Comisie rogatorie internaţională

Sentinţă civilă 206/2012 din 02.07.2014


Constată că în data de xx.xx.2012 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tg. Neamţ, , cererea de comisie rogatorie internaţională solicitată de SCP X, având ca obiect  notificarea unor acte judiciare numitului J.V.

Cererea de comisie rogatorie internaţională a fost comunicată prin intermediul Direcţiei Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară.

Cauza a fost repartizată aleatoriu.

Constatând că sunt îndeplinite cerinţele Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1393/2007 a Parlamentului European şi al Consiliului din 13.11.2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, iar actele judiciare au fost comunicate destinatarului, J.V., prezent în Camera de consiliu, instanţa va dispune comunicarea referatului, instituţiei solicitante prin intermediul Direcţiei Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară.