Desfacerea căsătoriei

Sentinţă civilă 74 din 04.02.2009


Prin acţiunea civilă de faţă, reclamanta-pârâtă V.P., domiciliată in M.,judeţul B., a chemat în judecată pe pârâtul - reclamant V.I., domiciliat in M.,. judeţul B., solicitând desfacerea căsătoriei încheiată la data de 23.05.1996.

Acţiunea a fost legal timbrată.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Părţile s-au căsătorit la data de 23.05.1996 la Primăria oraşului M. iar căsătoria a fost înregistrată cu nr.61,

Instanţa constată că din căsătoria părţilor au rezultat minorul Ş. -C.născut la data de 12.06.1997.

Probatoriul cauzei respectiv martorii audiaţi în cauză V. I.,B- M., D. P. şi D. A.arată că soţii s-au separat în fapt în august 2008 când reclamanta a părăsit domiciliul comun şi trăieşte în concubinaj în L. - M.cu un alt bărbat şi împreună cu minorul din căsătorie.

Martorii arată că reclamanta avea relaţii cu acest bărbat din timpul cât convieţuia cu soţul ei.

Faţă de această situaţie instanţa apreciază raportat la art.38 al.l Codul familiei că acţiunea reclamantei nu este fondată şi urmează să o respingă. Reclamanta nu a dovedit motivele de divorţ. Din declaraţiile martorilor rezultă însă că reclamanta se face vinovată de deteriorarea relaţiilor de familie prin relaţia ei extraconjugală.

Pârâtul a cerut şi el divorţul, fapt pentru care instanţa va admite acţiunea acestuia şi va desface raportat la art. 38 al.l Codul familiei căsătoria din culpa reclamantei.

Reclamanta va reveni la numele de D.

Intre părţi aspectul litigios este dat de dorinţa fiecărui părinte de a creşte şi educa minorul.

In prezent minorul se află la mamă conform anchetei sociale şi martorilor audiaţi, este bine îngrijit şi urmează cursurile şcolare.

Tatăl are o relaţie discontinuă cu minorul datorită refuzului mamei de a asigura o relaţie normală tată - fiu.

Caracterizarea profesorului - diriginte C. Ghe.arată un copil echilibrat, cu preocupări şcolare şi extraşcolare de care mama se ocupă în mod special.

Minorul de 11 ani s~a manifestat în sensul dorinţei de a fi încredinţat mamei pentru creştere şi educare, aspect invocat şi în ancheta socială.

Raportat la art.42 Codul familiei instanţa va încredinţa mamei pentru creştere şi educare minorul din căsătorie, având ca bază de referinţă poziţia minorului şi interesul acestuia. Tatăl lucrează în prezent şi nu poate direct să contribuie la creşterea şi educarea minorului care raportat la vârstă are nevoie de îngrijirea mamei. De asemenea instanţa apreciază că un soţ rău nu este în acelaşi timp şi un părinte rău, aspect dedus din caracterizarea profesorului diriginte, ancheta socială şi declaraţia martorilor audiaţi.

Raportat la ari86 şi 94 Codul familiei va obliga pe pârâtul tată la 220 lei lunar pensie de întreţinere raportat la veniturile nete obţinute de acesta de la SC . SA, respectiv 1142 lei lunar net, cota fiind de până la !4 pentru un minor.

Ambii soţi au promovat acţiune de divorţ iar instanţa va compensa cheltuielile de promovare a acţiunilor care sunt identice.

Părţile prin apărători au solicitat cheltuielile de judecată, dar nu s-au depus la dosar chitanţe cu onorarii apărători.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea de divorţ a reclamantei V. P., ca nefondată.

Admite acţiunea de divorţ a pârâtului — reclamant.

Desface căsătoria încheiată în 23.05.1996 cu nr.61 la Primăria oraşului M.din culpa reclamantei - pârâte.

Reclamanta revine la numele de D.

încredinţează mamei pentru creştere şi educare minorul Ş. - C, născut 12.06.1997.

Obligă pe pârâtul - reclamant, tată, la plata unei pensii de întreţinere de 220 lei lunar începând cu 30.07.2008 şi până la majoratul acestuia.

Compensează cheltuielile privind promovarea acţiunilor. Constată că pentru apărătorii părţilor nu s-au depus chitanţe cu onorariile avocat.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.

Pronunţată azi 04.02.2009 în şedinţă publică.