Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

Hotărâre 239 din 02.07.2015


Prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei înregistrat pe rolul instanţei la data de 3 iunie 2015, s-a solicitat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi cu privire la inculpatul C.V. aplicarea unei pedepse rezultante de  1 (un) an şi 4 ( patru) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 335 alin. 2 C. penal. S-a arătat că inculpatul a fost de acord să i se aplice o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru fapta prev de art. 335 alin. 2 C. penal săvârşită la data de 14 iunie 2014 şi 1 an şi 2 luni închisoare pentru fapta prev. de art. 335 alin. 2 C. penal săvârşită la data de 27 iulie 2014 .

În temeiul art. 396 alin. 4 din Codul de procedură penală raportat  art. 83 al.l din Codul penal, s-a solicitat amânarea aplicării pedepsei închisorii, pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal de 2 ani, de la data rămânerii definitive a hotărârii.

S-a mai solicitat ca în temeiul art. 84 alin. 2 din Codul penal şi al art. 85 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul C.V să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de lit. a-e.

Nu s-a obţinut acordul inculpatului cu privire la prestarea unei activităţi neremunerate în folosul comunităţii şi nu s-a solicitat ca pe durata termenului de supraveghere de 2 ani să fie obligat inculpatul să presteze o astfel de activitate.

S-a reţinut în acordul de recunoaştere a vinovăţiei că la data de 14.06.2014, în jurul orelor 23.00,inculpatul C.V. a condus autoturismul marca B., model -, de culoare negru, înmatriculat în Marea Britanie, cu numărul de înmatriculare ____, pe DJ 209G, pe raza comunei Straja, din direcţia comuna Brodina spre oraşul Vicovu de Sus fiind oprit de către un echipaj de poliţie în zona Postului de Poliţie Straja, fiind sancţionat contravenţional pentru faptul că nu avea asupra sa documentele personale şi nu purta centura de siguranţă.

Din adresa nr. - din 22.07.2014 a Serviciului Rutier din cadrul I.P.J.Suceava reiese că inculpatul figura cu dreptul de a conduce autovehicule suspendat în perioada 5 mai 2014- 2 august 2014 pentru producerea unui accident de circulaţie soldat cu pagube materiale ca urmare a unei depăşiri neregulamentare.

La data de 27.07.2014, orele 13. 46 , inculpatul a condus din nou autoturismul marca B., model -, de culoare negru, înmatriculat în Marea Britanie, cu numărul de înmatriculare _____, pe DJ 209G, pe raza comunei Straja, din direcţia oraşul Vicovu de Sus spre comuna Brodina, fiind oprit de către un echipaj de poliţie în zona Postului de Poliţie Straja pentru faptul că a depăşit viteza maximă admisă în localitate. Fiindu-i solicitate documentele personale şi ale autoturismului, s-a constatat faptul că inculpatul avea dovada înlocuitoare a permisului de conducere expirată din data de 05.05.2014.

S-a arătat că fiind audiat, inculpatul a recunoscut şi regretat săvârşirea faptelor.

Referitor la aspectele procesuale ale cauzei, s-a arătat că prin ordonanţa numărul ----------, din data de 27.07.2014, în temeiul art. 305 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem" cu privire la infracţiunea de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată", faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. (2) din Codul Penal.

Prin ordonanţa numărul --------, din data de 27.07.2014, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, în temeiul art. 305 alin. (3) din Codul de procedură penală s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de suspectul C.V. pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată", faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. (2) din Codul Penal;

Prin ordonanţa numărul ---------, din data de 08.08.2014, în temeiul art. 305 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem" cu privire la infracţiunea de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată", faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. (2) din Codul Penal;

Prin ordonanţa numărul -----------, din data de 09.10.2014, s-a dispus reunirea cauzelor penale cu numerele unice ----- (nr. poliţie ------) şi ----- (nr. poliţie ------) la cauza penală cu numărul unic ----- (nr. poliţie -------); prin ordonanţa numărul --------, din data de --------, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, în temeiul art. 305 alin. (3) din Codul de procedură penală s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de suspectul C.V. pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată", faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. (2) din Codul Penal;

Prin ordonanţa numărul ---------, din data de 26.01.2015, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, în temeiul art. 309 alin. (1) din Codul de procedură penală s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul C.V., pentru săvârşirea infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată" (2 infracţiuni), fapte prevăzute şi pedepsite de art. 335 alin. (2) din Codul Penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul Penal, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

S-a apreciat că în drept, faptele presupus a fi săvârşite de inculpatul C.V. care la data de -------, orele 23.00, a condus autoturismul marca B., model -, de culoare negru, înmatriculat în Marea Britanie, cu numărul de înmatriculare ________, pe DJ 209G, pe raza comunei Straja, din direcţia comuna Brodina spre oraşul Vicovu de Sus având dreptul de a conduce autovehicule suspendat în perioada 05.05.2014 - 02.08.2014, iar la data de 27.07.2014, orele 13. 46 , a condus din nou autoturismul marca B., model -, de culoare negru, înmatriculat în Marea Britanie, cu numărul de înmatriculare _______, pe DJ 209G, pe raza comunei Straja, din direcţia oraşul Vicovu de Sus spre comuna Brodina având dreptul de a conduce autovehicule suspendat în perioada 5 mai 2014- 2 august 2014, întrunesc elementele constitutive a 2 infracţiuni de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, prev. de art. 335 al. 2C.p., cu aplic. art. 38 al. 1 C penal.

S-a menţionat că din probele şi mijloacele de probă administrate în cauză rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptelor pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului.

Astfel, săvârşirea de către inculpat a infracţiunilor este dovedită cu următoarele probe şi mijloace de probă administrate: procese verbale de constatare a infracţiunii flagrante, adresa nr. ------ /22.07.2014 a Serviciului Rutier din cadrul IPJ Suceava, copia procesului verbal de contravenţie seria -nr. -------/14.06.2014, proces verbal de verificare în baza de date, declaraţiile inculpatului.

S-a mai menţionat că, fiind ascultat, în prezenţa avocatului ales R.A., inculpatul a declarat expres  că recunoaşte comiterea faptelor şi acceptă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală.

Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei înaintat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 478 C. procedură penală, „ (1) În cursul urmăririi penale, după punerea în mişcare a acţiunii penale, inculpatul şi procurorul pot încheia un acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei de către inculpat.

(2) Efectele acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt supuse avizului procurorului ierarhic superior.

(3) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi iniţiat atât de către procuror, cât şi de către inculpat.

(4) Limitele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se stabilesc prin avizul prealabil şi scris al procurorului ierarhic superior.”

În cauza de faţă, prin ordonanţa nr. ----- din data de 26 ianuarie 2015 (fila 3, dosar de urmărire penală), s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni prev. de art. 335 alin. 2 C. penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. penal.

Din iniţiativa inculpatului manifestată expres prin cererea înregistrată la data de 16 aprilie 2015 ( fila 35, dosar de urmărire penală), cu avizul şi în limitele stabilite de către procurorul ierarhic superior, la  data de 14 mai 2015 a fost încheiat, în formă scrisă, acordul de recunoaştere a vinovăţiei între procuror şi inculpatul C.V., asistat de avocat ales R.A..

În continuare, instanţa reţine că potrivit art. 480 alin. 2 C. procedură penală acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.

Aşadar, pentru a fi încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei este necesar ca din probele administrate să existe suficiente date cu privire la existenţa  celor două infracţiuni de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care avea  exercitarea dreptului de a conduce suspendată imputate inculpatului C.V..

Or, potrivit procesului verbal de verificare în baza de date ( fila 21 dosar de urmărire penală), la data de 27 iulie 2014,  în urma verificării efectuate în DEPABD s-a constatat că inculpatul C.V. figurează ca având dreptul de a conduce suspendat (CU RESTRICŢII) .

Pe de altă parte, potrivit adresei nr. ----- din data de 22.07.2014,  emisă de IPJ Suceava ( fila 19 dosar de urmărire penală), la data de 14 iunie 2014, inculpatul C.V. a fost sancţionat contravenţional cf. art. 1o8 alin. 1 lit. a pct. 3 şi art. 101 alin. 1 din OUG 195/2002 şi acesta figurează cu permisul de conducere eliberat de autorităţile din Marea Britanie suspendat în perioada 5 mai 2014- 2 august 2014 pentru producerea unui accident de circulaţie, soldat doar cu pagube materiale, ca urmare a unei depăşiri neregulamentare.

Instanţa constată că la dosarul cauzei nu există dovada săvârşirii abaterii contravenţionale care să fi atras şi aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, respectiv procesul verbal de contravenţie; nu există dovada efectuării unor verificări cu privire la o eventuală plângere contravenţională formulată împotriva procesului verbal de contravenţie care atrage suspendarea executării atât a sancţiunii principale cât şi a celei complementare, aspecte ce se impuneau a fi lămurite cu atât mai mult cu cât inculpatul a susţinut că nu avea cunoştinţă  că la data de 14 iunie 2014 avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce, la dosarul de urmărire penale nu se regăseşte nici o comunicare efectuată către  inculpat cu privire la acest aspect.

Aşadar, reţinând că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 480 alin. 2 C. procedură penală şi că în cauză se impune continuarea urmăririi penale faţă de inculpatul C.V., instanţa va respinge acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina statului.