Subiectul activ al contraventiei prev. de art. 8 alin. 1 din o.g. nr.15/2002

Sentinţă civilă 555 din 28.04.2010


Domeniu: Contraventii

Tip: sentinta

Nr. 555/28.04.2010

Autor: Judecatoria Adjud

Subiectul activ al contraventiei prev. de art. 8  alin. 1 din O.G. nr.15/2002

Prin sent.civ. nr. 555/28.04.2010, Judecatoria Adjud a respins exceptia de tardicitate a plangerii contraventionale si a admis plangerea, a anulat procesul verbal de contraventie si a exonerate petentul de plata amenzii.

Petentul Z.C.E. a contestat  procesul verbal de constatare a contraventiei nr. 2550818/2009 emis de D.R.D.P. Iasi- S.D.N. Focsani, prin care a fost amendat cu suma de 1000 lei pentru faptul ca  la data de 23.02.2009,orele 1620, a fost depistat pe DN 2, Km 230 + 00, vehiculul pentru transport marfa A2, cu numarul de inmatriculare ….., detinut de Z.C.E., si condus de M.M.D., circuland fara rovinieta pe ruta Bucuresti - Bacau,  fapta ce constituie contraventie conf. art. 8 alin. 1 din O.G. nr.15/2002.

In motivarea plangerii petentul a aratat ca la data emiterii procesului verbal nu se afla in tara, astfel ca a luat cunostinta despre aceasta sanctiune la termenul de judecata ce l-a avut numitul M.M.D., soferul depistat in trafic atunci si care a atacat procesul verbal in cauza, lui nefiindu-I vreodata comunicat acest act, apreciind astfel ca este in termenul de formulare a plangerii.

A mai aratat ca la data controlului exista rovinieta, insa agentul constatator nu a avut rabdare ca M.M.D. sa o caute, astfel ca nu se considera vinovat de savarsirea contraventiei.

Intimata DRDP Iasi a formulat intampinare prin care a invocat exceptia tardivitatii plangerii, fiind formulata cu depasirea termenului de 15 zile prev. de art. 31 din O.G. nr. 2/2001.

Pe fond a solicitat respingerea plangerii, aratand ca potrivit art. 7 din O.G. nr. 15/2002 responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si detinerea rovinietei valabile revine in exclusivitate, in cazul utilizatorilor romani, detinatorilor mentionati in certificatul de inmatriculare, in speta Z.C.E. Astfel, rovinieta trebuia aplicata pe partea interioara a parbrizului sau sa fie detinuta la bordul autovehiculului, in cauza petentul nefacand dovada ca la momentul controlului ar fi fost achitata rovinieta pentru autovehiculul respectiv.

Pentru a pronunta solutia mentionata mai sus, instanta a avut in vedere in primul rand cu privire la exceptie, ca in cauza nu rezulta ca petentului i-a fost comunicat procesul verbal de contraventie, neexistand la dosar vreo dovada ca s-a indeplinit procedura de comunicare. Faptul ca o adresa de instiintare a fost semnata de conducatorul M.M.D., nu poate constitui o comunicare a actului in conditiile legii, nerezultand ca soferul era persoana imputernicita a semna de primire pentru petent.

Verificand procesul verbal sub aspectul legalitatii si din oficiu, se constata ca acesta întruneşte cerinţele prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, referitoare la menţiunile obligatorii ce trebuie prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute.

Sub aspectul temeiniciei actului de sancţionare, instanţa retine în primul rând că potrivit art. 8 din OG nr. 15/2002, constituie contravenţie fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă.

Din conţinutul acestui text legal, rezultă că elementul material al contravenţiei constă în  acţiunea de a circula şi nu aceea de a pune în circulaţie. Prin urmare, subiect activ al acestei fapte nu poate fi decât persoana care circulă cu un autoturism fără a avea rovinietă valabilă.

În speţă, astfel cum rezultă din conţinutul procesului-verbal, nu petentul conducea autovehiculul la momentul constatării contravenţiei,  ci numitul M.M. D. Prin urmare, acestuia îi revenea obligaţia de a achita rovinieta şi acesta trebuia sancţionat contravenţional.

Faptul ca la art. 7 din O.G.nr.15/2002 actualizata se prevede ca responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitarii tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, deţinatorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare, în cartea de identitate, în documentele vamale sau în alte documente oficiale, nu inseamna ca petentul poate fi sanctionat in baza art. 8 din O.G.nr.2/2002, intrucat acest ultim text legal prevede suficient de clar cine este subiect activ al contravenţiei, respectiv cel care circula cu autoturismul,  nu cel care-l pune în circulaţie

În aceste condiţii, instanţa constata că petentul nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa, intrucat nu petentul trebuia să facă dovada deţinerii unei roviniete valabile, motiv pentru care va admite plangerea si va anula procesul verbal de contraventie .