Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 03.03.2022

confiscare specială – bun folosit la săvârşirea infracţiunii

Decizie - 30.08.2021

Evaziune fiscală. Reindividualizarea răspunderii penale. Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 55/2021 și reformarea dispozițiilor privind latura civilă. Restrângerea obiectului măsurii asiguratorii

Decizie - 21.07.2021

Bunul asupra căruia inculpatul este coproprietar alături de o altă persoană și care a fost folosit de către inculpat la săvârșirea infracțiunii poate face obiectul măsurii de siguranță a confiscării speciale prev. de art.112 al.1 lit.b C.pen.

Decizie - 12.02.2021

Sechestru asigurator

Hotărâre - 24.09.2020

Infracțiunea de contrabandă. Sechestru asigurător. Cerința proporționalității

Hotărâre - 14.09.2020

Contestaţie împotriva măsurii asiguratorii luate asupra sumelor de bani ridicate cu ocazia percheziţiei care a avut loc la 15.07.2020 la imobilul proprietatea sa din localitatea x

Decizie - 08.09.2020

instituire masura

Decizie - 21.08.2020

Pedeapsă. Nelegalitate. Vătămarea corporală din culpă. Sechestru asigurător.

Hotărâre - 06.07.2020

Litigii cu profesionisti - Cerere instituire sechestru judiciar

Hotărâre - 06.07.2020

Litigii cu profesionisti - Respingere cerere instituire sechestru judiciar

Decizie - 28.02.2020

Măsura secehstrului asigurător instituită prin ordonanța procurorului

Decizie - 06.02.2020

Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

Sentinţă civilă - 01.01.2020

sechestru asigurător neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege – acțiune în nulitatea unui contract

Sentinţă civilă - 20.12.2019

Contestaţie act administrativ fiscal. Decizie instituire măsuri asiguratorii. Sechestru asigurator.

Decizie - 23.10.2019

Cerere ridicare sechestru penal instituit de organele penale și menținut de instanța penală, prin decizie definitivă, asupra bunurilor debitoarei falite, formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei și adresată judecătorului sindic.

Hotărâre - 14.10.2019

Sechestru asigurător

Decizie - 07.08.2019

Momentul stabilirii cauțiunii în soluționarea unei cereri de măsuri asigurătorii. Posibilitatea solicitării concomitente a mai multor măsuri asigurătorii

Sentinţă civilă - 18.07.2019

Acţiune în anulare acte executare

Decizie - 05.06.2019

Sechestru judiciar

Hotărâre - 18.01.2019

confiscare speciala (art.315 lit.c NCPP)