Pretentii comerciale.

Sentinţă civilă 12312 din 02.12.2009


TIP SPETA: SENTINTA CIVILA

AUTOR: JUDECATORIA IASI

DOMENIU ASOCIAT: CERERI.

Dosar nr. 21895/245/2008

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 12312/02.12.2009

TITLU:  Pretentii comerciale.

Prin s.c. nr. 12312/02.12.2009 pronuntata in dosarul nr. 21895/245/2008 al

Judecatoriei Iasi instanta a respins ca nefondata cererea formulata de catre

reclamanta SC S. SRL în contradictoriu cu pârâta S.C A. S.R.L.

Pentru a dispune astfel, instanta a retinut ca prin cererea de chemare in

judecata reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 51.222,03 lei cu

titlul de pret si dobanda legala de la scadenta si pana la plata efectiva, cu cheltuieli de

judecata.

În motivare, reclamanta a aratat ca in baza contractului 102/2005 a devenit

subcontractantul paratei care obtinuse prin licitatie dreptul de a construi autostrada

pe DN17 pentru Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din

Romania SA. Obiectul contractului era efectuarea de lucrari pe segmentul de drum

KM 98 + 000-KM106 + 000.

Intrucat pentru segmentul de drum contractat nu erau finalizate exproprierile

reclamanta a inceput lucrarile pe un alt segment de drum, respectiv Km96+000 -

97+100 si Km109+000 - Km113+000, fara a se mai incheia un nou contract de

subantrepriza.

Arata reclamanta ca parata nu si-a indeplinit obligatia de plata a pretului

pentru lucrarile efectuate inregistrand un debit in suma de  51.222,03 lei.

In drept cererea a fost intemeiata pe disp art 969 C Civ. 1073, 1169, art 1 si 46 C

Com 998, 999 C. Civ.

Prin intampinarea formulata parata a invocat exceptia necompetentei generale

a instantelor de drept comun, exceptia necompetentei teritoriale a judecatoriei Iasi si

exceptia prematuritatii, exceptii respinse de catre instante la termenul din 3 feb 2009.

In cauza la propunrea partilor s-au administrat probele cu inscrisuri si

expertiza contabila.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine:

In baza contractului nr. 102/2005 reclamanta a devenit subcontractantul

paratei care obtinuse prin licitatie dreptul de a construi autostrada pe DN17 pentru

C. N.A.D.N. SA. Contractul are ca obiect  efectuarea de lucrari pe segmentul de drum

KM 98 + 000 - KM 106 + 000.

Intrucat pentru segmentul de drum contractat nu erau finalizate exproprierile,

reclamanta a inceput lucrarile pe un alt segment de drum.

Retine instanta ca pentru lucrarile executate, partile nu au incheiat un act

aditional la contractul existent si nici nu au incheiat un nou contract.

De asemeni, lucrarile executate nu sunt evidentiate in contabilitatea

reclamantei, prin emiterea si inregistrarea unei facturi.

Mai retine instanta ca factura fiscala este un document justificativ, care sta la

baza înregistrarilor în contabilitatea prestatorului si a beneficiarului, ea fiind un

mijloc de proba cu privire la operatiunea facturata. Factura se emite obligatoriu de

catre firme pentru inregistrarea veniturilor aferente livrarilor de bunuri si prestarilor

de servicii, conform art. 155 al 1 din Codul fiscal care prevede ca "orice persoana

impozabila, înregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, are obligatia sa

emita factura fiscala pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate,

catre fiecare beneficiar."

Mai mult decat atat, factura probeaza existenta unui contract comercial

consensual, pentru care partile nu au confectionat un instrumentum.

Intrucat in speta lucrarile efectuate de catre reclamanta nu au temei

contractual si nu sunt evidentiate in contabilitatea reclamantei, instanta va respinge

cererea de chemare in judecata ca neintemeiata.

1