MINORI si familie

Sentinţă civilă 1724 din 16.06.2011


JUDECATORIA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub nr. X/189/23.03.2011, reclamantul P M a chemat in judecata pe parata P D, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei lor din culpa exclusiva a paratei, incredintarea spre crestere si educare a minorului P G, nascut la data de 7.10.2006, fara obligarea paratei la plata pensiei de intretinere, revenirea paratei la numele avut anterior casatoriei, fara cheltuieli de judecata.

In motivarea in fapt a cererii reclamantul arata ca s-au casatorit in luna martie 2010, casatoria fiind inregistrata sub nr. 2/29.03.2010 la Primaria com B, jud. V.

Arata ca anterior casatoriei au convietuit o perioada de 4 ani, perioada in care s-a nascut si minorul G. Mai arata ca, pe toata perioada convietuirii au locuit la B la familia sa.

Reclamantul precizeaza ca familia sa are o situatie materiala buna,  ei au avut casa lor separata ce a apartinut bunicului . Cu toate ca au avut toate conditiile parata a avut o comportare necorespunzatoare stabilind diferite relatii extraconjugale perioade in care pleca de acasa si traia cu diferiti barbati, cate 3-4 luni, dupa care venea inapoi , isi cerea scuze.

Arata ca in toate perioadele in care parata pleca din locuinta comuna minorul ramanea in grija lui, el fiind cel care l-a crescut timp de 4 ani si jumatate, fiind ajutat si de catre mama sa , perioada in care pe parata nu o interesa intretinrea minorului, sanatatea acestuia.

Reclamantul precizeaza ca ultima despartire a fost in toamna anului trecut , cand parata a intrat intr-o relatie cu numitul T C, iar din luna noiembrie si pana in luna martie a acestui an, parata nu a contribuit cu nimic la cresterea minorului.

Mai arata ca si in prezent tot el se ocupa de minor , iar de o luna a stabilit o relatie cu alta femeie.

Cererea a fost motivata in drept pe dipozitiile art. 38, 86,94,40 C. Fam. si art. 613 C. Proc. Civ.

In sustinere a depus certificatul de casatorie in original, copie certificata de pe cartea de identitate, certificatul de nastere ale minorului, declaratie ca nu realizeaza venituri, certificat de atestare fiscala nr. 995/21.03.2011(f. 4-10). La termenul din data de 2.06.2011 reclamantul a depus certificatul fiscal nr. 1659/01.06.2011 (f. 25)

Legal citat parata nu a  formulat intampinare, insa s-a prezentat in fata instantei la termenul din data de 02.06.2011 si a aratat ca este de acord cu actiunea formulata de reclamant, doreste ca desfacerea casatoriei sa se faca prin acord, fiind de acord si cu incredintarea minorului catre reclamant, insa cu stabilire unui program de vizita al minorului.

Reclamantul  a aratat, la acel termen,  ca este de acord cu desfacerea casatoriei prin acordul partilor.

 Partile au consemnat consimtamantul lor pe cerere, la termenul din data de 02.06.2011.

La termenul din data de 16.06.2011, parata a depus cererea de stabilirea a programului de vizita a minorului , solicitand admiterea acesteia .

Reclamantul a aratat ca este de acord cu cererea formulata de parata.

In cauza a fost citata Autoritatea tutelara Primaria com. B si Primaria com. T, care au efectuat ancheta sociala la domiciliul partilor .

Analizand materialul probator administrat in cauza, Judecatoria retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de 29.03.2010, casatoria lor fiind inregistrata sub nr. 2 din acea data la Primaria com. B, jud. V, conform certificatului de casatorie aflat la fila 7 in dosar.

Anterior casatoriei, partile au avut o relatie de concubinaj, perioada in care s-a nasut minorul P G, la data de 7.10.2006, conform certificatului de nastere aflat la fila 9 dosar.

Partile au avut ultima  locuinta conjugala in com. B., Jud. V.

Avand in vedere ca partile si-au manifestat acordul privind desfacerea casatoriei lor si retinand ca sunt realizate conditiile prevazute art. 38 alin. 1 C.Fam., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, care prevede:”divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat de catre instanta judecatoreasca indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie”, in baza acestui text de lege coroborat cu art. 37 alin. 2 C.Fam. , astfel cum este modificat prin Legea nr. 202/2010 si care prevede :” Casatoria se poate desface prin divort. Divortul poate avea loc : a) prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti”, va admite cererea si va dispune desfacerea casatoriei prin acordul partilor, potrivit art. 613 indice 1 Cod. proc. civ .

Referitor la cererea de incredintare a minorului P G, nascut la data de 7.10.2006, din referatul de ancheta sociala realizat de Autoritatea Tutelara a com. B, la domiciliul reclamantului rezulta ca minorul locuieste  cu tatal sau, este bine intretinut , merge la gradinita, fiind foarte atasat de tatal sau. De minor are grija si bunica paterna care locuiste in acelasi sat.

Din referatul de Ancheta sociala realizat de Primaria com. T, rezulta ca mama pastreaza legatura telefonic rar cu minorul deoarece tatal nu este de acord.

Instanta, va avea in vedere  dispozitiile art. 613 indice 1 alin 4 Cod proc civila, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010 care prevede: “ la cererea sotilor, instanta va pronunta o hotarare cu privire la divort potrivit alin 3). Prin aceeasi hotarare, instanta se va pronunta, potrivit legii cu privire la numele pe care il va purta fiecare sot dupa desfacerea casatoriei si, cand este cazul, cu privire la incredintarea copiilor minori si contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor “, coroborate cu dispozitiile art. 38 alin 4 din C. Fam, modificate prin Lg. 202/2010, retinand interesul minorilor reglementat de art. 32 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, care statueaza ca minorul are dreptul de a fi crescut in conditii care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, potrivit cu insusirile sale, spre a-l face folositor .

Fata de cele precizate mai sus, retinand si intelegerea partilor dar avand in vedere si faptul ca minorul se afla la o varsta frageda, sexul minorului, dar si necesitatea ca acesta sa cresca in mediul in care este obisnuit, in conditii care sa-i ofere o dezvoltare normala si in bune conditii, instanta apreciaza ca este in intresul minorului sa fie incredintat spre crestere si educare reclamantului.

Reclamantul a facut precizarea ca nu doreste obligarea paratei la plata pensiei de intretinere,  insa instanta apreciaza ca pensia de intretinere este un drept al minorului cu privire la care partile nu pot tranzactiona, iar potrivit dispozitiilor art. 101 C. fam. „Parintii sunt datori sa ingrijeasca de copil. Ei sunt datori sa creasca copilul, ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, de educarea, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia, potrivit cu insusirile lui .

In temeiul dispozitiilor art. 93 si 94 Cod familie instanta va obliga parata sa contribuie la intretinerea minorilui prin plata, lunar, a unei pensii de intretinere, in cuantum de 127 lei calculata in functie de salariul minim pe economie - 670 lei, instituit prin H.G. nr. 1193/2010 (net: 510 lei), avand in vedere ca,  nu s-a facut dovada ca parata realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca.

Potrivit dispozitiilor art.86, alin 2 din C.fam., obligatia de intretinere exista intre parinti si copii, iar in conformitate cu alin 3 al aceluiasi articol, descendentul, cat timp este minor, are dreptul la intretinere, oricare ar fi pricina nevoii in care se afla, legea instituind o prezumtie a starii de nevoie in favoarea minorului.

La stabilirea cuantumului pensiei de intretinere sunt avute in vedere dispozitiile art.94 C.fam. potrivit cu care, cand intretinerea este datorata de parinte, ea se stabileste pana la o patrime din castigul sau din munca pentru un copil.

Cu privire la numele ce urmeaza a fi purtat de parata dupa pronuntarea divortului , in temeiul art. 40 alin.3 din Codul familiei, se va dispune ca aceasta sa revina la numele de familie avut anterior incheierii casatoriei – I. 

Cu privire la cererea pentru exercitarea drepturilor parintesti si dreptul de a avea legaturi personale cu minorul formulata de parata instanta are in vedere dispozitiile art. 100 si art. 101 Cod fam . potrivit carora, ambii parinti, chiar daca nu locuiesc impreuna sunt datori sa ingrijeasca de persoana copilului minor, astfel ca parintele care nu locuieste impreuna cu minorul trebuie sa pastreze dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, invatatura si pregatirea lui profesionala .

Dispozitiile art. 14 din Legea nr. 272/2004 consacra insa si dreptul copilului de a avea legaturi personale atat cu ambii parinti, cat si cu rudele sale si cu celelalte persoane fata de care a dezvoltat relatii apropiate.

Din coroborarea acestor dispozitii legale rezulta ca legiuitorul consacra atat dreptul parintelui de a mentine relatii personale cu copilul sau, avand in vedere ca acest parinte are aceeasi raspundere in ce priveste cresterea si educarea copilului, cat si dreptul copilului, care , pentru a-si dezvolta armonios personalitatea ca viitor adult si a avea un psihic echilibrat, are dreptul de a mentine legaturi personale nu numai cu ambii parinti, ci si cu rudele sale, dat fiind ca intre drepturile copilului se inscrie si acela de a creste in familie.

Fata de aceste considerente si avand in vedere si intelegerea partilor cu privire la programul in care urmeaza sa se exercite acest drept , instanta apreciaza intemeiata cererea paratei, urmand a o admite si a stabili pentru parata-reclamanta legaturi personale cu minorul P G, dupa urmatorul program:

- in a doua saptamana a lunii sa ia pe minor la domiciliul sau de vineri de la orele 14 pana duminica la orele 20;

- in timpul vacantei de vara sa ia pe minor la domiciliul sau in primele doua saptamani ale lunii august

- in timpul vacantei de Craciun, sa ia pe minor la domiciliul sau, in perioada 27 decembrie -01 ianuarie.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cererea a fost legal timbrata.

1