Recurs nesemnat şi neştampilat de avocat - nulitate

Decizie 30 din 24.01.2014


Prin sentinţa civilă nr. 3468/20.09.2013 Judecătoria Alexandria a declarat deschisă succesiunea defunctului M.N, a constatat calitatea de moştenitori a părţilor şi a dispus ieşirea acestora din indiviziune asupra bunurilor din masa succesorală, potrivit tranzacţiei încheiate.

Împotriva sentinţei  recurenta – pârâtă M.T. a declarat recurs solicitând casarea cu rejudecare de către prima instanţă.

Din oficiu, tribunalul, a invocat excepţia nulităţii recursului faţă de dispoziţiile art. 83 alin. 3 NCPC, şi a  admis această excepţie reţinând că faţă de dispoziţiile  legale invocate, la redactarea cererii şi a motivelor de recurs precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate şi, după caz,  reprezentate sub sancţiunea nulităţii, numai de către un avocat.

În speţă, recurenta –pârâtă nu a respectat aceste dispoziţii legale,  tribunalul constatând astfel nulitatea recursului declarat