Revocarea beneficiului suspendarii sub supraveghere a pedepsei - pentru nerespectarea masurilor de supraveghere

Sentinţă penală 60 din 20.03.2012


S.P. nr.60/20.03.2012

Suspendare a executării

Revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei - pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere

Reţine următoarele:

Judecătorul delegat la B. E. P. al J. M. a solicitat instanţei revocarea beneficiului suspendării pedepsei aplicate condamnatului M. C. deoarece condamnatul nu a respectat măsurile de supraveghere impuse prin sentinţa penală numărul 201 din 30 iunie 2011 a J. M..

Condamnatul nu s-a prezentat la judecată.

Examinând conţinutul dosarului penal  şi actele constatatoare emise de către S. de P de pe lângă T Sinstanţa reţine următoarele :

Prin sentinţa penală numărul 201 din 30 iunie 2011 a J.M. inculpatul M. C. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru furt calificat,în temeiul art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i C. pen., deoarece a sustras împreună cu un alt inculpat, prin efracţie, pe timp de noapte, bunuri din baraca SC T.SRL în scopul însuşirii.

Prin aceiaşi sentinţă  inculpatul M. C.a mai fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru furt calificat, în temeiul art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a şi g C. pen., deoarece a sustrage împreună cu celălalt inculpat, pe timp de noapte, bunuri din imobilul părţii vătămate Muntean Aurel în scopul valorificării.

În temeiul art. 33 lit. a şi 34 lit. b C. pen. instanţa a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, sporită cu 2 luni, urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 2 luni închisoare.

În baza art. 861 C. pen. instanţa a suspendat executarea pedepsei aplicată inculpatului M. C. pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit conform art. 862 C. pen. ( 2 ani şi 2 luni + 2 ani şi 10 luni ). S-a reţinut că deşi acesta are antecedente penale, ţinând seama de comportamentul după comiterea faptei şi de persoana inculpatului, pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta ( alături de durata arestării preventive ), care va conduce la îndreptarea inculpatului, chiar fără executarea acesteia.

Pe durata termenului de încercare inculpatul a fost obligat să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, conform art. 863 al. 1 C. pen.:

-să se prezinte, la datele fixate, la S. de P. de pe lângă T.S.;

-să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

-să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Instanţa a mai impus inculpatului respectarea următoarelor obligaţii, pe durata termenului de încercare, potrivit art. 863 al. 3 lit. a şi d C. pen., drept garanţie a îndreptării:

-să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de calificare;

-să nu intre în legătură cu celălalt inculpat.

Instanţa a atras atenţia inculpatului asupra prev. art. 864 C. pen. referitoare la revocarea suspendării.

În baza art. 350 al. 1 C. pr. pen. instanţa a revocat măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul M. C. prin încheierea penală nr. 27/A din 28.05.2011 şi a dispus punerea de îndată în libertate, conform art. 350 al. 3 lit. b C. pr. pen. În baza art. 88 C. pen. instanţa a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului M. durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu 27.05.2011 până la momentul punerii efective în libertate.

Condamnatul a luat la cunoştinţă despre măsura de supraveghere şi obligaţiile impuse la data pronunţării hotărârii , respectiv 30.06.2011 cât şi în data de 22.09.2011 cu ocazia primei întrevederi la sediul S. de P. de pe lângă T. S.

La data de 29.09.2011 i s-a înmânat persoanei condamnate planul de supraveghere nr.3046/C/29.09.2011 şi i s-au adus la cunoştinţă din nou măsurile şi obligaţiile impuse de instanţă. întrevederile au fost programate la o lună şi jumătate , respectiv 17.11.2011, comunicându-i-se în scris şi verbal acest lucru, iar în cazul modificării situaţiei sale locative, profesionale sau financiare avea obligaţia de a anunţa S. de probaţiune de pe lângă T.S.

Persoana condamnată s-a prezentat de două ori la întrevederile cu consilierul responsabil de caz , după care a lipsit nemotivat, ulterior a plecat în străinătate, nefiind informat consilierul nici despre plecare, nici despre data întoarcerii.

Din septembrie 2011 şi până în februarie 2012 condamnatul a lipsit la întrevederile programate cu consilierul de probaţiune şi nu a comunicat schimbarea locuinţei.

Dată fiind atitudinea inculpatului de ignora măsurile de supraveghere şi clemenţa instanţei s-a dispus ,în temeiul art. 9 din Legea numărul 275/4.07.2006 privind executarea pedepselor, revocarea beneficiul suspendării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 2 luni închisoare aplicată  prin sentinţa penală numărul 201 din 30 iunie 2011 a J. M.