Plângere - Penitenciar

Rezoluţie 53 din 23.07.2015


Prin plângerea inregistrata la data de W sub nr. T  petenta E.E. a contestat hotărârea Comisiei de Disciplina din cadrul Penitenciarului Bacău nr. A prin care a fost sancţionată potrivit art. 101 al. 1 lit. d din Legea nr. 254/2013. A fost ataşat, in copie, dosarul de incident.

Petenta a fost audiata de judecătorul de supraveghere in data de C.

Deliberând asupra cererii formulate judecătorul de supraveghere a privării de libertate constata următoarele :

Potrivit art. 81 lit. I din Legea nr. 254/2013 persoanele condamnate sunt obligate sa manifeste o atitudine cuviincioasa fata de orice persoana cu care intra in contact, iar potrivit art. 82 lit. p le este interzisa ameninţarea personalului, a persoanelor care executa misiuni in penitenciar sau care se afla in vizita, a celorlalte persoane condamnate, precum si a oricăror altor persoane.

Potrivit art. 174 din Legea nr. 254/2013 una din sancţiunile care pot fi aplicate este suspendarea dreptului de a primi si cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuala sau exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare, corespondenta si asistenta medicala, pe o perioada de cel mult doua luni.

Potrivit art. 103 al. 6 din Legea nr. 254/2013, la stabilirea sancţiunii disciplinare se ţine seama de natura si modul de comite a abaterii, de persoana si starea de sănătate a condamnatului, de abaterile disciplinare săvârşite anterior, de atitudinea persoanei condamnate dupa săvârşirea abaterii si in timpul procedurii disciplinare.

Potrivit art. 100 al. 1 din Legea nr. 254/2013 constituie abateri disciplinare foarte grave încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 81 lit. a-c şi la art. 82 lit. a-p, determinarea cu intenţie a altei persoanei condamnate sa săvârşească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. a-p, precum si încălcarea altor obligaţii si interdicţii prevăzute ca abateri foarte grave in alte acte normative. Potrivit alin. 2. constituie abateri disciplinare grave incalcarea dispoziţiilor prevăzute la art 81 lit. d-f si art 82 lit. q-ţ, precum si incalcarea altor obligaţii si interdicţii prevăzute ca abateri grave in alte acte normative. Potrivit al. 3 constituie abateri disciplinare uşoare incalcarea dispoziţiilor prev de art 81 lit. g-1 si art 81 lit. u-x. precum si a celor prevăzute caabateri uşoare in alte acte normative.

în fine, potrivit art. 104 alin. 7 din aceeaşi lege, judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate pronunţa una din următoarele soluţii:

a) admite plângerea şi dispune anularea sau modificarea sancţiunii disciplinare aplicate de comisia de disciplina.

b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată, rămasa fara obiect, tardiva sau inadmisibila, dupa caz,

c) ia act de retragerea plângerii.

Petenta a formulat plângere împotriva hotărârii nr. A a Comisiei de disciplină din cadrul Penitenciarului Bacău prin care a fost sancţionat, potrivit art. 101 al. 1 lit. d din Legea nr. 254/2013. pentru atitudine necuviincioasa si ameninţări la adresa cadrelor in data de B  - PNT H.

Petenta a refuzat să semneze raportul de incident si sa dea declaraţie scrisa cu privire la cele intamplate.

Situaţia de fapt este dovedită prin declaraţiile date agenţii supraveghetori. Din aceste declaraţii rezulta ca in data de B, in timp ce se afla la Penitenciarul H, petenta a fost prezentata la instanţa de judecata. In momentul in care completul a dispus un nou termen, aceasta a adoptat o atitudine necuviincioasa si a adus ameninţări la adresa membrilor din compunerea escortei.

In declaraţia data in fata judecătorului de supraveghere, petenta si-a menţinut plângerea, arătând ca a intrat in panica cand i s-a adus la cunoştinţa ca s-a acordat un nou termen de judecata, a ţipat, a inceput sa tremure dar nu considera ca a făcut ceva rau. Nu a propus probe in apărare. Aceasta apărare nu poate fi primita de judecătorul dc supraveghere intrucat nu este prima data cand petenta se prezintă in fata unei instanţe de judecata, este incarcerata din anul Z, i-au fost aduse la cunoştinţa drepturile si obligaţiile din mediul de detenţie.

Coroborând toate probele existente la dosar, judecătorul de supraveghere apreciază că raportul de incident este temeinic întocmit, iar sancţiunea aplicată prin hotărârea atacată respectă criteriile prevăzute de lege, este proporţională cu abaterea săvârşită, cu împrejurările în care a fost săvârşită fapta.

În cauză nu există indicii că probele au fost produse sau obţinute prin fraudă, violenţă, ameninţare sau alte metode interzise şi pentru aceste motive se impune respingerea plângerii ca nefondată.