Cererea de recurs este nulă pentru lipsa semnăturii reprezentantului societăţii recurente în condiţiile în care nu a fost semnată de administratorul acesteia

Decizie 747 din 16.12.2014


Cererea de recurs este nulă pentru lipsa semnăturii reprezentantului societăţii recurente în condiţiile în care nu a fost semnată de administratorul acesteia iar avocatul semnatar al cererii de recurs depune o împuternicire avocaţială din care reiese că, contractul de asistenţă juridică a fost încheiat ulterior depunerii cererii de recurs la instanţă

În speţă, la termenul din 16.10.2014 Tribunalul din oficiu a pus în vedere recurentei prin avocat M. B. să semneze cererea de recurs sau să depună delegaţie de reprezentare care să acopere semnarea cererii de recurs.

La termenul din 16.12.2014, Tribunalul constatând că recurenta nu şi-a îndeplinit obligaţiile astfel cum au fost stabilite la termenul din 16.10.2014 a invocat excepţia de nulitate a cererii de recurs pentru lipsa semnăturii reprezentantului recurentei – petente, respectiv a administratorului I M  D.

În baza art. 137 C.p.c. Tribunalul a analizat cu prioritate excepţia de nulitate a cererii de recurs pentru lipsa semnăturii reprezentantului recurentei – petente invocată din oficiu.

Cu privire la această excepţie, Tribunalul a reţinut următoarele:

-la fond, plângerea contravenţională a fost formulată de petenta S.C. „F. D. G”  S.R.L. prin administrator I. M. D. Plângerea este semnată de I. M. D. şi poartă ştampila societăţii petente (f. 2 ds fond)

-în cursul procesului la fond societatea petentă a fost reprezentată în instanţă de reprezentantul ei legal, respectiv administrator I. M. D. (la unul dintre termene  s-a prezentat fratele său D. C. O, termenul din 16.09.2013)

-cererea de recurs a fost depusă la Judecătoria Galaţi la data de 27.03.2014, fiind  redactată şi semnată de avocat M. B. Aceasta la termenul din 16.10.2014 a depus la dosar delegaţie de avocat  din care reiese că contractul de asistenţă juridică cu petenta a fost încheiat pe data de 16.10.2014. În aceste condiţii, la termenul din 16.10.2014 Tribunalul i-a pus în vedere recurentei – petente prin avocat M. B. ca reprezentantul legal al petentei să semneze cererea de recurs sau să depună delegaţie de reprezentare care să acopere semnarea cererii de recurs. Recurenta – petentă nu s-a conformat acestor dispoziţii. Este adevărat că pe cererea de recurs (f. 4 recurs) figurează o scriere „ION” însă comparând această scriere cu semnăturile date de I. M.  D. la instanţa de fond (acţiunea introductivă şi înscrisurile anexate care au fost certificate pentru conformitate) reiese că scrierea „ION” de pe cererea de recurs nu este semnătura lui I. M.  D.. Prin urmare cererea de recurs este nesemnată.