Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 14.09.2020

Contestaţie împotriva măsurii asiguratorii luate asupra sumelor de bani ridicate cu ocazia percheziţiei care a avut loc la 15.07.2020 la imobilul proprietatea sa din localitatea x

Decizie - 08.09.2020

instituire masura

Hotărâre - 06.07.2020

Litigii cu profesionisti - Cerere instituire sechestru judiciar

Hotărâre - 06.07.2020

Litigii cu profesionisti - Respingere cerere instituire sechestru judiciar

Decizie - 28.02.2020

Măsura secehstrului asigurător instituită prin ordonanța procurorului

Decizie - 06.02.2020

Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

Sentinţă civilă - 01.01.2020

sechestru asigurător neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege – acțiune în nulitatea unui contract

Decizie - 23.10.2019

Cerere ridicare sechestru penal instituit de organele penale și menținut de instanța penală, prin decizie definitivă, asupra bunurilor debitoarei falite, formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei și adresată judecătorului sindic.

Hotărâre - 14.10.2019

Sechestru asigurător

Decizie - 07.08.2019

Momentul stabilirii cauțiunii în soluționarea unei cereri de măsuri asigurătorii. Posibilitatea solicitării concomitente a mai multor măsuri asigurătorii

Sentinţă civilă - 18.07.2019

Acţiune în anulare acte executare

Decizie - 05.06.2019

Sechestru judiciar

Hotărâre - 18.01.2019

confiscare speciala (art.315 lit.c NCPP)

Decizie - 11.12.2018

Cerere de instituire a sechestrului asigurator

Decizie - 28.09.2018

Înregistrări în registrul comerţului. Plângere rezoluţie. Reducere capital social în condiţiile existenţei unui sechestru asigurator penal asupra acţiunilor. Art. 15324 Legea nr. 31/1990.

Decizie - 20.09.2018

Cerere instituire sechestru judiciar pentru conservarea dreptului de proprietate. Neîncălcarea principiului contradictorialitătii. Aplicarea unui tratament egal creditorilor în procedura insolventei.

Sentinţă penală - 24.08.2018

Ridicarea sechestrului asigurator asupra terenului intravilan - valoarea însumată a terenurilor suficientă pentru asigurarea scopului pentru care măsura a fost dispusă -

Decizie - 06.08.2018

Măsuri de siguranţă. Confiscarea specială. Restituirea lucrurilor.

Decizie - 21.06.2018

Nesocotirea dreptului persoanei vătămate de a si asigura recuperarea prejudiciului prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatului, gresita respingerii a unei asemenea cereri

Jurnal - 18.06.2018

Contestaţie împotriva modului de aducere la îndeplinire a sechestrului asigurător dispus de către instanţa de judecată. Instanţad nu are obligaţia identificării şi evaluării în prealabil a bunurilor asupra cărora urmează a fi instituit sechestrul.