Revendivare imobiliara

Sentinţă civilă 986 din 04.04.2012


INSTANTA

La data de 30 septembrie 2011, cu nr.4762 a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantii O E, O G, S L si  O V au solicitat in contradictoriu cu paratii D S si D C, pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligati paratii sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 43 m.p. (sub rezerva majorarii dupa efectuzarea expertizei), situata in sat C, com.C, jud.V ,sa se dispuna granituirea celor doua proprietati imobiliare prin  stabilirea liniei de hotar pe latura de sud si vest a proprietatii lor, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii , reclamantii au sustinut ca sunt mostenitorii defunctului O G, decedat la data de 27 martie 2003, conform  certificatului de mostenitor nr.40/2003, calitate in care se legitimeaza ca si coproprietari pentru terenul in suprafata de 12559 m.p. mentionat in titlul de proprietate nr.1454 din 31 mai 2004 si intabulat in Cartea Funciara sub nr.70173 si pentru ca in partea de sud se invecineaza cu proprietatea paratilor fara  ca intre ei sa existe gard despartitor ,ci numai semne vizibile ,cioate vechi, salcami si la data de 8 martie 2011 acestia i-au taiat salcamii si au ocupat suprafata de 43 m.p. pe latura dinspre ei, sudica si  vestica ,  au formulat prezenta actiune intrucat Primaria si Politia com.C i-au indrumat sa se adreseze unui specialist cadastral pentru masurarea terenului si in urma masuratorilor efectuate a rezultat ca detin numai suprafata de 5016 m.p., teren intravilan, desi in titlu este mentionata suprafata de 5059 m.p.

In drept s-au invocat disp.art.480, 584 Cod civil.

Prin intampinare paratii au solicitat respingerea actiunii  reclamantilor cu privire la revendicare, cu precizarea ca sunt de acord cu granituirea proprietatilor, insa pe linia hotarului vechi marcat prin stalpi din lemn si beton cu respectarea suprafetelor de teren mentionate in actele de proprietate.

Mai arata paratii ca intre ei a mai existat un litigiu , pentru o alta suprafata de teren, insa linia de hotar stabilita in dosarul in care s-a pronuntat Decizia civila nr.474 din 14 aprilie 2004 a Curtii de Apel I , dosar nr.X/2002 a intrat in puterea lucrului judecat si trebuie sa se tina cont de ea la efectuarea expertizei, ca ei nu au taiat salcamii de pe  proprietatea reclamantilor asa cum acestia sustin.

In prezenta cauza, s-a administrat proba cu interogatoriul reclamantului si al paratei D C , proba cu inscrisuri privind calitatea de proprietari a partilor, expertiza tehnica de specialitate , expert O F, proba testimoniala in cadrul careia au fost audiati martorii X si X, a fost anexat dosarul nr. X/2002 in care s-a pronuntat Decizia Civila nr.474 din 14 aprilie 2004 a Curtii de Apel I.

Din analiza probatoriului administrat in cauza, instanta retine ca reclamantii sunt proprietarii terenului intravilan in suprafata totala de 5059 m.p., mentionat in titlul de proprietate nr.1454 din 31 mai 2004 (fila 17, dosar) in calitate de mostenitorii ai autorului lor, O G, conform  certificatului de mostenitor nr.40/2003 emis de Biroul Notarului Public V T .

Paratul D S este proprietarul terenului intravilan in suprafata de 3507 m.p. teren intravilan mentionat in titlul de proprietate nr.1144 din 15 martie 2002 (fila 63,dosar).

Desi in cuprinsul  actiunii reclamantii au sustinut ca paratii i-au ocupat o suprafata de aproximativ 43 m.p. la data de 8 martie 2011, reclamantul O G a precizat in raspunsul la interogator, intrebarea nr.1 ca terenul i-a fost ocupat in anul 2003, la cea cu nr.2 ca atunci cand s-a facut schita cadastrala la care a facut  referire in actiune , terenul paratilor nu a fost masurat, la cea cu nr.7 ca,  gardurile care delimiteaza proprietatea sunt aceleasi cu cele care existau cand s-au facut masuratorile de catre expertul S D , desemnat in dosarul nr.X/2002, la cea cu nr.10 ca stalpii din lemn si beton sunt plasati in anul 2002-2003.

Parata D C a aratat in raspunsul la interogatoriu, intrebarea nr.6 ca hotarul dintre ei, in partea de sud a proprietatii ei il reprezinta mijlocul santului.

Martorii audiati in cauza si-au exprimat opinia cu privire la linia de hotar existenta intre parti, martorul X(depozitie fila 156 dosar) , cel care a fost in calitate de delegat din partea OCOT V pentru intocmirea titlurilor de proprietate in com.C,jud.V , aratand ca mijlocul santului ar trebui sa fie linia de hotar cu precizarea ca la momentul intocmirii titlurilor de proprietate pe numele partilor nu au fost facute noi masuratori, au fost folosite cele existente intrucat relatiile dintre parti erau bune , in timp ce martorul X (depozitie fila 155,dosar)  a sustinut ca la stabilirea liniei de hotar trebuie sa se tina cont nu numai de sant, dar si de radacinile vechi, ca in urma cu 4-5 ani au fost batuti tarusi de lemn, insa acestia nu delimiteaza corect linia de hotar.

Expertul desemnat in cauza a facut o analiza amanuntita a situatiei de fapt si a celei care rezulta din acte, precizand in concluzii ca reclamantii detin in proprietate suprafata  totala de 5059 m.p. teren intravilan, insa suprafata masurata este de 5016 m.p., suprafata ce se suprapune virtual peste proprietatea paratilor, ca paratii detin in proprietate suprafata de 3507m.p., insa suprafata masurata este de 3445 m.p., pentru ca in final ,analizand si sustinerile partilor, dar si semnele de hotar existente , sa ajunga la concluzia ca linia de hotar in partea de sud si vest a proprietatii reclamantilor se identifica  cu aliniamentul materializat in anexa nr.7 a raportului de expertiza, expert tehnic judiciar O F,  determinat de aliniamentul: cioatele alipite, pct.29 si in continuare aliniamentul celor patru stalpi de beton infipti adanc in pamant , materializati prin punctele 31,34,39,47 si a celor trei stilpi de lemn putreziti cu o vechime de peste 20 de ani, materializati prin punctele 33,36,37, stilpii de beton si de lemn fiind amplasati pe mijlocul santului existent in teren, astfel ca paratii nu ocupa teren din proprietatea reclamantilor intrucat suprafata de 16m.p., aflata in litigiu si identificata conform precizarilor partilor intre punctele 29, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 44, 44, 46, 48, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 36, 34, 33, 29 se incadreaza in normele de eroare admise in cazul efectuarii lucrarilor topogeodezice, rezultate in urma masuratorilor efectuate pentru identificarea suprafetelor de teren intravilan proprietatea partilor, detinute in imprejmuirile actuale.

Urmare a obiectiunilor formulate de reclamanti , expertul a inaintat raspunsul la obiectiuni aflat la filele 138-139 ,dosar, aratand ca isi mentine concluziile din raport, cu precizarea ca datele eronate in baza carora s-a intabulat dreptul de proprietate al reclamantilor depistate la acea data nu au influentat in niciun fel  datele tehnice care au stat la baza formularii concluziilor si parerilor consemnate in raportul de expertiza.

Fata de punctul de vedere al expertului , argumentat in continutul raportului de expertiza, dar si in raspunsul la obiectiuni, instanta apreciaza ca linia de hotar pe latura de sud si vest a proprietatii reclamantilor se identifica cu aliniamentul materializat in anexa nr.7 a raportului de expertiza, expert tehnic judiciar O F,  determinat de aliniamentul: cioatele alipite, pct.29 si in continuare aliniamentul celor patru stalpi de beton infipti adanc in pamant , materializati prin punctele 31,34,39,47 si a celor trei stilpi de lemn putreziti cu o vechime de peste 20 de ani, materializati prin punctele 33,36,37, stilpii de beton si de lemn fiind amplasati pe mijlocul santului existent in teren, imprejurare fata de care paratii  nu ocupa teren din proprietatea reclamantilor intrucat suprafata de 16 m.p. se incadreaza in normele de eroare admise in cazul efectuarii lucrarilor topogeodezice, concluzii ce se coroboreaza si cu sustinerea martorului Xcare a precizat ca la momentul intocmirii titlurilor de proprietate nu au fost efectuate noi masuratori, dar si cu sustinerea reclamantei O E care nu a putut preciza  cand au ocupat paratii terenul .

In consecinta, retinand ca nu s-a facut dovada ca paratii au ocupat teren din proprietatea reclamantilor dupa emiterea titlurilor de proprietate, ca semnele de hotar au fost evidentiate de expert, asa cum au fost descrise de parti si au  fost  identificate in teren, capatul de cerere actiune in revendicare urmeaza a fi respins, intrucat in cauza ar fi trebuit sa fie aplicabil  art.563 Cod civil, deoarece conform art.5 alin.2 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil „ Dispozitiile Codului civil sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acestuia, derivate din starea si capacitatea persoanelor , din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor , si din raporturile de vecinatate, daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea  in vigoare a Codului civil” , insa in limita probelor administrate actiunea in revendicare nu a fost dovedita.

In ce priveste granituirea , acest capat de cerere urmeaza a fi admis in baza disp.art.560 Cod civil, cu stabilirea liniei de hotar asa cum am mentionat anterior, actiunea formulata de catre reclamanti urmand a fi admisa in parte numai cu privire la acest capat de cerere.

Ca o consecinta a respingerii capatului de cerere revendicare si a admiterii celui privind granituirea, cheltuielile de judecata efectuate de parti se impun a fi compensate in baza disp.art.276 Cod proc.civila, cu obligarea paratilor la plata diferentei , cheltuielile de judecataa efectuate de parti impunandu-se a fi suportate in mod egal.

Actiunea a fost legal timbrata.

3