Sechestru asigurător

Hotărâre 95 din 14.10.2019


Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Sechestru asigurător

Indice alfabetic: Drept procesual penal

Temei de drept: C.proc.pen., art. 249, 250

1. Se poate obţine desființarea măsurilor asigurătorii, la cerere, dacă există una dintre următoarele situaţii: debitorul dă o garanție reală sau personală îndestulătoare; face depunerea cu afectațiune specială; plătește creanța, inclusiv accesoriile; cererea principală, în temeiul căreia a fost încuviinţată măsura asigurătorie, a fost anulată, respinsă sau perimată prin hotărâre definitivă ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la judecarea acesteia.

2. În situaţia în care inculpatul este în măsură să dovedească faptul că partea civilă îi datora părţii responsabile civilmente o sumă de bani mai mare decât cea cu care A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă în cauză împotriva inculpatului şi a părţii responsabile civilmente (exceptând accesoriile), chiar dacă inculpatul nu a efectuat plăţi voluntare în contul obligaţiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere şi că nu a fost încă pronunţată o hotărâre definitivă privind fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată nu justifică ignorarea împrejurării compensării datoriilor reciproce, cu efect asupra stabilirii câtimii şi întinderii prejudiciului reclamat prin acţiunea civilă ce face obiectul prezentului dosar.

3. În raport de această împrejurare, menţinerea dispoziţiei de instituire a măsurilor asigurătorii în configuraţia juridică stabilită iniţial nu ar răspunde cerinţei legalităţii, măsura asigurătorie ar fi excesivă şi ar reprezenta o ingerinţă nepermisă, dincolo de ceea ce este necesar pentru garantarea plăţii despăgubirilor civile şi a cheltuielilor judiciare, astfel că se impune ridicarea măsurii sechestrului asigurător, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de normele procesual civile pentru a se obţine ridicarea măsurilor asigurătorii.