Sesizarea de catre Parchet a instanţei civile competente cu privire la desfiinţarea unui înscris,in alte cazuri decat cele prev.de art 45 c.pr.civ. Insusirea actiunii civile de catre partea interesata.

Sentinţă civilă 708 din 27.09.2007


Domeniu:Procedura civila si penala

Tip:sentinta

Nr/data:708/27.09.2007

Autor :Judecatoria Adjud

Sesizarea de catre Parchet a instanţei civile competente cu privire la desfiinţarea unui înscris,in alte cazuri decat cele prev.de art 45 c.pr.civ.

Insusirea actiunii civile de catre partea interesata.

Prin sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Adjud conform art. 245 al.1. lit.c. ind.1 Cod pr.penală s-a solicitat anularea menţiunilor false înscrise în Cartea de Muncă al cărei titular este pârâta C.A. mentiuni înscrise de către pârâtul F.G., înaintându-se totodată şi rezoluţia de confirmare a propunerii de neîncepere a urmăririi penale faţă de cel din urmă pentru faptele prevăzute de art. 288,291, Cod penal.

Ulterior, Direcţia de Muncă şi Solidaritate socială şi Fam,iliei Vrancea, şi –a însuşit acţiunea, privind anularea menţiunilor din carnetul de muncă, fals înscrise, emis pe numele paratei C. A,  parchetul neputând porni acţiunea civilă nefiind îndeplinite condiţiile prev. de art. 45 C.pr.civ. Judecătoria Adjud a admis cererea şi a dispus anularea menţiunilor false înscrise în carnetele de muncă având ca titular pe parata C.A., conform cărora pârâta figura ca angajată a Primăriei comunei T.  pe o anumita perioada..

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că, întrucât conform adresei din partea pretinsului angajator, pârâta  nu a figurat ca angajată în cadrul acesteia,se impune ,deşi prin rezoluţie a  Parchetului s-a confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale, ca în urma sesizării instanţei civile competente aceasta să dispună, în temeiul  art. 245 al.1 lit.c ind. 1 C.pr.penală, deşi art.21 al.3 D. 96/1976 desfiinţarea totala a înscrisului fals întocmit.