Divorţ; cerere respinsă ca nesusţinută

Sentinţă civilă 138 din 04.02.2015


Prin cererea înregistrată sub nr., reclamanta C  în contradictoriu cu pârâtul C a solicitat desfacerea căsătoriei încheiate de părţi la data de … si înregistrata în Registrul stării civile al Com. B, Jud. B… sub nr. ……. din culpa pârâtului, revenirea la numele avut anterior căsătoriei, acela de S, exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor minori C şi C, de către ambii părinţi, stabilirea locuinței minorilor la domiciliul reclamantei, obligarea pârâtului la plata către reclamantă, în favoarea minorilor a unei pensii lunare de întreţinere şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că părțile s-au căsătorit la data de …….. iar căsătoria a fost înregistrata în Registrul stării civile al Com. B, Jud. B sub nr. ………..

A mai arătat reclamanta, cu privire la motivele de divorț, în esență că, pe parcursul căsătoriei relația dintre soți s-a deteriorat astfel încât în acest moment conviețuirea normală nu mai este posibilă.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 373 și urm. Cod civil.

Cererea a fost legal timbrată.

Cererii i-au fost anexate certificatul de căsătorie al părţilor, acte de stare civilă.

Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare.

Legal citată la domiciliul procesual ales pentru termenul din data de 23.01.2015, reclamanta nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Conform art. 921 C.pr.civ.: Dacă la termenul de judecată, în primă instanţă, reclamantul lipseşte nejustificat şi se înfăţişează numai pârâtul, cererea va fi respinsă ca nesusţinută.

În speţă, având în vedere lipsa nejustificată a reclamantei de la prezentul termen de judecată, instanţa va dispune respingerea cererii de chemare în judecată formulată de  reclamanta C în contradictoriu cu pârâtul C, ca nesusţinută.

Cu privire la capetele de cerere referitoare la revenirea la numele avut anterior căsătoriei, acela de S, exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor minori C şi C, de către ambii părinţi, stabilirea locuinței minorilor la domiciliul reclamantei, obligarea pârâtului la plata către reclamantă, în favoarea minorilor a unei pensii lunare de întreţinere, având în vedere că acestea sunt accesorii cererii de divorţ, potrivit principiului accesorium sequitur principalae, urmează ca şi acestea să fie respinse odată cu cererea principală.

Cu privire la solicitarea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, conform art. 453, alin. 1 C.pr.civ., având în vedere că cererea reclamantei a fost respinsă, instanţa va respinge şi cererea acesteia de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, ca nefondată.

Domenii speta