Infractiuni vamale

Sentinţă penală 177 din 09.05.2015


document finalizat

R O M A N I A

JUDECATORIA X

X, str. Republicii, nr. 277, judetul Vaslui

Inregistrata in evidenta A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3380/2006

Tel: 0235/419977; Tel/Fax: 0235/414621; Fax: 0235/414252; E-mail : [email protected]

DOSAR nr. 3774/189/2015

I N C H E I E R E

Sedinta din Camera de Consiliu

din 04.08.2015

Instanta constituita din:

INSTANTA

Deliberand asupra prezentei cauze civile, retine urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei X la data de 28.07.2015 sub nr.X/2015, X X X, prin mandatar SC X X XSRL, a solicitat sa se dispuna investirea cu formula executorie a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit de consum nr. autorizare X incheiat la data de 29.09.2006 intre SC X X SA si debitorul X X.

In motivarea in drept a cererii, creditoarea a invocat dispozitiile art. 641 Cod procedura civila siart. 120 din OUG nr. 99/2006.

In dovedire au fost anexate : contractul de credit de consum nr. autorizare X/29.09.2006 in original, cat si in copie certificata;dovada cesiune creanta; notificarecesiune de creanta; extrasAEGRM;delegatieconsilier juridic.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei, conform art. 10 alin. 1 lit. a din OUG. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Analizand actele dosarului prin prisma dispozitiilor legale aplicabile, instanta retine urmatoarele:

In fapt, la data de 29.09.2006, intre SC X X SA, in calitate de imprumutator, si debitorul X X in calitate de imprumutat, a intervenit contractul de credit de consum nr. autorizare X.

Dreptul de creanta al X X SAfata de debitor provenind din contractul de credit de consum nr. autorizare X incheiat la data de 29.09.2006a fost cesionatcatreXNextCapitalX SA carelarandulsauacesionat creantacatre XXX,astfel cum rezulta din extrasul din Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, aceastadin urma imputernicindpeX X XS.R.L. in vederea recuperarii creantei.

In drept, potrivit art. 6401 alin. 1 Noul Cod procedura civila, titlurile executorii, altele decat hotararile judecatoresti, pot fi puse in executare numai daca sunt investite cu formula executorie, iar conform alin. 3 al aceluiasi articol, instanta va verifica daca inscrisul intruneste toate conditiile de forma cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum si alte cerinte in cazurile anume prevazute de lege.

Din analiza dispozitiilor legale anterior mentionate, se constata ca pentru a se admite cererea de investire cu formula executorie, instanta trebuie sa verifice daca inscrisul prezentat de petent este un titlu executoriu, altul decat o hotarare judecatoreasca.

In cauza de fata, instanta retine ca s-a atasat un titlu executoriu reprezentat de contractul de credit de consum nr. autorizare X incheiat la data de 29.09.2006 intre SC X X SA si debitorulX X.

Acest contract reprezinta un titlu executoriu in temeiul art. 638 alin. 1 pct. 3 Cod procedura civila coroborat cu art. 52 din Legea nr.93/2009, privind institutiile financiare nebancare care arata urmatoarele: ” (1) Contractele de credit incheiate de o institutie financiara nebancara, precum si garantiile reale si personale afectate garantarii creditului constituie titluri executorii.”

Pentru aceste considerente, potrivit dispozitiilor legale mai sus mentionate, raportate la situatia de faptretinuta de instanta, cererea de investire cu formula executorie este intemeiata si urmeaza a fi admisa, neexistand nici un impediment prevazut de lege.

2