Art. 248 al 1 C.p., art. 289 alin 1 C.p, art. 249 al.1 C.p.

Sentinţă civilă 43/2011 din 18.02.2011


Ministerul Public este reprezentat de d-na  procuror  …,  din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria ….

Pe rol fiind solutionarea cauzei penale privind pe inculpatii G G, dom în loc. … nr. … jud. .. si B M dom în loc. …, nr…, jud…., trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii prev. si ped. de art. 249, alin 1 Cpen cu aplic art. 33 lit a Cpen, art. 248 alin 1 Cpen, art. 289 alin 1 Cpen, cu aplic art. 33 lit a Cpen.

La apelul nominal facut în sedinta publica nu se prezinta nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

Se  constata faptul ca fondul cauzei a fost dezbatut în sedinta publica din data de 04.02.2010, când partile au pus concluzii pe fond concluzii consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, când judecatoria în vederea deliberarii a amânat pronuntarea hotarârii pentru termenul din data de 11.02.2011, respectiv 18.02.2011, data la care s-a pronuntat prezenta hotarâre.

J U D E C A T O R I A

D E L I B E R Â N D:

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria ….din data de 16.11.2009, înregistrat la instanta la data de 18.11.2009 a fost trimisa în judecata inculpata B M, fiind acuzata de savârsirea infractiunilor prev de art. 248 alin 1 C.p. si prev de art. 289 alin 1 C.p. ambele cu aplic art. 33 lit a Cpen si inculpatul G G fiind acuzat de savârsirea infractiunilor prev de art. 249 alin 1 C.p. si prev de art. 249 alin 1 C.pen, cu aplic art. 33 lit a Cpen.

S-a retinut în cuprinsul rechizitoriului faptul ca inculpata B M în calitate de functionar public, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, prin omisiune, cu stiinta, abuzând  de functia pe care o detinea, nu a supus aprobarii consiliului local vânzarea unui teren proprietatea privata a comunei …, facilitând în acest mod cumpararea acestuia de catre copii sai la un pret subevaluat producând un prejudiciu de minim 15079 lei si faptul ca inculpata cu ocazia redactarii Hotarârii Consiliului Local din data de …în calitate de functionar aflat în exercitiul atributiilor de serviciu, a atestat împrejurari necorespunzatoare adevarului, în sensul ca s-ar fi aprobat vânzarea a 300 mp teren, desi s-a aprobat doar o portiune pentru drumul de acces de o latime de 6 metri, în conditiile în care cunostea acest lucru întrucât participase la sedinta consiliului local si personal a redactat procesul verbal de sedinta.

În ceea ce-l priveste pe inculpatul G G s-a retinut ca în calitatea sas de primar al comunei … si-a încalcat în mod repetat atributiile de serviciu prin neverificarea actelor puse la dispozitie de catre inculpata B M - secretara primariei, realizând astfel înstrainarea terenurilor, desi vânzarea nu era aprobata de consiliului local.

În cauza s-a constituit parte civila fata de cei doi inculpati Primaria …care a solicitat obligarea lor la plata sumei de 100.000 lei  din care 50.000 lei valoarea reala ( în anul 2009) a terenului vândut numitilor P D E si P I si 50.000 lei care reprezinta despagubiri întrucât au fost nevoiti sa construiasca un alt grup sanitar pentru scoala generala cu clasele I-IV …, deoarece terenul si grupul sanitar mai vechi existent a fost vândut la numitul F N.

Totodata procurorul, în baza rechizitoriului întocmit, în temeiul art. 966 C civ., a solicitat ca instanta sa stabileasca nulitatea absoluta a contractelor de vânzare cumparare autentificate sub nr. 752/22.04.2008 de BNP D S si sub nr. 1414/11.06.2008 de BNP C L C, pentru cauza ilicita, cu restabilirea situatiei anterioare de CF.

Prin Încheierea din data de 04.02.2011, instanta, în considerarea faptului ca este necesara extinderea cadrului procesual cu privire la toti participanti la încheierea acestor contracte de vânzare cumparare, a dispus în baza art. 38 C.p.p, disjungerea actiunii civile exercitata în sensul de mai sus de catre Parchetul de pe lânga Jud …. cu consecinta formarii dosarului civil nr.220/177/2011 al Jud .., având ca obiect nulitatea absoluta a contractelor de vânzare cumparare.

Audiati fiind atât în cursul urmaririi penale, cât si în cursul judecatii inculpatii B M si G G nu a recunoscut  savârsirea faptelor  puse în sarcina lor.

Astfel, prin declaratia data în cursul urmaririi penale cu referire la cea dintâi fapta indicata în rechizitoriu de abuz în serviciu contra intereselor publice,  inculpata B M a aratat ca o prima concesionare a terenului a avut loc în conditii legale în anul 2003 în baza actului înregistrat la Primaria … sub nr. 570/21.03.2003, iar ulterior în anul 2006 s-a încheiat un nou contract de concesionare tot cu numita P D E – fiica sa si cu fiul sau B I.

În legatura cu evaluarea terenului  a aratat ca aceasta s-a facut în baza unei expertize efectuate în anul 2005, însa nu a fost supusa aprobarii consiliului local …..

Referindu-se la fapta de fals intelectual inculpata B M,  a declarat ca în sedinta de consiliu local s-a dezbatut printre altele si vânzarea unei suprafete de teren  în favoarea numitului F N, în final aprobându-se o cale de acces de circa 6 metri latime, fara a se pune în discutie suprafata totala ce urmeaza a fi vânduta.

Recunoaste ca în calitate de secretara a primariei a consemnat într-un proces verbal cele discutate, iar mai pe urma a redactat în acest sens, în aceeasi calitate hotarârea de consiliu local fara sa cunoasca suprafata terenului, având în vedere doar schita depusa.

În cursul cercetarii judecatoresti, inculpata B M a adus completari declaratiilor sale, aratând în privinta faptei de abuz în serviciu contra intereselor publice, faptul ca a fost vorba de încheierea unui singur contract de concesionare în anul 2003, ca mai apoi în anul 2007 sa se modifice acest contract doar sub aspectul numarului sau de înregistrare întrucât acest lucru i-a fost pretins de functionarii din cadrul directiei de urbanism. A precizat totodata ca a existat o hotarâre a Consiliului Local ….de aprobare a acestei operatii, iar în sedinta de consiliu s-a hotarât asupra terenului ce urmeaza a fi concesionat fara însa a se indica latimea, lungimea lui ori frontul stradal.

 Prin declaratia data în cursul urmaririi penale, inculpatul G G a negat comiterea infractiunilor de neglijenta în serviciu pentru care s-a facut trimiterea sa în judecata, aratând prin completarile facute acestei declaratii în cursul cercetarii judecatoresti faptul ca întrucât în perioada în care se reclama comiterea acestor fapte a avut calitatea de primar al comunei …, în cauza nu sunt incidente disp. art. 249 alin 1 C.pen, acestea referindu-se doar la functionari publici. A mai precizat ca actele la care se face referire în rechizitoriu sunt supuse controlului de legalitate exercitat de prefectul judetului si atât timp cât nu s-a constatat din acest punct de vedere nelegalitatea lor, acestea si-au produs efectele în conditii legale.

Examinând actele si lucrarile dosarului de urmarire penala coroborate cu probele din cursul cercetarii judecatoresti, instanta retine urmatoarele:

I.  În baza contractului de concesiune nr. 570 din data de 21.03.2003( filele 160-162 dosar u.p.), încheiat între Primaria … în calitate de concedent si numita P D E ( fiica inculpatei B M) în calitate de concesionar, aceasta din urma a preluat în concesiune o suprafata de teren de 660 mp identificat prin nr. top. 338/3 înscris în CF 1921 …, în schimbul unui pret de 2053 lei/mp, în total 1.354.980 lei/an.

Întrucât redeventa pentru aceasta operatiune de concesionare nu a fost achitata de catre numita P D E decât pentru anul 2007 conform evidentelor primariei T ( fila 43 dosar u.p.) si având în vedere ca acest teren urma sa se vânda acesteia din urma, inculpata B M a redactat  la data de 21.12.2006 un nou contract de concesiune ( filele 20-23 dosar u.p), între aceleasi parti cu acelasi obiect si pret, în aceleasi conditii de executare a obligatiilor contractuale, contract care nu a fost supus aprobarii consiliului local ….

Ulterior, la data de 21.04.2008 inculpata BM a redactat  contractul de vânzare cumparare provizoriu înregistrat la comuna T sub nr. 416 ( filele 10-11 dosar u.p), în baza caruia comuna ….  se obliga sa vânda numitei P D E terenul  care a format obiectul contractului de conmcesiune de mai sus în suprafata de 660 mp identificat prin nr. top. 338/3 înscris în CF 1921 …, în schimbul unui pret de 4865,26 lei.

În cuprinsul acestui contract de vânzare cumparare se face referire la faptul ca acesta a intervenit urmare a H.C.L. T nr. 42 /29.07.2005, a notei de negociere nr. 306/26.03.2008, a H.C.L.T nr. 42/2003 si a raportului de evaluare care reprezinta anexa contractului.

Din cuprinsul hotarârii Consiliului Local … nr. 42/30.07.2003 ( fila 44 dosar u.p.) rezulta ca aceasta se refera la trecerea în domeniul privat la comunei din proprietatea Statului Român a mai multor terenuri identificate prin numerele topografice si cartile funciare în care acestea sunt înscrise, facându-se în acest sens referire si la nr. top. 338/3 înscris în CF.1921 …, fara ca în cuprinsul acestei hotarâri sa se fi consemnat vreo dispozitie cu privire la vânzarea acestui din urma teren în favoarea numitei P D E-  fiica inculpatei.

De asemenea din cuprinsul hotarârii Consiliului Local … nr. 42/29.07.2005 ( fila 15 dosar u.p.) instanta retine ca în baza acesteia s-a aprobat vânzarea unei suprafete totale de 16845 mp din care face parte si terenuri înscrise în CF. 1921 …., prin licitatie publica, fara a se face vreo referire la vânzarea directa a terenului din litigiu catre numita P D E.

Inculpata B M, în vederea înstrainarii terenului catre fiica sa P D E, folosindu-se de calitatea sa de secretara a primariei comunei …., a pregatit întreaga documentatie necesara realizarii acestei operatiuni, constând în planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate si a memoriului tehnic avizate de O.J.C.G.C Bihor,  iar mai apoi inculpatul G G în calitatea sa de primar al comunei …, în baza acestei documentatii s-a prezentat  în fata notarului public D S unde a semnat contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 752/22.04.2008 în baza caruia Primaria Comunei … vinde numitilor P D E  - fiica inculpatei B M si B I – fiul inculpatei B M, suprafata de 671 mp din parcela cu nr. top. 338/3 înscrisa în CF.1921 … în schimbul unui pret de 4865, 26 lei.

Cu toate ca în cuprinsul acestui contract de vânzare cumparare autentic se face referire la hotarârea consiliului local … nr. 42/29.07.2005, este de precizat faptul ca aceasta hotarâre nu a fost respectata în acest caz, în temeiul ei stabilindu-se ca vânzarea terenurilor cuprinse în CF. 1921 …, urmeaza sa se  faca prin licitatie publica, ceea ce în speta nu s-a realizat.

Asa cum rezulta din declaratia inculpatei B M, pretul prevazut în contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 752/22.04.2008 de BNP D S a fost stabilit în baza raportului de evaluare întocmit în cauza de expert evaluator ing. A M în luna noiembrie 2005, în baza caruia s-a retinut ca valoarea estimata a terenului vândut este de 2,4  euro/mp, raport de evaluare care nu a fost supus aprobarii consiliului local încalcându-se astfel prevederile alin 3 ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 potrivit carora “Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau judetene hotarasc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului aferent constructiilor. Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judetean, dupa caz”.

Subevaluarea pretului de 4865,26 lei mentionat în contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 752/22.04.2008 de BNP D S, rezulta si din situatia existentei unui raport de evaluare întocmit în luna august a anului 2008 de catre acelasi expert tehnic evaluator ( filele 139-147 dosar u.p.), cu privire la un imobil – teren situat în localitatea …., în baza caruia s-a stabilit ca la nivelul anului 2008 pretul pe mp al acestuia este de 8 euro, cu mult peste valoarea de 2,4 euro avuta în vedere la stabilirea pretului din contractul de vânzare de mai sus.

Aceasta stare de fapt a fost retinuta de instanta urmare a coroborarii mijloacelor de proba reprezentând declaratiile inculpatilor B M si G G, ale martorilor P E E, continutul înscrisurilor reprezentând: contract provizoriu de vânzare cumparare, (filele 10-11 dosar u.p.), CF 1921 ….. ( fila 12 dosar u.p.), H.C.L.T nr. 42/2005 ( fila 15 dosar u.p.), contract autentic de vânzare cumparare nr, 752/2008 ( filele 18-19 dosar u.p), contract de concesiune  din data de 21.12.2006 ( filele 20-23 dosar u.p), schitele cadastrale ( filele 26-29 dosar u.p.), raport de expertiza tehnica de evaluare întocmit pentru anul 2005 ( filele 30-39 dosar u.p.),  raport de expertiza tehnica de evaluare întocmit pentru anul 2008 ( filele 139-147 dosar u.p.), H.C.L.T nr. 6/2003 si nr. 42/2003 ( filele 40-41 dosar u.p.), registrul de evidenta fiscala al Primariei … ( fila 42 dosar u.p.) si procesele verbale de sedinta a consiliului local ( filele 46-55 dosar u.p.).

II. În sedinta Consiliului Local al Comunei …din data de 19.05.2008, s-a supus discutiei proiectul de hotarâre ( fila 89 dosar u.p.) initiat de inculpatul G G în calitate de primar al comunei … cu privire la vânzarea catre numitul F N ( consilier local)  si a sotiei acestuia a unui teren în  suprafata de 300 mp identificat prin nr. top. 319 ( cadastral 506) înscris în CF. 366 …..

În urma sedintei s-a stabilit formarea unei comisii care sa constate situatia din teren având în vedere faptul ca au existat discutii, întrucât acest teren constituia curtea scolii din localitate pe care se afla amplasat si grupul sanitar al  acesteia.

În baza celor constatate de comisie si a planului de amplasament si delimitare a imobilului ( fila 88 dosar u.p.), consiliul local,  dupa cum rezulta din procesul verbal de sedinta redactat de inculpata B M în calitatea sa de secretara a Primariei Comunei …, a aprobat spre vânzare  o portiune de teren de 6 metri latime vecina cu proprietatea cumparatorului F N pentru ca acesta sa realizeze un acces mai confortabil la terenul proprietatea sa.

Ulterior, inculpata B M a redactat hotarârea de consiliu local cu privire la vânzarea terenului catre numitul FN, mentionând în hotarâre aspecte necorespunzatoare adevarului cu privire la faptul ca în sedinta consiliului local s-a aprobat vânzarea directa a suprafetei de 300 mp cuprinsa în CF 366 … identificata prin nr. top . 319 ( nr cadastral 506…) în favoarea numitilor F N si F M, fara a tine seama de ceea ce s-a discutat si hotarât în sedinta de consiliu local respectiv vânzarea unei portiuni de teren de 6 metri latime.

În aceasta hotarâre a consiliului local inculpata B M a facut referire si la faptul ca raportul de evaluare în baza caruia s-a stabilit pretul vânzarii de 3 euro/mp a fost supus aprobarii consiliului local, aspect care de asemenea nu este real  dupa cum rezulta din continutul procesului verbal  de sedinta  ( filele 77-80 dosar u.p.).

Este de mentionat faptul ca aceasta hotarâre a consiliului local a fost semnata de inculpata B M în calitate de secretara a comunei … si  numita F S ( consilier local ) în calitate de presedinte de sedinta, aceasta din urma prin declaratia data aratând însa ca hotarârea a fost redactata de inculpata  dupa câteva zile  de la dezbaterea din sedinta consiliului local si a semnat-o fara sa o citeasca în prealabil.

Aceasta stare de fapt a fost retinuta de instanta urmare a coroborarii mijloacelor de proba reprezentând declaratiile inculpatilor B M si G G, ale martorilor B A, F S si S L, continutul înscrisurilor reprezentând: proces verbal de sedinta  din data de 19.05.2008 (filele 77-80 dosar u.p.), schitele cadastrale ( filele 84-88 dosar u.p.), proiect hotarâre ( fila 89 dosar u.p.), referat si schita  ( filele 91-94 dosar u.p.), fisa postului inculpatei B M ( fila 128 dosar u.p),  contract vânzare cumparare autentic nr. 1414/2008( fila 135  dosar u.p),raport de expertiza tehnica de evaluare întocmit pentru anul 2008 ( filele 139-150 dosar u.p.) – cartile funciare ( filele 151-159 dosar u.p.).

Instanta va înlatura apararile formulate de inculpatii B M si G G cu privire la faptul ca nu se fac vinovati de comiterea  faptelor puse în sarcina lor, întrucât declaratiile date în acest sens nu se coroboreaza cu nici un alt mijloc de proba administrat în cauza. De altfel, inculpatii nu au propus alte dovezi care  sa probeze lipsa de temeinicie a celor existente în acuzare.

În drept, fapta inculpatei B M, care în calitate de functionar public, în exercitarea atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, prin omisiune, nu a supus aprobarii Consiliului Local … vânzarea terenului proprietatea privata a comunei … în suprafata de 671 mp identificat prin nr. top. 338/3 înscris în CF.1921 T, catre  copii sai, numitii P D E si B I, în schimbul unui pret  neserios ( subevaluat) cauzând comunei T un prejudiciu  material constând în diferenta dintre pretul stabilit în baza raportului de evaluare întocmit în anul 2008 ( 8 euro/mp) si cel prevazut în contractul autentic nr. 752/22.04.2008 stabilit în baza raportului de evaluare întocmit în anul 2005 (2,4 euro/mp), astfel cum a fost descrisa la pct. 1 de mai sus, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 248  Cod penal, text de lege în baza caruia, instanta o va condamna pe inculpata la o pedeapsa de 1 an închisoare.

În drept, fapta inculpatei B M, care în calitate de functionar,  aflat  în exercitarea atributiilor sale de serviciu, cu ocazia redactarii hotarârii consiliului local … din data de 19.05.2008, a atestat împrejurari necorespunzatoare adevarului, prin faptul consemnarii în cuprinsul hotarârii a situatiei ca Consiliul Local a aprobat vânzarea catre numitul F N a suprafetei de 300 mp teren, în conditiile în care în realitate s-a aprobat vânzarea doar a unei portiuni de 6 metri latime, astfel cum a fost descrisa la pct 2 de  mai sus, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals intelectual prev de art. 289 alin 1 C.p, text de lege în baza caruia instanta o va condamna pe inculpata la o pedeapsa de 8 luni închisoare.

Întrucât cele doua fapte au fost comise de inculpata în modalitatea concursului real de infractiuni, instanta în  baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cp va contopi pedepsele mai sus stabilite si  va aplica inculpatei B M pedeapsa cea mai grea de 1 an  închisoare, urmând astfel ca inculpata sa execute pedeapsa rezultata de: 1 an închisoare.

La individualizarea pedepselor stabilite pentru fiecare infractiune în parte si a celei rezultate, instanta a avut în vedere împrejurarile comiterii faptelor, urmarile produse, atitudinea de nerecunoastere a faptelor manifestata de inculpata precum si lipsa antecedentelor penale în ceea ce o priveste.

În baza art. 71 C. p, va  interzice inculpatei drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza II si lit. b C.p.

Apreciind ca nu se impune privarea de libertate a inculpatei, scopul pedepsei putând fi realizat si fara executarea acesteia,  existând posibilitati reale de îndreptare, instanta în baza art. 81 Cod penal, va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal si va atrage atentia inculpatei asupra prevederilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendarii.

În baza art. 71 alin 5 C.p,  va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii.

În drept, fapta inculpatului G G, care în calitatea sa de primar al comunei…  si-a încalcat atributiile de serviciu prin aceea ca nu a supus verificarii actele redactate de inculpata B M – secretar al Primariei …, semnând un contract de vânzare cumparare cu privire la un teren proprietatea privata a comunei …, în conditiile în care nu exista o hotarâre a Consiliului Local ….în acest sens, astfel cum a fost descrisa la pct. 1 de mai sus, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de neglijenta în serviciu, prev. de art. 249 alin 1  Cod penal, text de lege în baza caruia, instanta îl va condamna pe inculpat la o pedeapsa de 4 luni închisoare.

În drept, fapta inculpatului G. G., care în calitatea sa de primar al comunei ….. si-a încalcat atributiile de serviciu prin aceea ca nu a supus verificarii actele redactate de inculpata B M – secretar al Primariei …, semnând un contract de vânzare cumparare cu privire la un teren proprietatea privata a comunei …., în conditiile în care nu exista o hotarâre a Consiliului Local …. în acest sens, astfel cum a fost descrisa la pct. 2 de mai sus, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de neglijenta în serviciu, prev. de art. 249 alin 1  Cod penal, text de lege în baza caruia, instanta îl va condamna pe inculpat la o pedeapsa de 4 luni închisoare.

Întrucât cele doua fapte au fost comise de inculpat în modalitatea concursului real de infractiuni, instanta în  baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.p. va contopi pedepsele mai sus stabilite si  va aplica inculpatului G G pedeapsa rezultata de  4 luni  închisoare.

La individualizarea pedepselor stabilite pentru fiecare infractiune în parte si a celei rezultate, instanta a avut în vedere împrejurarile comiterii faptelor, urmarile produse, atitudinea de nerecunoastere a faptelor manifestata de inculpat precum si lipsa antecedentelor penale în ceea ce-l priveste.

În baza art. 71 C. p, va  interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza II si lit. b C.p.

Apreciind ca nu se impune privarea de libertate a inculpatului, scopul pedepsei putând fi realizat si fara executarea acesteia,  existând posibilitati reale de îndreptare, instanta în baza art. 81 Cod penal, va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 4 luni, stabilit conform art. 82 Cod penal si va atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendarii.

În baza art. 71 alin 5 C.p,  va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii.

Sub aspectul laturii civile instanta urmeaza sa respinga ca inadmisibila cererea partii civile Primaria Comunei …., privind obligarea inculpatilor la despagubirile civile. La adoptarea solutiei instanta a avut în vedere pe de o parte, situatia exercitarii actiunii civile de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria …. în sensul constatarii nulitatii absolute a contractului de vânzare cumparare  autentificat de BNP … sub nr. 752/22.04.2008 pentru cauza ilicita, actiune disjunsa din prezentul dosar, ceea ce ar conduce din punct de vedere al efectelor acestei nulitati la desfiintarea retroactiva a actului si restituirea prestatiilor efectuate în temeiul actului anulat, respectiv întoarcerea bunului în patrimonial partii civile, context în care aceasta pretentie a partii civile nu poate fi  valorificata prin obligarea inculpatilor la plata unor sume de bani.

Pe de alta parte, partea civila Primaria Comunei … nu a propus nici o proba în legatura cu pretentia sa privind obligarea inculpatilor la plata sumei de 50.000 lei fata de faptul ca au fost nevoiti sa construiasca un alt grup sanitar pentru Scoala Generala cu clasele I-IV …., astfel încât aceasta pretentie este nefondata.

În baza art.191 C.p, instanta va obliga inculpatii B M si G G sa plateasca  câte 200 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E:

I. În baza art. 248 Cod penal, condamna pe inculpata B M, fiica lui … si ….,  ns la …., în …., jud…., cetatenie  româna,  studii 12 clase,  pensionara,  fara antecedente penale, dom în …., nr…., jud…., CNP…., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice  la  o  pedeapsa de:

1 (un) an închisoare.

În baza art. 289 alin 1 Cod penal, condamna pe inculpata B M, cu datele de mai sus, pentru savârsirea infractiunii de fals intelectual la  o  pedeapsa de:

8 (opt) luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.p.  contopeste pedepsele mai sus stabilite si aplica inculpatei B M pedeapsa cea mai grea de 1 an  închisoare, urmând astfel ca inculpata sa execute pedeapsa rezultata de:

1 (un) an închisoare.

În baza art. 71 C. p, interzice inculpatei drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza II si lit. b C.p.

În baza art. 81 Cod penal, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal si atrage atentia inculpatei asupra prevederilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendarii.

În baza art. 71 alin 5 C.p, suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii.

II. În baza art. 249 alin 1 Cod penal, condamna pe inculpatul G G, fiul lui …. si …  ns la ….., în …., jud. …,  cetatenie  româna,  studii superioare, cu antecedente penale,  dom în … nr….., jud…., CNP….., pentru savârsirea infractiunii de neglijenta în serviciu  la  o  pedeapsa de:

4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 249 alin 1 Cod penal, condamna pe inculpatul G. G., cu datele de mai sus, pentru savârsirea infractiunii de neglijenta în serviciu  la  o  pedeapsa de:

4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.p.  contopeste pedepsele mai sus stabilite si aplica inculpatului G G pedeapsa rezultata de 4 luni închisoare.

În baza art. 71 C. p., interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a teza II si lit b C.p.

În baza art. 81 Cod penal, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 4 luni, stabilit conform art. 82 Cod penal si atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendarii.

În baza art. 71 alin 5 C.pen, suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii.

Respinge cererea partii civile Primaria Comunei … privind obligarea inculpatilor la despagubirile civile.

În baza art. 191 C.p.p., obliga inculpatii B M si G G sa plateasca  câte 200 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si  inculpati si de la comunicare cu partea civila Primaria Comunei ….

Pronuntata în sedinta publica, azi, 18.02.2011.