Instituire curatela

Sentinţă civilă Incheiere-2012 din 02.07.2014


Prin cererea înregistrată la această instanţă, reclamantul A.S.  a solicitat să i se desemneze un curator, în persoana pârâtei I.S., mama sa, pentru a –i reprezenta interesele.

În motivarea acţiunii reclamantul  a arătat următoarele:

A fost diagnosticat cu retardare mintală medie, aşadar suferă de un handicap mediu şi ca urmare nu poate să-şi apere interesele.

Este pensionat din această cauză şi până la 2.07.2012 a fost curator tatăl său, G.S., dar acesta a decedat, fiind astfel nevoie de desemnarea  altui curator, respectiv mama sa , care are grijă de el de mai mult timp.

Pârâta prezentă în instanţă a arătat că este de acord să fie desemnată curator pentru fiul său şi că până în prezent a fost desemnat curator pentru acesta, soţul său, dar acum este decedat.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul A.S., este fiul pârâtei I.S. şi a fost diagnosticat cu oligofrenie gradul II.

Potrivit  anchetei sociale efectuată în cauză de Primăria comunei X., judeţul Neamţ, reclamantul care este bolnav, locuieşte împreună cu mama sa, pârâta I.S., cei doi deţinând  o locuinţă, o bucătărie şi un grajd.

Prin urmare, având grave probleme de sănătate, este dependent de sprijin din partea altor persoane astfel că se impune  instituirea curatelei pentru A.S., potrivit art.178 lit.a Cod civil. În temeiul acestui text de lege, instanţa de tutelă poate institui curatele dacă, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o persoană , deşi capabilă, nu poate personal să îşi administreze bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi din motive temeinice, nu îşi poate numi un reprezentant sau un administrator.

În consecinţă, având în vedere dispoziţiile  legale enunţate, precum şi ale art.180-183 Cod civil, ca şi exprimarea consimţământului pârâtei de a fi desemnată curator pentru fiul ei, va admite cererea şi va  dispune  instituirea curatelei pentru A.S. şi va numi curator  pe pârâta I.S. , pentru a se ocupa îngrijirea acestuia, a-i administra bunurile, a formula cereri şi reprezenta interesele în faţa  oricărei instituţii publice şi private.