii, predând această sumă celui din urmă şi primind în schimb 5C de lei pentru ajutorul dat.

Faptele expuse mai sus rezultă din declaraţiile părţii vătămate P.V coroborate cu declaraţiile inculpaţilor, declaraţia martorului P.I., procesele-verbale de predare a convorbirilor telefonice şi înscrisurile de la dosar.

 La data de 25.01.2013, folosind acelaşi mod de operare, inculpatul B.R.C. a indus în eroare partea vătămată B.E., din mun. Piatra Neamţ, judeţ Neamţ, care a depus suma de 300 lei + 20 lei comision, pe numele inculpatului S.M., fiind emisă chitanţa cu cod MTCN nr. din aceeaşi dată. După depunerea banilor, partea vătămata a comunicat telefonic inculpatului B.R.C. codul MTCN, acesta spunându-i că se va deplasa în aceeaşi zi în mun. Piatra-Neamţ (domiciliul părţii vătămate) pentru autentificarea unui contract de împrumut şi remiterea banilor, fară a se realiza acest lucru. Ulterior, inculpatul nu a mai răspuns la telefon părţii vătămate. Suma de 300 de lei a fost ridicată de către inculpatul S.M. şi predată inculpatului B.R.C., primind în schimb 50 de lei, pentru ajutorul său în realizarea acestui folos material injust.

 La data de 15.01.2013, folosind acelaşi mod de operare, inculpatul a determinat partea vătămată P.A., din mun. Curtea de Argeş, jud. Argeş, pe care a indus-o în eroare cu privire la acordarea unui împrumut de 5000 euro, să depună suma de 200 lei pe numele inculpatului S.M.. Suma respectivă a fost depusă de numita S.A., prietenă a părţii vătămate, întrucât aceasta se afla la serviciu. După depunerea sumei respective, nu s-a acordat nici un împrumut. De altfel, învinuitul nici nu a avut această intenţie, ci doar a urmărit obţinerea unui folos material injust.

Suma de 200 lei a fost predată inculpatului B.R.C., inculpatul S.M. primind suma de 50 lei, pentru faptul că a ajutat la săvârşirea infracţiunii.

In urma punerii în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică la data de 25.01.2013, în jurul orelor 20.50, inculpatul B.R.C. a fost depistat pe raza comunei Ungureni, jud. Bacău, de către organele de poliţie. Cu ocazia percheziţiei corporale efectuate, asupra sa s-a găsit suma de 417 lei, despre care a declarat că provine din săvârşirea unor înşelăciuni săvârşite în aceeaşi zi în dauna unei persoane din judeţul Argeş, pe nume P., pe care a prejudiciat-o cu 850 lei şi a unei persoane din judeţul Neamţ, de la care a obţinut suma de 300 lei.

În aceeaşi zi, martorul B.A.I. a predat organelor de poliţie suma de 50 lei, precizând că provine de la vărul său, inculpatul B.R.C., care a obţinut-o în urma săvârşirii unei infracţiuni de înşelăciune.

Cu privire la sumele de bani ridicate, prin ordonanţa procurorului nr. 714/P/2013 din data de 19.03.2013, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, în vederea recuperării prejudiciului creat.

Audiaţi fiind în cursul urmăririi penale inculpaţii B.R.C. şi S.M. au manifestat o atitudine sinceră , recunoscând şi regretând întreaga activitate infracţională – declaraţii filele 85 – 110 dup , aceeaşi atitudine sinceră fiind menţinută şi în faţa instanţei de judecată , reţinându-se în acest sens faptul că în şedinţa publică din data de 27.01.2015 inculpaţii, prin apărător, au solicitat aplicarea în ceea ce-i priveşte a dispoziţiilor privind procedura simplificată de judecare a cauzei reglementată de disp. art. 374 alin.4 C.p.p. ca urmare a recunoaşterii şi regretării faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei.

Cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile, art.5 C.p. , instanţa va analiza care dintre cele două legi succesive în timp , legea veche sau cea nouă este mai favorabilă pentru situaţia inculpaţilor, reţinând în acest sens pe de o parte aspectul că două dintre părţile vătămate în cauză şi-au exprimat disponibilitatea cu privire la intervenirea împăcării cu inculpaţii ca urmare a recuperării în integralitate a prejudiciului – aspect în raport de care se constată a fi favorabilă în speţă legea nouă, alin.3 al art.244 C.p. prevăzând în mod expres existenţa posibilităţii înlăturării răspunderii penale ca urmare a împăcării părţilor ; pe de altă parte instanţa mai are în vedere şi limitele de pedeapsă prevăzute de Noul Cod Penal în ceea ce priveşte tratamentul sancţionator al infracţiunii de înşelăciune, în raport cu dispoziţiile Vechiului Cod Penal care prevedeau limite de pedeapsă substanţial mai mari.

Pentru aceste considerente, instanţa a făcut în cauză aplicarea disp. art.386 C.p.p. , dispunând schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii, astfel: pentru inculpatul B.R., din infr. prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 şi 2 cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 99 şi urm cod penal în infr. prev. şi ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 cod penal, cu aplic. art. 113 cod penal şi art. 38 alin.1 cod penal şi art. 5 alin. 1 cod penal (patru acte materiale); pentru inculpatul S.M., din infr. prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 şi art. 75 lit. c cod penal (patru acte materiale) în infr. prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 cod penal în condiţiile art. 38 alin. 1 cod penal cu aplic. art. 77 lit. d cod penal şi art. 5 cod penal.

Având în vedere faptul că partea vătămată P.V. – prezent în instanţă la termenul de judecată din data de 21.10.2014 a învederat faptul că s-a împăcat cu inculpaţii, prejudiciul fiind acoperit prin restituirea de către aceştia a sumei de 900 lei – declaraţia fila 48 dosar , iar partea vătămată B.E. a menţionat la rându-i – iniţial prin cererea aflată la fila 14 dosar iar ulterior în cuprinsul declaraţiei notariale autentificate prin încheierea nr.1743/04.09.2014 a Notarului Public B.I. - faptul că s-a împăcat cu inculpaţii B.E. şi S.M. şi nu mai are niciun fel de pretenţii de la aceştia – fila 52 dosar - , aceleaşi aspecte cu privire la împăcarea intervenită cu cele două părţi vătămate sus menţionate fiind susţinute şi de către inculpaţi, instanţa urmează a da eficienţă în cauză disp. art.396 alin.6 C.p.p. rap. art. 16 alin.1 lit.g C.p.p.

In consecinţă, se va dispune încetarea procesului penal pornit la plângerea persoanelor vătămate P.V. şi B.E. împotriva inculpatului B.R.C. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prev. şi ped. de art.244 alin. 1 şi 2 c.p. cu aplic. art. 38 alin. 1 c.p. şi art.113 c.p., în condiţiile art. 5 c.p., prin împăcarea părţilor.

În baza aceloraşi dispoziţii legale se va dispune încetarea procesului penal pornit la plângerea persoanelor vătămate P.V. şi B.E. împotriva inculpatului S.M. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune prev. şi ped. de art.48 alin. 1  c.p. rap. art. 244 alin. 1 şi 2 c.p., cu aplic. art. 38 alin. 1 c.p., art. 77 lit. d c.p., în condiţiile art. 5 c.p., prin împăcarea părţilor.

Situaţia de fapt astfel fiind reţinută în cele ce preced instanţa constată că în drept fapta inculpatului S.M. care în realizarea aceleaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 15-25.01.2013, a sprijin activitatea infracţională a învinuitului B.R.C., în sensul că, având cunoştinţă de împrejurarea că sumele de bani proveneau din săvârşirea unor înşelăciuni, se deplasa la diverse unităţi Western Union de unde le ridica, ulterior predându-le celuilalt inculpat, precum şi de întărire a hotărârii infracţionale a acestuia, întrunesc elementele constitutive a două  infracţiuni de complicitate la înşelăciune - prev. şi ped. de art.48 alin.1 c.p. rap. la art.244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplic.art.38 alin.1 C.p. , art.77 lit.d C.p. , în cond. art.5 C.p. ca urmare a existenţei a doi subiecţi pasivi – persoanele vătămate fiind S.C.N. şi P.A..

Se reţine incidenţa în cauză a formei agravante prev. de art.244 alin.2 C.p. raportat la aspectul că inculpatul s-a folosit de nume şi calităţi mincinoase, respectiv B.N., procuror în cadrul DIICOT Serviciul Teritorial Piteşti, aceste mijloace frauduloase fiind de natură să-i asigure mai uşor reuşita infracţională, inspirând încredere şi fiind de natură să înlăture eventualele bănuieli ale părţilor vătămate.

La individualizarea şi cuantificarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.74 C.p., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs – reţinând în acest sens aspectul că prejudiciul a fost acoperit prin restituirea sumelor de bani către fiecare dintre părţile vătămate; scopul săvârşirii infracţiunii – respectiv obţinerea în mod facil a unor sume de bani prin alte mijloace decât cele legale , atitudinea sinceră manifestată de inculpat pe parcursul procesului penal, materializată în recunoaşterea şi regretarea faptei reţinută în sarcina sa, persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar aflată la fila 114 dup.

Pentru toate aceste considerente, instanţa se va orienta la pedepse îndreptate spre minimum special prevăzut de lege, urmând a se da eficienţă în cauză disp. art.374 alin.4 C.p.p. rap. la art.396 alin.10 C.p.p., pedepse care să fie de natură a atrage atenţia inculpatului asupra caracterului antisocial al faptei sale şi a-l determina ca pe viitor să se abţină de la astfel de gesturi.

Se va dispune în consecinţă condamnarea inculpatului S.M. la pedeapsa închisorii de 1 an pentru fiecare dintre cele două infracţiuni reţinute în sarcina sa , urmând a se face aplicarea în cauză a disp. art. 38 – art.39 alin.1 lit.b C.p. , pedepsele fiind contopite, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare la care se va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, în total de executat pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare.

Apreciind că pedeapsa în sine reprezintă un avertisment serios şi suficient pentru ca inculpatul să conştientizeze pericolul social al conduitei sale şi să evite pe viitor implicarea în astfel de situaţii şi constatând întrunirea cumulativă a condiţiilor prev. de art.91 C.p. , instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere , stabilind un termen de 3 ani calculat conform art.92 C.p.

În baza art.93 alin. 2 c.p. va impune condamnatului să execute obligaţia prevăzută de lit. b a art. 93 alin. 2, constând în aceea de a frecventa unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Bacău sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 c.p.pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, respectiv în cadrul Primăriei  comunei Ungureni, jud. Bacău.

In ceea ce-l priveşte pe inculpatul B.R.C. instanţa reţine că faptele acestui inculpat care în realizarea aceleaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 15-25.01.2013, prin intermediul unor convorbiri telefonice a indus în eroare părţile vătămate S.C.N. şi P.A., folosindu-se de un anunţ fictiv postat anterior pe internet, privind acordarea unor împrumuturi băneşti, care în realitate nu s-au realizat, folosind în acest scop nume şi calităţi mincinoase şi solicitând de la aceste persoane sume de bani între 200-900 lei, pentru întocmirea contractelor de împrumut, în scopul de a obţine foloase materiale injuste şi cauzând astfel un prejudiciu total de 725 lei, întrunesc elementele constitutive a două infracţiuni de înşelăciune prev. de art. 244 alin.1 şi 2 C.p. cu aplic.art.38 alin.1 C.p. şi art.113 C.p. – în cauză existând doi subiecţi pasivi, persoanele vătămate fiind S.C.N. şi P.A.

Raportat la starea de minoritate în care au fost săvârşite faptele, instanţa va reţine în sarcina acestui inculpat disp. art. 113 C.P. , în raport de fiecare dintre infracţiunile astfel cum au fost mai sus reliefate.

De asemenea, având în vedere dispoziţiile Noului Cod Penal – Legea 286 /2009 în vigoare începând cu data de 01.02.2014 care statuează în sensul că faţă de minorul care la data săvârşirii infracţiunii avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se poate lua numai o măsură educativă şi reţinând totodată şi disp. art.129 alin.1 C.p. potrivit căreia în caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, instanţa va reţine aplicabilitatea în cauză a disp. art.38 alin.1 C.p.p. rap. la prevederile legale sus evidenţiate.

La individualizarea măsurii educative ce urmează a fi aplicată inculpatului minor instanţa va avea în vedere faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar aflată la fila 101 dup , a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal materializată în recunoaşterea şi regretarea faptei comise – în faţa instanţei acesta prevalându-se de disp. art. 374 alin.4 C.p.p. în sensul recunoaşterii activităţii infracţionale aşa cum a fost reţinută prin actul de sesizare al instanţei , a manifestat disponibilitatea în ceea ce priveşte acoperirea prejudiciului cauzat părţilor civile , din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultând acoperirea prejudiciului civil, instanţa urmând a reţine şi recomandările cuprinse în referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Bacău – filele 43 – 46 dosar ; în acest sens se reţine că inculpatul este o persoană matură, deschisă , având o bună colaborare cu tatăl său , este absolvent al Liceului Colegiul Tehnic „A. Saligny” Bacău, inculpatul bucurându-se în comunitatea din care provine de o imagine pozitivă ; în cazul său au fost identificaţi o serie de factori de natură să inhibe comportamentul infracţional, reţinând în acest sens absolvirea liceului , existenţa unui mediu familial corespunzător precum şi susţinerea morală şi afectivă din partea familiei , comportament social adecvat în familie, societate şi şcoală şi distanţarea de anturajul care l-a predispus la implicarea în infracţiuni, factori din analiza cărora rezultă un risc mediu prezentat de inculpat în ceea ce priveşte implicarea în alte infracţiuni.

Pentru toate aceste considerente, instanţa urmează ca  în baza art.114 alin. 1 rap. art. 115 alin. 1 pct.1 lit. c c.p. şi art. 119 c.p., reţinând disp. art. 129 alin. 1 c.p. să aplice  minorului B.R.C. o singură măsură educativă neprivativă de libertate constând în  consemnarea la sfârşit de săptămână pe o durată de 8 săptămâni, sub  coordonarea Serviciului de Probaţiune Bacău, pentru săvârşirea a două  infracţiuni de  înşelăciune prev. şi ped. de art.244 alin. 1 şi 2 c.p. cu aplic. art. 38 alin. 1 c.p. şi art.113 c.p., în cond. art. 374 alin. 4 c.p.p. rap. art.396 alin. 10 c.p.p. şi art. 5 c.p.

În baza art. 121 c.p. va impune minorului ca pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate să se supună obligaţiei reglementate de disp. art. 121 alin. 1 lit. e c.p., respectiv să se prezinte la Serviciul de Probaţiune  Bacău la datele fixate de acesta.

Va atrage atenţia minorului asupra disp. art. 123 c.p. privind prelungirea/înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate.

Va menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa procurorului nr. 714/P/2013 din data de 19.03.2013.

Se va lua act că părţile vătămate P.V., B.E., S.C.N. şi P.A. au renunţat la pretenţiile civile, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., va obliga fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de câte 800 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat, din care suma de câte 500 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale, urmând ca onorariul avocat din oficiu în cuantum de 200 lei–avocat din oficiu pentru inculpatul minor B.R.C.-în cursul urmăririi penale şi respectiv onorariu parţial avocat din oficiu-în cuantum de 200 lei conform împuternicirii avocaţiale nr. 1844/14.04.2014, să fie avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 396 alin. 6 c.p.p. rap. art. 16 alin. 1 lit. g c.p.p. încetează procesul penal pornit la plângerea persoanelor vătămate P.V. şi B.E. împotriva inculpatului B.R.C. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prev. şi ped. de art.244 alin. 1 şi 2 c.p. cu aplic. art. 38 alin. 1 c.p. şi art.113 c.p., în condiţiile art. 5 c.p., prin împăcarea părţilor.

În baza art. 396 alin. 6 c.p.p. rap. art. 16 alin. 1 lit. g c.p.p. încetează procesul penal pornit la plângerea persoanelor vătămate P.V. şi B.E. împotriva inculpatului S.M. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune prev. şi ped. de art.48 alin. 1  c.p. rap. art. 244 alin. 1 şi 2 c.p., cu aplic. art. 38 alin. 1 c.p., art. 77 lit. d c.p., în condiţiile art. 5 c.p., prin împăcarea părţilor.

Condamnă inculpatul S.M.,  la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune prev. şi ped. de art.48 alin. 1  c.p. rap. art. 244 alin. 1 şi 2 c.p., cu aplic. art. 38 alin. 1 c.p., art. 77 lit. d c.p., în cond. Art.374 alin. 4 c.p.p.şi art.396 alin. 10 c.p.p., cu aplic. art. 5 c.p.- persoană  vătămată S.C.N..

Condamnă inculpatul S.M. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune prev. şi ped. de art.48 alin. 1  c.p. rap. art. 244 alin. 1 şi 2 c.p., cu aplic. art. 38 alin. 1 c.p., art. 77 lit. d c.p., în cond. Art.374 alin. 4 c.p.p.şi art.396 alin. 10 c.p.p., cu aplic. art. 5 c.p.- persoană  vătămată  P.A..

În baza art. 38-39 alin. 1 lit b c.p. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului S.M. şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 1 an  închisoare pe care o sporeşte cu 4 luni, în total de executat pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare.

În baza art. 91 c.p. rap. art. 396 alin. 1 c.p.p .dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind un termen de supraveghere  de 3 ani, calculat conform art. 92 Cod penal.

Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 Cod penal.

În baza art. 93 Cp impune  inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere  se respecte următoarele măsuri  de supraveghere:

-a)  să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău la datele fixate de acesta;

-b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-c) să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-d)să comunice schimbarea locului de muncă.

-e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin. 2 c.p. impune condamnatului să execute obligaţia prevăzută de lit. b a art. 93 alin. 2, constând în aceea de a frecventa unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Bacău sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 c.p.pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, respectiv în cadrul Primăriei  comunei Ungureni, jud. Bacău.

În baza art. 67 alin. 1 cp.p. rap. art. 66  c.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b , pe o perioadă de 2 ani, ce se va executa în conformitate cu disp. art. 68 alin. 1 lit. b c.p.

În baza art. 65 c.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit a,b  c.p.

În baza art.114 alin. 1 rap. art. 115 alin. 1 pct.1 lit. c c.p. şi art. 119 c.p., reţinând disp. art. 129 alin. 1 c.p. aplică minorului  B.R.C., o singură măsură educativă neprivativă de libertate constând în  consemnarea la sfârşit de săptămână pe o durată de 8 săptămâni, sub  coordonarea Serviciului de Probaţiune Bacău, pentru săvârşirea a două  infracţiuni de  înşelăciune prev. şi ped. de art.244 alin. 1 şi 2 c.p. cu aplic. art. 38 alin. 1 c.p. şi art.113 c.p., în cond. art. 374 alin. 4 c.p.p. rap. art.396 alin. 10 c.p.p. şi art. 5 c.p.

În baza art. 121 c.p. impune minorului ca pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate să se supună obligaţiei reglementate de disp. art. 121 alin. 1 lit. e c.p., respectiv să se prezinte la Serviciul de Probaţiune  Bacău la datele fixate de acesta.

Atrage atenţia minorului asupra disp. art. 123 c.p. privind prelungirea/înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate.

Menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa procurorului nr. 714/P/2013 din data de 19.03.2013.

Ia act că părţile vătămate P.V., B.E., S.C.N. şi P.A., au renunţat la pretenţiile civile, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de câte 800 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat, din care suma de câte 500 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale, urmând ca onorariul avocat din oficiu în cuantum de 200 lei–avocat din oficiu pentru inculpatul minor B.R.-în cursul urmăririi penale şi respectiv onorariu parţial avocat din oficiu-în cuantum de 200 lei conform împuternicirii avocaţiale nr. 1844/14.04.2014, să fie avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Februarie 2015.

Preşedinte,

A.M.D.

Grefier,

F.L.C.