Furt

Sentinţă penală 27 din 05.11.2008


Sentinţa penala nr.616/5.11.2007

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr...../P/2007 din data de ....08.2007 al Parchetului de pe lângă

Judecătoria M înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de....08.2007, sub nr

X/260/2007, s-a dispus trimiterea in judecată in arest preventiv a inculpatului P. V.

pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1, 209 alin, 1 lit. g, i şi alin.2

lit b C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 şi 37 lit. b C.pen. , .

în actul de sesizare al instanţei a fost reţinută următoarea situaţie de fapt.şi au fost

administrate următoarele mijloace de probă:

In perioada lunilor iunie-iulie 2007, inculpatul P. V. a comis mai multe infracţiuni de

furt calificat în dauna avutului privat, după cum urmează;

1) în noaptea de 20/21.06.2007 inculpatul P. V. s-a deplasat la locuinţa pârtii

vătămate D. S. din or C. unde prin escaladarea unei ferestre deschise a pătruns in

locuinţa de unde a sustras bijuterii din aur si n telefon mobil in valoare de 5000 lei,

Pe timpul cercetărilor telefonul mobil marca Motorola 5235 si bijuteriile din aur

(lănţişor] au fost recuperate, pentru care partea vătămata nu se mai constituie parte

civila in cauza.

Fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev, de art.208

alin,1-209 alin.1 lit. g şi i C.pen., care se probează cu : sesizarea şi declaraţia pârtii

vătămate, dovezile de predare - ridicare a bunurilor sustrase, declaraţiile martorilor,

proces-verbal de constatare şi planşa foto, proces-verbal de reconstituire şi planşa

foto (9-11, 67, 69-72, 73-74, 80-81,83-65 şi 117).

2.) In noaptea de 24/25.06.2007 inculpatul P. V. s-a deplasat la locuinţa pârtii

vătămate M. M. din or. C, unde prin escaladarea unei ferestre deschise a pătruns in

interiorul locuinţei de unde a sustras un telefon mobil marca SAMSUNG -D 500, un

telefon mobil Nokia 1100 , o camera foto cu încărcător şi 4 poşete de diferite culori

Pe timpul cercetărilor s-a recuperat telefonul mobil marca Nokia 1100 si cele 4

poşete care au fost predate pârtii vătămate, inclusiv telefonul marca Samsung si

camera foto, pentru care partea vătămata nu se mai constituie parte civiia in cauza,

apreciind valoarea tuturor bunurilor la 1500 lei,

Fapta inculpatului intruneste elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.208

alin. 1-209 aiin.1 lit. g si i C.pen., care se probează cu : sesizarea şi declaraţia pârtii

vătămate, dovezile de predare - ridicare a bunurilor sustrase, declaraţiile martorilor,

proces-verbal de constatare si planşa foto, proces-verbal de reconstituire sj planşa

foto (fi. 9-11,34,51 -54, 55-56 si 117).

3.) In noaptea de 25/26.06.2007, inculpatul P. V. s-a deplasat la locuinţa pârtii

vătămate V. F. din or. C, unde prin escaladarea unei ferestre care era deschisa, a

pătruns in interiorul imobilului de unde a sustras un DVD marca ,LG" un telefon mobil

marca ,,LG" doua tricouri si suma de 500 EURO.

Pe timpul cercetărilor DVD si telefonul mobil au recuperate, rămânând nerecuperata suma de 500 EURO, pentru care partea vătămata s-a constituit parte civilă cu aceasta suma sau contravaloarea acestora in lei, reprezentând 16.000 lei. Fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.208alin.1-209 alin.1 lit. g si i C.pen., care se probează cu : sesizarea si declaraţia pârtii vătămate, dovezile de predare - ridicare a bunurilor sustrase, declaraţiile martorilor, proces-verbal de constatare şi planşa foto, proces-verbal de reconstitute si planşa foto (fi. 9-11, 22-28,29-30, 30-36,39 şi 40-46).

4).în noaptea de 28/29.06.2007, inculpatul P. V. s-a deplasat la hotelul B. din or, C. unde prin escaladarea unei ferestre a pătruns într-o camera a hotelului unde se afla cazat partea vătămata G I de unde a sustras o geanta de material plastic, un calculator laptop marca ACER si un skzape de 1 GB, legitimaţia de serviciu, cartea de identitate, permis de conducere şi actele de înmatriculare ale autoturismului C-01-GIS, pe numele pârtii vătămate.

Pe timpul cercetărilor au fost identificate geanta cu inscripţia ACER, legitimaţia de serviciu, un mouse, laptopul marca ACER care au fost predate pârtii vătămate pentru care se mai constituie parte civila in cauza cu suma de 200 lei reprezentând contravaloarea bunurilor nerecuperate,

Fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.208 alin.1-209 alin.1 lit. g si i si alin,2 lit. b C.pen., care se probează cu : sesizarea şi declaraţia pârtii vătămate, dovezile de predare - ridicare a bunurilor sustrase, declaraţiile martorilor, proces-verbal de constatare si planşa foto, proces-verbal de reconstituire si planşa foto (fi. 9-11, 88,91-101,102-14/106-108,118-120,si 121-127).

5).în noaptea de 17/18.07.2007 inculpatul P. V. s-a deplasat la locuinţa pârtii vătămate Ş. R. din or. C. unde prin escaladarea unei ferestre deschise a sustras un telefon mobil marca motorola C.118 şi suma de 100 lei.

Pe timpul cercetărilor telefonul mobil a fost recuperat si restituit pârtii vătămate care se constituie parte civila în cauza cu suma de 1000 lei.

Fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infr.prev.de art.208 alin.1 -209,alin. 1 lit. g,i C.pen,, care se probează cu sesizarea si declaraţia părţii vătămate, dovezile de predare -ridicare a bununlor sustrase, declaraţiile martorilor, proces-verbal de constatare si planşa foto proces-verbal de reconstituire si planşa foto (fi. 14,132, 133-138, 139-140,145 si 146-149) toate coroborate cu declaraţiile inculpatului (fi. 3-5, 9-1113 şi 14) pentru care prin ordonanţa din 19.07.2007 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale (fi. 154) si emiterea mandatului de arestare preventiva nr,5 (fi, 153) din aceiaşi data emis de Judecătoria M. pentru un nr. de 29 zile cu începere de la 19.07.2007 ora 13,00, pana la 16.08.2007 ora 12,00. Inculpatul a recunoscut faptele comise, a recuperat o parte din prejudiciile cauzate, a fost reţinut 24 ore conform ordonanţei de reţinere a Poliţiei or. C. din 18.07.2007 (fi. 157] i s-a prezentat materialul de urmărire penala (fi. 160), i s-a asigurat asistenta juridica (fl.7| si conform fisei de cazier (fi.158 si 159) este recidivist.deoarece prin sentin|a penala nr162/2006 a Judecătoriei Oraviţa jud, Timiş a fost arestat la 21,03.2006 si liberat condiţionat 07.03.2007 cu un Rest rămas neexecutat de 13 zile pentru care se va dispune aplicarea art.37 lit. b şi art.41 alin.2 din C.pen. deoarece faptele au fost comise in baza aceleiaşi hotărâri infracţionale.

în faza cercetării judecătoreşti, după citirea actului de sesizare, a fost audiat inculpatul in conformitate cu disp. art. 323 CP, care a recunoscut comiterea infracţiunii în modalitatea descrisă în rechizitoriu. Nu a recunoscut însă că ar fi sustras sume de bani de la partea civilă Ş. R. şi nici de la partea civilă V. F. De

asemenea, a declarat că nu este de acord cu restituirea sumelor de bani solicitate de părţile vătămate care s-au constituit părţi civile în cauză.

A fost menţinută starea de arest a inculpatului în data de 13.08.2007 în baza art 3O0 indice 1 alin 3 C proc pen. în data de 10.09.2007 şi 24.09.2007 s-a dispus menţinerea stării de arest în baza art 300/2 raportat la art 160/b C proc pen.

Au fost audiaţi martorii P. I., Ş. I., T. M., P. M., C. M. M. şi V. A. , în conformitate cu disp. art. 327 C.p.p., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti,instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

1) în data de 20/21.06.2007, în timpul nopţii, inculpatul P. V. s-a deplasat la locuinţa pârtii vătămate D. S. din oraşul C, jud Bacău, unde prin escaladarea unei ferestre deschise a pătruns in locuinţa de unde a sustras bijuterii din aur si un telefon mobil in valoare de 5000 lei. Prejudiciul a fost recuperate integral prin restituire în cursul urmăririi penale.

2)  In data de 24/25.06.2007, în timpul nopţii, acelaşi inculpat s-a deplasat la locuinţa pârtii vătămate M. M. din or. C, jud Bacău, unde prin escaladarea unei ferestre deschise a pătruns in interiorul locuinţei de unde a sustras un telefon mobil marca SAMSUNG -D 500, un telefon mobil Nokia 1100 , o camera foto cu încărcător şi 4 poşete de diferite culori. Prejudiciul a fost recuperate integral prin restituire în cursul urmăririi penale.

3)  In data de 25/26.06.2007, în timpul nopţii, inculpatul P.V. s-a deplasat la locuinţa pârtii vătămate V. F. din or. C. jud Bacău, unde prin escaladarea unei ferestre care era deschisa, a pătruns in interiorul imobilului de unde a sustras un DVD marca ,LG" un telefon mobil marca ,,LG" . Bunurile au fost recuperate şi predate părţii civile în cursul urmăririi penale.

4) în data de 28/29.06.2007, în timpul nopţii, inculpatul P. V. s-a deplasat la hotelul B. din or, C, jud Bacău, unde prin escaladarea unei ferestre a pătruns într-o camera a hotelului unde se afla cazat un coleg al părţii vătămate G I , F O, de unde a sustras bunuri care aparţineau părţii vătămate: o geanta de material plastic, un calculator laptop marca ACER, un mouse si un skzape de 1 GB, legitimaţia de serviciu, cartea de identitate, permis de conducere şi actele de înmatriculare ale autoturismului X-01-GIS, pe numele pârtii vătămate, suma de 300 lei în bancnote de 50 şi 10 lei, o pereche de ochelari şi o rovignietă de la autoturismul mai sus menţionat, o agendă de culoare neagră. în cursul urmăririi penale au fost recuperate o parte din bunurile sustrase şi predate părţii vătămate, respective: o geantă cu inscripţia ACER, un calculator ACER, legitimaţia de serviciu, agenda personală, chei de la locuinţă şi un mouse marca ACER, precum şi cablul de alimentare ( U.S.B).

5).în noaptea de 17/18.07.2007 inculpatul P. V. s-a deplasat la locuinţa pârtii vătămate Ş. R. din or. C. unde prin escaladarea unei ferestre deschise a sustras un telefon mobil marca motorola C.118. Telefonul mobil a fost restituit părţii civile Ş. R. în cursul urmăririi penale.

Această situaţie de fapt se probează cu declaraţiile inculpatului de recunoaştere a săvârşirii faptelor aşa cum au fost reţinute prin rechizitoriu. Aceasta se coroborează cu declaraţiile martorilor audiaţi în cauză şi dovezile de predare -ridicare a bunurilor sustrase,procese verbale de cercetare la faţa locului, procese-verbale de constatare si planşe foto efectuate, procese-verbale de reconstituire si planşe foto efectuate la domiciliul părţii vătămate V F, M M, D S, la etajul 1 al Hotelului B din oraşul C, unde a fost cazat F O, colegul de serviciu a părţii vătămate G I, şi la locuinţa pârtii vătămate Ş R . A fost audiat martorul P I, care arată că fiul său a locuit la domiciliu său şi a

adus în locuinţă bunuri care ulterior au fost identificate ca aparţinând părţilor vătămate. Aceste bunuri au fost ridicate de organele de poliţie şi predate părţilor vătămate în baza proceselor verbale întocmite cu acea ocazie şi ataşate la dosar, A fost audiată martora V A, martoră ce declară că inculpatul ia vândut un lănţişor din aur cu cruciuliţă pe care partea vătămată D S l-a văzut la gâtul său şi l-a identificat ca fiind al său, spunându-i că i-a fost furat din casă în noaptea dinspre 20/21.06.2007. Aceasta a mers împreună cu partea vătămată D S la Poliţia oraşului C unde a predate lănţişorul şi cruciuliţa, fiind restituite părţii vătămate.

Martora C M M, concubine fratelui inculpatului, audiată în cauză, declară că inculpatul i-a dat spre folosinţă, în perioada 21/29 06.2007, mai multe bunuri, adică un DVD Player de culoare gri şi două telefoane mobile , din care unul marca LG cu carcasă de culoare roşie şi celălalt de culoare neagră, marca NOKIA, bunuri despre care nu a avut cunoştinţă că sunt furate. A predat organelor de Poliţie aceste bunuri, care au fost restitute părţilor vătămate. Aceleaşi aspecte sunt arătate şi de fratele inculpatului P M, concubinul martorei C M M.

Martora T M declară că a participat în calitate de martor asistent la reconstituirea faptelor săvârşite de inculpat, fiind prezentă când acesta a arătat modul de săvârşire a faptelor şi locurile din care a sustras bunuri. Aceleaşi aspecte Ie-a relatat şi martorul Ş I, care a participat în calitate de martor asistent la reconstituirea faptelor săvârşite de inculpat, fiind prezent când acesta a arătat modul de săvârşire a faptelor şi locurile din care a sustras bunuri. Nici unul din cei doi martori nu declară că inculpatul ar fi declarat sau ar fi arătat faptul că inculpatul a sustras sume de bani de la domiciliul vreuneia dintre părţile vătămate.

în drept, fapta inculpatului P V întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1, 209 alin, 1 lit. g, i şi alin.2 lit b C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 şi 37 lit. b C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de luare a bunurilor mobile din posesia părţilor vătămate, fără consimţământul acestora.

Urmarea imediată a faptei constă în pricinuirea unei pagube fiecăreia dintre părţile vătămate, iar legătura de cauzalitate dintre faptă si prejudiciu este dovedită prin probatoriul administrat.

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie directă în accepţiunea art. 19 pct 1 lit.a CP. Inculpatul a avut reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului părţilor vătămate şi a urmărit acest rezultat. Inculpatul a sustras bunurile în scopul însuşirii fără drept, aspect ce rezultă din modalitatea de săvârşire a faptelor.

La aplicarea pedepsei,instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 72 Cp, reţinând următoarele:

- inculpatul a săvârşit o fapta cu un grad ridicat de pericol social abstract.

-  inculpatul este recidivist în condiţiile prev de art 37 lit b C pen, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar a acestuia.

-  deşi este major si apt de muncă nu are o ocupaţie din care să-şi câştige existenţa în mod cinstit.

-prin săvârşirea mai multor fapte prevăzute de legea penală a dovedit perseverenta pe cale infracţională.

-comportarea sinceră în cursul urmăririi penale şi în faza de cercetare judecătorească.

-prejudiciul are o valoare mare, fiind acoperit parţial prin restituire.

Instanţa va ţine seama, la stabilirea cuantumului pedepsei aplicate de comportarea sinceră pe tot parcursul procesului penal. In consecinţa pedeapsa aplicata va fi orientată spre minimul special prev de lege.

Faţă de cele reţinute, în baza art 208 alin. 1, 209 alin, 1 lit. g, i şi alin.2 lit b C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 şi 37 lit. b C.pen. instanţa va condamna pe inculpatul P Via o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare. .

Instanţa urmează a aplica inculpatului o pedepsa cu închisoarea in regim de detenţie, orientata spre minimul special apreciind ca prin executarea acestei pedepse vor fi atinse scopurile preventiv.educativ, dar si coercitiv al acesteia prevăzute de art. 52 Cp.

In temeiul disp. art. 71 Cp va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a ll-a şi b Cp. pe durata executării pedepsei principale.

In temeiul disp. art 88Cp instanţa va deduce din durata pedepsei aplicate durata reţinerii si arestării preventive de la 18.07.2007 la zi.

în baza art. 350 al. 1 C.p.p. instanţa va menţine starea de arest a inculpatului.

Sub aspectul laturii civile, partea vătămată ŞR s-a constituit parte civilă cu suma de 1000 lei reprezentând daune materiale, respectiv suma de bani pe care acesta a declarat că i-a sustras-o inculpatul. Sustragerea acestei sume însă nu a fost dovedită în nici un fel. Din probatoriul administrat nu s-a dovedit sustragerea acestei sume de bani nici de către organele de poliţie şi nici de către partea vătămată. Mai mult, inculpatul a negat în mod constant sustragerea acestei sume de bani. Potrivit art 66 C proc pen, inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi nu este obligat să-şi dovedească nevinovăţia.( în acelaşi sens şi art.6paragraf 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului). Orice îndoială profită făptuitorului. în această situaţie, instanţa apreciază că nu sunt întrunite condiţiile cerute de art. 998 -999 C. civil pentru angajarea răspunderii civile delictuale a inculpatului.

Astfel, în baza art. 14 rap. la art. 346 Cpp rap. la art. 998 - 999 C. civil, instanţa va respinge ca nefondate pretenţiile civile ale părţii vătămate Ş R.

Partea vătămată V F s-a constituit parte civilă cu suma de 1600 lei reprezentând daune materiale, respectiv contravaloarea a 500 euro, suma de bani pe care acesta a declarat că i-a sustras-o inculpatul. Nici sustragerea acestei sume de bani nu a fost dovedită în nici un fel. Din probatoriul administrat nu s-a dovedit nici un fel sustragerea acestei sume de bani nici de către organele de poliţie şi nici de către partea vătămată. Mai mult, inculpatul a negat în mod constant sustragerea acestei sume de bani. Potrivit art 66 C proc pen, inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi nu este obligat să-şi dovedească nevinovăţia.( în acelaşi sens şi art.6paragraf 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului). Orice îndoială profită făptuitorului. în această situaţie, instanţa apreciază că nu sunt întrunite condiţiile cerute de art. 998 - 999 C. civil pentru angajarea răspunderii civile delictuale a inculpatului,

Partea vătămată G I s-a constituit parte civilă cu suma de 2000 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase şi nerecuperate de inculpat. Inculpatul a recunoscut în declaraţia dată în faţa instanţei că a sustras de la acesta geantă în care se aflau şi acte şi o sumă de bani pe care a găsit-o în geanta sustrasă şi care aparţinea părţii vătămate G I. De asemenea, acesta a recuperat o parte din actele autoturismului său, însă nu a recuperat rovinieta şi alte acte de valoare a căror refacere necesită cheltuirea unor sume de bani. Faţă de această parte vătămată, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile cerute de art. 998 - 999 C. civil pentru angajarea răspunderii civile delictuale a inculpatului şi urmează să admită acţiunea civilă.

în baza art. 191 al 1 cpp, instanţa va obliga inculpatul la plata sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Domenii speta