Solicitarea reabilitării faţă de efectele sentinţei penale a Tribunalului Bacău

Sentinţă penală 75 din 15.04.2009


Constată că prin SP nr. a Tribunalului Bacău a fost trimisă spre soluţionare cererea înregistrată sub nr. pe rolul Judecătoriei Moineşti, jud. Bacău, prin care BJF,a solicitat reabilitarea faţă de efectele s.p. a Tribunalului Bacău, rămasă definitivă la data de 15.01.2002 prin DP nr. a Curţii de Apel Bacău.

în cererea formulată petentul arată că îndeplineşte condiţiile reabilitării faţă de condamnarea suferită.

Din actele dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin s.p. nr. a Tribunalului Bacău, rămasă definitivă la data de prin DP nr.9/15.01.2002 a Curţii de Apel Bacău, Beta Jan- Florin a fost condamnat la 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.211 alin.2 lit.a,d, f Cod penal, arestat la data de 21.03.2001, liberat condiţionat la 12.09.2003 cu un rest rămas neexecutat de 555 zile.

Articolul 135 lit.a Cod penal arată că reabilitarea la cerere în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani, se realizează după trecerea unui termen de patru ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate.

Conform art.136 Cod penal termenele prevăzute de art.135 Cod penal se socotesc de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale.

Pe cale de consecinţă reabilitarea ar fi intervenit la data de 12.03.2011.

Pe cale de consecinţă, în baza art.135 Cod penal cu referire la art.136 Cod penal şi art.497 lit.a Cod proc. civilă va fi respinsă cererea de reabilitare judecătorească formulată de condamnatul BJF .

în baza art.192 pct.3 teza 2 Cod proc. penală va fi obligat pe B JF la cheltuieli judiciare către stat.