Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 18.06.2020

Revendicarea unui imobil nu impune chemarea în judecată a coproprietarilor terenului învecinat cu cel revendicat. Casarea unei decizii urmare a nepronunțării instanței asupra unui capăt de cerere

Decizie - 15.06.2020

Revendicare imobiliară

Hotărâre - 19.03.2020

Acţiune în revendicare. Efectele hotărârii judecătoreşti faţă de terţi

Sentinţă civilă - 03.02.2020

Revendicare imobiliară

Decizie - 22.01.2020

Revendicare imobiliară. Încheierea unui contract de donatie a unui teren. Decesul donatorului imediat după semnarea acestui contract. Instrăinarea terenului de către sotia donatorului cu ignorarea actului de donatie. Neîmplinirea termenului de 5 ani.

Hotărâre - 18.12.2019

Granituire

Decizie - 12.12.2019

Acţiune în revendicare cu privire la un teren ce a fost atribuit prin dare în plată în vederea construirii unei locuinţe autorului pârâtei. Art. 24 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 şi art. 8 alin. 1 din Decretul-Lege nr. 42/1990.

Sentinţă civilă - 25.11.2019

Drept de retentie animale

Decizie - 07.11.2019

Autoritate de lucru judecat; lipsa de folosinta

Sentinţă civilă - 06.11.2019

Hotărâre ce ține loc de act autentic de vânzare, vechiul cod civil. Acțiune în revendicare.

Decizie - 03.10.2019

Constatare drept la proprietate spaţiu comercial edificat anterior anului 1989. Beneficiar întreprindere de stat.

Decizie - 04.09.2019

Revendicare.Grăniţuire. Art. 560, art.563, art.1349 Cod civil. Art. 560 Cod civil, stipulează că proprietarii terenurilor învecinate sunt obligați să contribuie la grănițuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, î

Sentinţă civilă - 30.07.2019

Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi

Decizie - 11.07.2019

revendicare imobiliara

Decizie - 05.06.2019

Noţiunea de motivare a unei sentinţe judecătoreşti. Nelegala citare şi cine o poate invoca ca motiv de apel. Analizarea legalităţii reconstituirii dreptului de proprietate unui cetăţean străin asupra unei suprafeţe de teren cu vegetaţie forestieră în anul

Sentinţă civilă - 22.05.2019

Revendicare imobiliară - Excepţia autorităţii de lucru judecat

Hotărâre - 16.05.2019

Acţiune în revendicarea unei suprafeţe de teren ce a format obiectul legilor fondului funciar. Dovada dreptului de proprietate.

Sentinţă civilă - 07.05.2019

Revendicare imobiliara

Sentinţă civilă - 18.04.2019

Revendicare imobiliară

Sentinţă civilă - 08.04.2019

Revendicare