Sechestru asigurător.

Sentinţă civilă 180 din 09.02.2009


Prin acţiunea înregistrată la această Judecătorie la data de ______ reclamanţii B.M.. şi P.B.G.au solicitat instituirea sechestrului asigurator pe seama bunurilor mobile ale pârâtei SC ZS.C. SRL ce se află la sediul acesteia, în special al autoturismului marca VOLKSWAGEN PASSAT cu nr. de înmatriculare ________ până la concurenţa sumei de 35.000 Euro sau echivalentul acesteia în suma de 139.300 lei.

În motivarea cererii reclamanţii arată că creanţa lor este constatată printr-un act scris, respectiv contract de prestări servicii încheiat la data de 22.10.2007 în temeiul căreia pârâta reprezentată prin administrator a încasat de la ei suma de 35.000 Euro, contract care nu a fost executat de pârâtă şi nici nu se poate executa întrucât prestaţia acesteia nu este determinată, contractul având obiect nevalabil, nedeterminat, ca atare nu îndeplineşte condiţiile art. 948 Cod civil, fiind lovit de nulitate absolută.

Se menţionează că s-a formulat acţiune pentru constatarea nulităţii absolute a contractului, cererea fiind înregistrată la această instanţă sub nr. ________.

Acţiunea a fost motivată în drept pe disp. art. 591 Cod procedură civilă.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Reclamanţii au formulat prezenta acţiune împotriva pârâtei solicitând instanţei instituirea sechestrului asigurator pe seama bunurilor mobile ce se află la sediul acesteia, în special al autoturismului marca VOLKSWAGEN PASSAT cu nr. de înmatriculare ________ până la concurenţa sumei de 35.000 Euro sau echivalentul acesteia în suma de 139.300 lei, arătând că instituirea sechestrului este necesară deoarece există pericolul ca pârâta să înstrăineze bunurile sale, împrejurări care ar periclita executării hotărârii în cazul admiterii cererii înregistrată sub nr. ________.

În baza art. 591 al.2 Cod procedură civilă la termenul de judecată din data de 26 ianuarie 2009 instanţa a obligat pârâţii la plata unei cauţiuni de ½ parte din valoarea sumei de 35.000 Euro.

Deoarece aceştia nu s-au conformat celor dispuse de instanţă, neachitând cauţiunea, instanţa va respinge cererea de sechestru asigurator formulată de reclamanţii B.M.. şi P.B.G.împotriva pârâtei SC ZS.C. SRL.