Drept penal procesual.Plangere impotriva rezolutiei procurorului. Nestabilirea corecta a situatiei de fapt si neadministrarea tuturor probelor utile cauzei.

Sentinţă penală 507 din 20.11.2009


Dosar nr 5022/121/2009

Sentinţa Penală  nr 507

Prin decizia penală nr. 507/ 20.11.2009 a  T r i b u n a l u l ui  Galati.

S-a hotarat:

Admite plângerea formulată de petenta D E-domiciliată în Galaţi

Desfiinţează rezoluţia nr.828/P/2008 din 21.05.2009 a Parchetului de pe lângă

Tribunalul Galaţi.

Dispune trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi în vederea începerii

urmării penale.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare pentru petenta D E  şi pentru făptuitorii

C F , domiciliat în Galaţi, A C,domiciliat în Galaţi ,  C C D,  domiciliat în Galaţi, şi pentru  C

G , domiciliat în Galaţi,

In motivarea deciziei  s-au retinut urmatoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.5022/121/2009 petenta D E, a formulat plângere

împotriva rezoluţiei nr.828/P/2008 din 21.05.2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul

Galaţi.

În motivarea plângerii a arătat că i s-a încălcat dreptul la apărare, că infractorii au

comis un abuz prin aplicarea forţei fără a se face dovada că a existat o situaţie specială, că nu

s-a făcut o cercetare legală pentru aflarea adevărului, că soluţia dată nu este obiectivă şi nu

răspunde tuturor capetelor de acuzare.

A mai arătat că, în fapt, la data de 05.09.2008 a fost bruscată, lovită, târâtă, jignită şi

înjurată, în public, de către poliţiştii C C D, C F, A C şi C G, urcată cu forţa în duba poliţiei.

În cauză s-a făcut adresă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi pentru a ne înainta

dosarul în care s-a pronunţat ordonanţa sus-menţionată.

Examinând actele dosarului tribunalul reţine următoarele:

Prin rezoluţia nr.828/P/2008 din 21.05.2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul

Galaţi s-a dispus, în temeiul art.228 al.4 în referire la art.10 lit.d C.pr.pen., neînceperea

urmării penale faţă de făptuitorii C C D, C F, A C şi C G, agenţi de poliţie, pentru săvârşirea

infracţiunii prev. de art.250 al.1 şi 3 C.pen.

În motivarea rezoluţiei s-a arătat că la  data de  19.10.2008 , persoana vătămată  D E a

sesizat  că în  ziua de  05.09.2008 , în jurul  orelor  21  00 , a fost  lovită şi insultată  de către 

lucrătorii de poliţie A C,  C G, C G ,C F şi C C  D. Urmare loviturilor  primite,  persoana 

vătămată a suferit  leziuni ce  au necesitat  pentru vindecare  1-2 zile  de îngrijiri medicale.

S-a arătat  că din probele administrate în cauză  au rezultat  că  făptuitorii  sunt

lucrători de poliţie în cadrul Poliţiei Municipiului  Galaţi- Secţia 2 , în calitate de agenţi de

poliţie –făptuitorii  A  C ,C G şi C F  şi subinspector de poliţie –făptuitorul  C C D.

În seara zilei  de  05.09.2008, organele de poliţie  au fost  sesizate de  către  numitul  P

R  cu privire  la  faptul  că numitul D  C-E  i-ar fi  lovit portiera  autoturismului  cu piciorul

.La faţa locului  s-a deplasat  echipajul de poliţie  din cadrul  Poliţiei  Municipiului Galaţi –

Secţia 2 , alcătuit  din subinspector de poliţie C C  D şi agenţii de poliţie  C  F ,  A C  şi C 

G  .Aceştia  s-au deplasat  la domiciliul  numitului  D  C-E  unde,  după ce şi-au  declinat 

calitatea şi i-au  prezentat acestuia scopul  vizitei , l-au  invitat  la sediul Secţiei 2  Poliţie 

pentru a  lămuri  aspectele sesizate de către numitul P R .Acesta  nu  s-a opus ,în  schimb a

intervenit  mama acestuia,  persoana vătămată D E ,care a avut un comportament  neadecvat 

faţă de  lucrătorii de  poliţie ,fapt  ce i-a determinat pe aceştia  să  ia  măsuri  pentru 

îndepărtarea  persoanei vătămate.

În  final persoana  vătămată  a  fost  condusă  la Secţia 2 Poliţie împreună cu  fiul său

,însă  faţă de aceştia nu s-a luat  nici  o măsură  coercitivă.

S-a  precizat  că  conform  dispoziţiilor art.  31  al. 1 lit. b din Legea nr. 218/2002

,privind  organizarea şi funcţionarea  Poliţiei Române ,lucrătorii de poliţie  ,în cazul 

nerespectării  dispoziţiilor  date de aceştia , sunt îndreptăţiţi să folosească  forţa .

Împotriva acestei rezoluţiei a făcut plângere petenta D E, plângere ce a fost respinsă ce

nefondată prin rezoluţia nr.457/II/22009 din 27.07.2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul

Galaţi. În motivarea acestei rezoluţii s-a arătat că din declaraţiile date în cauză a rezultat că

persoana vătămată a urcat de bună voie în maşina poliţiei, nu a fost împinsă, agresată sau

forţată în vreun fel astfel că în mod corect s-a apreciat că nu sunt întrunite elementele

constitutive ale infracţiunii.

Analizând dosarul de urmărire penală se constată că cercetarea penală nu este

completă, procurorul nepronunţându-se cu privire la toate aspectele sesizate şi fără a stabili cu

exactitate situaţia de fapt.

Astfel, din cuprinsul rezoluţiei nu rezultă dacă petenta a fost jignită sau înjurată de

vreunul dintre făptuitori, deşi aceasta a sesizat în plângere acest aspect.

Nu s-a stabilit care a fost comportamentul neadecvat al petentei faţă de lucrătorii de

poliţie şi care anume au fost măsurile luate de poliţişti pentru îndepărtarea acesteia.

La dosar există un certificat medico-legal care atestă că la data de 05.09.2008 petenta a

suferit leziuni de violenţă produse atât prin lovire cu corp dur şi prin comprimare cu corp dur

– degete cât şi prin lovire de corpuri contondente alungite, leziuni care au necesitat pentru

vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Rezultă că petenta a fost violentată în incidentele din seara zilei de 05.09.2008 însă nu

s-a stabilit cine anume a lovit-o, modalitatea în care a acţionat fiecare făptuitor.

Este adevărat că poliţiştii pot să folosească forţa în anumite situaţii, strict prevăzute de

Legea nr.218/2002, însă proporţional cu situaţia care a generat-o şi limitată strict la aceasta

pentru a nu se crea abuzuri.

Nu s-a stabilit dacă reacţia violentă  a făptuitorilor a fost proporţională cu situaţia

generată de petentă, pentru ca aceştia să beneficieze de vreo cauză de impunitate.

Se mai constată că în rezoluţie nu se arată care anume dintre elementele constitutive

ale infracţiunii prev. de art.250 al.1 şi 3 C.pen. nu sunt întrunite în cauză.

Pentru lămurirea aspectelor arătate mai sus trebuie administrate noi probe în cauză,

identificarea şi audierea  în calitate de martori a persoanelor care au fost de faţă la incident, în

special a numiţilor D C-E, fiul petentei, şi P R, cel care a sesizat iniţial organele de poliţie, din

actele dosarului rezultând că aceştia au fost prezenţi pe întreaga perioadă a derulării

incidentului, precum şi a altor persoane care au cunoştinţă despre incidentul în cauză.

Totodată se constată că există cazul de incompatibilitate prev. de art.49 al.2 C.pr.pen.

în referire la art.48 al.1 lit.e C.pr.pen., doamna prim-procuror adjunct D L, care a soluţionat

plângerea petentei împotriva rezoluţiei nr.828/P/2008, este soţia domnului procuror S L, care

a dat rezoluţia respectivă.

Din actele premergătoare efectuate în cauză, respectiv: audierea făptuitorilor, a

petentei şi a numiţilor D Ion, Jalbă Angelica, Pascale Elena, înscrisurile aflata la dosar, nu

rezultă existenţa vreunui caz de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale, din contră

existând indicii cu privire la comiterea infracţiunii prev. de art.250 al.1 şi 3 C.pen. de

făptuitori, astfel că trebuia începută urmărirea penală şi administrarea de probe pentru

stabilirea corectă a situaţiei de fapt şi apoi, în funcţie de aceasta, dispunerea soluţiei legale.

În consecinţă trebuie începută urmărirea şi administrarea de probe, respectiv: audierea

în calitate de martori a numiţilor P R şi D C-E, precum şi identificarea altor persoane care au

fost de faţă la incidentele din seara zilei de 05.09.2008, pentru stabilirea cu exactitate a

situaţiei de fapt, respectiv: stabilirea cărora dintre făptuitori au lovit sau violentat în orice alt

mod petenta, dacă i s-au adus injurii, de către cine şi care au fost acestea, care a fost

comportamentul neadecvat al petentei faţă de lucrătorii de poliţie şi dacă riposta acestora a

fost proporţională cu atitudinea acesteia.

Faţă de cele arătate  plângerea petentei D E este fondată urmând ca, în baza disp.

art.2781 al.8 lit.b C.pr.pen., să fie admisă şi, în consecinţă, să se desfiinţeze rezoluţia

nr.828/P/2008 din 21.05.2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi şi să se dispună

trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii urmării penale . 

1