Acţiune în contestarea paternităţii stabilită prin hotărâre judecătorească

Decizie 1373 din 26.09.2012


Acţiune în contestarea paternităţii stabilită prin hotărâre judecătorească

În cazul în care paternitatea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească, acţiunea în contestarea paternităţii întemeiată pe art. 111 C.pr.civ. nu este admisibilă. Hotărârea judecătorească poate fi reformată numai prin folosirea căilor ordinare sau extraordinare de atac prevăzute de lege.

Temei de drept: Codul familiei (Legea nr. 4/1953) – art. 57, 58; Noul Cod civil (Legea nr. 287/2009) . art. 408, 421.

Decizia civilă nr. 1373/26.09.2012