Contestaţie la executare

Sentinţă penală 89 din 18.02.2014


Prin sesizarea formulată sub nr. 540/110/2014 Comisia de Evaluare a incidenței aplicării legii penale  mai favorabile din cadrul Penitenciarului Bacău a solicitat în baza art. 21 al. 1 Lg. 187/2012 înlocuirea pedepsei închisorii aplicată condamnatului D.G.I. cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție.

S-au depus la dosar: cazierul judiciar, fișa de evaluare și mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 496/D/3.12.2013 A Tribunalului Bacău.

Din actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

Prin sentința penală nr. 356/D/14.11.2013 a Tribunalului Bacău definitivă prin nerecurare la 3.12.2013, s-au contopit pedepsele aplicate prin sent. penală nr. 18/D/29.01.2013 şi nr. 182/D/29.05.2013 ale Tribunalului Bacău în pedeapsa rezultantă de 12 ani închisoare, aplicată inc. D.G.I. pentru comiterea infracţiunilor de tentativă la omor calificat prev. de art. 20 rap. la art. 174-175 al. 1 lit. i cod penal, violare de domiciliu prev. de art. 192 al. 2 cod penal, omor deosebit de grav prev. de art. 174-176 lit. d cod penal şi tâlhărie prev. de art. 211 al. 1,2 lit. b, al. 2/1 lit. a,c cod penal, fiecare cu aplicarea art. 99 cod penal.

Potrivit art. 21 al. 1 Lg. 187/2012 de punere în aplicare a noului cod penal  pedeapsa închisorii executabilă, aplicată în baza Codului penal din 1969 pentru infracțiuni comise în timpul minorității, se înlocuiește cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii.

Instanța constată că pedeapsa prev. de lege pentru infracțiunea săvârșită  - art. 32 rap. la art. 188 al. 1 cod penal, art. 224 al. 2 cod penal, art. 188 al. 1, 189 al. 1 lit.d cod penal şi art. 233, 234 al. 1 lit. d cod penal,  - este închisoarea de la 10 ani la 20 ani, închisoare de la 6 luni la 3 ani, detenţiune pe viaţă sau închisoarea de la 15 la 25 ani şi închisoarea de la 3 la 10 ani, astfel încât aplicând disp. art. 21 al. 1 Lg. 187/2012 rap. la art. 125 teza a II-a cod penal urmează să contopească pedepsele aplicate prin sent. penală nr. 18/D/29.01.2013 şi nr. 182/D/29.05.2013 ale Tribunalului Bacău în pedeapsa rezultantă de 12 ani închisoare aplicată condamnatului prin sentința penală nr. 356/D/14.11.2013 a Tribanului Bacău, definitivă prin nerecurare la 3.12.2013 a Tribunalului Bacău cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 3 ani.

Conform art.21 al. 4 Lg. 187/2012 durata reținerii și arestării preventive de la 12.11.2012 la zi se va considera ca o parte executată din durata măsurii educative a internării într-un centru de detenție.

Se va dispune desființarea MEPI nr. 496/D/3.12.2013 a Tribunalului Bacău emis în baza sentinței penale nr. 356/D/14.11.2013 a Tribunalului Bacău, definitivă prin nerecurare la 3.12.2013 a Tribunalului Bacău.

Conform art. 275 al. 3 cod pr. penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.