Operarea autorităţii de lucru judecat în materie penală

Sentinţă penală 985 din 01.04.2008


Domeniu: plângere 278 ind.1 C.p.p.

Tip: sentinţă

NR. /01.04.2008

Autor: Judecătoria Adjud

Operarea autorităţii de lucru judecat în materie penală

Petenţii C.P şi C.V  au formulat plângere împotriva soluţiei de neurmărire penală dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud în dosarul 985/P/2007 , faţă de intimatul N.A.  pentru infracţiunea de tulburare de posesie prev. de art.220 din C.p.  ce s-ar fi comis în data de 27.09.2007.

Temeiul juridic reţinut de procuror al soluţiei de neîncepere a urmării penale a fost art.10 lit.j din C.p.p. întrucât există autoritate de lucru judecat. În motivare s-a menţionat că aceleaşi aspecte au fost sesizate anterior de petenţi în dosarele 563/P/2004  şi 838/P/2006 în care s-a dispus  neînceperea urmăririi penale în baza art.10 lit.d din C.p.p. , soluţii confirmate de instanţă prin sentinţa penală 257/09.07.2007 , rămasă definitivă prin Decizia penală nr.512/28.09.2007 a Tribunalului Vrancea. În aceste rezoluţii s-a reţinut o lipsă a laturii subiective a infracţiunii datorată faptului că schiţa întocmită în dosarul de partaj a fost eronată şi nu concordă cu situaţia din teren şi cu cea din harta cadastrală ( inversându-se punctele cardinale N şi S ), împrejurare care a creat confuzie şi intimatul N. A. (moştenitorul defunctei N. C.)  a efectuat lucrări agricole pe terenul petenţilor.

Pe lângă faptul că cercetările erau incomplete instanţa a constatat că nu operează autoritatea de lucru judecat întrucât , chiar dacă era vorba de ocuparea aceleiaşi suprafeţe de teren în toate cele trei dosare, soluţiile anterioare s-au bazat pe confuzia creată de expertiza eronată efectuată în procesul civil de partaj , lucrare în care au fost inversate punctele cardinale N şi S. Este evident că după ce s-au efectuat noi expertize în dosarele penale şi s-a adus la cunoştinţă intimatului eroarea strecurată în expertiza din dosarul civil , nu mai putea invoca faptul că a ocupat din greşeală terenul petenţilor. Mai mult analizând schiţele întocmite de experţi şi harta cadastrală s-a constatat că nici eroarea strecurată în raportul de expertiză nu ar fi determinat ocuparea suprafeţei atribuită petenţilor ci parcela atribuită celui de-al treilea moştenitor.

Ca urmare instanţa a admis plângerea şi a trimis cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud în vederea continuării cercetărilor şi începerii urmăririi penale.

Domenii speta