Confiscare speciala (art.315 lit.c ncpp)

Hotărâre 7 din 18.01.2019


Asupra prezentei contestaţii:

Prin încheierea nr. X/06.11.2018 pronunţată de judecătorul de camera preliminară din cadrul Judecătoriei Slatina, în temeiul art. 5491 alin. 5 lit. b Cod procedură penală şi art.112 lit. f Cod penal s-a admis propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova si s-a dispus confiscarea specială a unei arme de vânătoare cu alice marca Franchi, seria AH X, cal. 12/1, armei de vânătoare cu alice marca Beretta, seria P X, cal. 12/1 şi a armei cu gaze marca Walther,seria G X,cal.9mm, ridicate de la suspectul D C şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a IPJ O, conform  dovezii nr. X/02.11.2017

 În baza art.275alin.3C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas  în sarcina acestuia.

Pentru a pronunţa această încheiere judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina sub nr. X/311/2018, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a solicitat luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a unei arme de vânătoare cu alice marca Franchi, seria AH X, cal. 12/1, armei de vânătoare cu alice marca Beretta, seria P X, cal. 12/1 şi a armei cu gaze marca Walther, seria G X, cal. 9mm, ridicate de la suspectul D C, şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a IPJ O, conform  dovezii nr. X/02.11.2017.

Prin ordonanţa nr. X/P/2018 din data de 27.02.2018, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus în temeiul art.318,314,315C.p.p. renunţarea la urmărirea penală sub aspectul  infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor prev. şi ped. de art.342 alin.6 C.p.

Prin aceeaşi ordonanţă s-a dispus sesizarea judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Slatina cu propunerea de confiscare specială a bunurilor ridicate de la inculpat, respectiv  a  unei arme de vânătoare cu alice marca Franchi, seria AH X, cal. 12/1, armei de vânătoare cu alice marca Beretta, seria P X, cal. 12/1 şi a armei cu gaze marca Walther, seria G X, cal. 9mm, ridicate de la suspectul D C, şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a IPJ O, conform  dovezii nr. X/02.11.2017.

S-a reţinut ca la data de 24.07.2017, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că suspectul D C nu a depus arma de vânătoare cu alice marca Franchi, seria AH X, cal. 12/1, arma de vânătoare cu alice marca Beretta, seria P X, cal. 12/1 şi arma cu gaze marca Walther, seria G X, cal. 9mm la un armurier autorizat, în termen de 10 zile de la expirarea valabilităţii permisului de armă, respectiv la data de 02.11.2015, deţinându-le în acest interval de timp fără drept.

În baza dispoziţiilor art.  5491 alin.2 C.p.p. s-a dispus comunicarea unei copii a ordonanţei nr. X/P/2018 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, către suspectul D C, aducându-i-se la cunoştinţă faptul ca in termen de 10 zile de la primirea adresei  poate formula concluzii scrise cu privire la măsura confiscării speciale ce face obiectul prezentului dosar.

Analizând actele si lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a constatat, în conformitate cu dispoziţiile art. 5491alin.3 lit.b C.p.p., rap. la art. 112 alin. 1 lit. f C.p., că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a bunurilor ridicate de la suspectul D C, respectiv a unei arme de vânătoare cu alice marca Franchi,seria AH X, cal.12/1, armei de vânătoare cu alice marca Beretta, seria P X, cal.12/1 şi a armei cu gaze marca Walther, seria G X, cal.9mm, ridicate de la suspect şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a IPJ O, conform dovezii nr. X/02.11.2017.

Potrivit art. 107 alin. (1) C.p. scopul măsurilor de siguranţă este acela de a înlătura o stare de pericol şi de a preîntâmpina săvârşirea de noi fapte penale.

În cauză, s-a constatat că se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale, urmând ca instanţa să facă aplicarea dispoz. art. 5491 alin. 5 lit. b C. proc. pen., art. 112 lit. f C.p. şi să dispună luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a unei arme de vânătoare cu alice marca Franchi, seria AH X, cal. 12/1, armei de vânătoare cu alice marca Beretta, seria P X, cal. 12/1 şi a armei cu gaze marca Walther, seria G X, cal. 9mm, ridicate de la suspectul D C, şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a IPJ O, conform  dovezii nr. X/02.11.2017, întrucât lăsarea în posesia suspectului ar fi prezentat pericolul ca folosindu-se de acesta să comită alte fapte prevăzute de legea penală, de natura celor care fac obiectul prezentului dosar, în condiţiile în care deţinerea unor asemenea arme, în lipsa îndeplinirii condiţiilor legale, este contrară legii.

Împotriva aceste încheieri, în termen legal, a formulat contestaţie intimatul D C, care prin apărătorul ales, potrivit motivelor invocate atât în scris cât şi în faţa instanţei astfel cum rezultă şi din partea introductivă a încheierii, a solicitat în esenţă admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Slatina şi respingerea sesizării formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind confiscarea armelor, iar acestea să fie depuse în custodie la un armurier autorizat, pentru ca astfel contestatorul să aibă posibilitatea să dispună asupra lor în sensul valorificării, donării la o persoană autorizată să le deţină, să le folosească sau să plătească pentru custodia acestora până când ar obţine  un nou permis de portarmă.

Au fost invocate aspecte privind obligaţia I.P.J. Olt - Serviciul Arme şi Muniţii  de a înştiinţa contestatorul care nu s-a prezentat la împlinirea termenului prev. de art. 25 din Legea nr. 295/2004 pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă, împrejurarea că această lege a fost modificată la începutul anului 2017 în sensul că serviciile judeţene de arme şi muniţii aveau obligaţia, cu 90 de zile înainte de expirarea termenului, să trimită prin scrisoare recomandată fiecărui deţinător de arme şi muniţii autorizat o înştiinţare prin care să-i aducă la cunoştinţă că urmează să îi expire viza de valabilitate a permisului; s-a arătat că o asemenea înştiinţare nu i s-a trimis contestatorului ci s-a dispus măsura anulării dreptului de a folosi armele şi muniţiile şi la data de 25.07.2017 i s-a trimis adresa nr. X prin care era înştiinţat ca deîndată să depună armele şi muniţiile la un armurier autorizat, obligaţie pe care contestatorul nu a îndeplinit-o motivând că nu i s-a înmânat personal adresa şi a aflat de aceasta ulterior şi atunci când s-a prezentat cu permisul de armă, armele şi muniţia direct la organele de poliţie.

S-au evocat totodată aspecte privind soluţia dispusă de Parchet - renunţare la urmărirea penală confirmată de judecător prin hotărâre definitivă, referiri la CEDO şi Protocolul 1 în sensul că o ingerinţă în dreptul de proprietate trebuie să fie prevăzută de lege, să urmărească un scop legitim şi să fie proporţională, susţinând că măsura confiscării este o pedeapsă, aspecte vizând legalitatea şi proporţionalitatea confiscării, valoarea armelor după evaluarea estimativă a contestatorului.

Aspecte în acelaşi sens au fost susţinute de contestator şi în concluziile scrise formulate la soluţionarea cauzei de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond. 

Analizând contestaţia formulată de contestatorul intimat D C prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate în cauză şi a dispoziţiile legale în materie, judecătorii de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Olt apreciază că este nefondată şi urmează a fi respinsă pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a aplicat judicios dispoziţiile art. 5491 alin.3 lit.b C.p.p. rap. la art. 112 alin. 1 lit. f C.p. şi art. 107 alin. (1) C.p. şi conform acestora a reţinut temeinic argumentat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile legale pentru luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a bunurilor ridicate de la suspectul D C, respectiv a unei arme de vânătoare cu alice marca Franchi,seria AH X, cal.12/1, a armei de vânătoare cu alice marca Beretta, seria P X, cal.12/1 şi a armei cu gaze marca Walther, seria G X, cal.9mm, ridicate de la suspect şi depuse la Camera de Corpuri Delicte a IPJ O, conform dovezii nr. X/02.11.2017, apreciind că lăsarea în posesia suspectului ar prezenta pericolul ca folosindu-se de acesta să comită alte fapte prevăzute de legea penală, de natura celor care fac obiectul prezentei cauze, în condiţiile în care deţinerea unor asemenea arme, în lipsa îndeplinirii condiţiilor legale, este contrară legii.

Soluţia adoptată în acest sens prin încheierea pronunţată este legală şi temeinică, având în vedere că dosarul de urmărire penală în care a fost cercetat contestatorul pentru infracţiunea de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor a fost soluţionat definitiv, iar obiectul prezentei cauze vizează exclusiv măsura de siguranţă, cadru procesual în care nu este posibilă repunerea în discuţie a elementelor constitutive ale infracţiunii.

Din analiza actelor dosarului se observă că, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova nr. X/P/2018 din data de 27.02.2018, în temeiul art.318 alin. 1,2,3 rap. la art. 314 alin.1 lit. b C.p.p., art. 318 alin. 8 rap. la art. 315 alin. 2 lit. c, art. 5491 alin. 1 C.p.p. şi art. 112 lit. f C.p. s-a dispus:

1. renunţarea la urmărirea penală cu privire la săvârşirea de către suspectul D C a infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor prev. şi ped. de art.342 alin. 6 C.p. constând în aceea că nu a depus arma de vânătoare cu alice marca Franchi, seria AH X, cal. 12/1, arma de vânătoare cu alice marca Beretta, seria P X, cal. 12/1 şi arma cu gaze marca Walther, seria G X, cal. 9mm la un armurier autorizat, în termen de 10 zile de la expirarea valabilităţii permisului de armă, respectiv la data de 02.11.2015, deţinându-le în acest interval de timp fără drept;

2. în temeiul art.318 alin.12 C.p.p., ordonanţa, verificată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, s-a transmis spre confirmare judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Slatina şi s-a comunicat suspectului;

3. sesizarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Slatina cu propunerea de confiscare specială a celor trei arme descrise mai sus, ridicate de la suspect, depuse la Camera de Corpuri Delicte a IPJ O, conform  dovezii nr. X/02.11.2017. În acest sens s-a menţionat că se va înainta un exemplar al acestei ordonanţe, împreună cu dosarul cauzei, Judecătoriei Slatina, după pronunţarea hotărârii de confirmare a renunţării la urmărirea penală.

În baza art.5491alin.2 C.p.p. s-a dispus comunicarea unei copii a ordonanţei nr. X/P/2018 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, către suspectul D C, aducându-i-se la cunoştinţă faptul ca in termen de 10 zile de la primirea adresei poate formula concluzii scrise cu privire la măsura confiscării speciale ce face obiectul prezentului dosar.

Prin încheierea nr. X/07.05.2018 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Slatina în dosarul nr. X/311/2018, definitivă conform art. 318 alin.16 C.p.p, în baza art. 318 alin. 15 C.p.p. s-a admis cererea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova de confirmare a ordonanţei nr. X/P/2018 din 27.02.2018 cu privire la soluţia de renunţare la urmărirea penală dispusă în cauză faţă de suspectul D C.

Conform art.107 C.p.:

"(1) Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală.

(2) Măsurile de siguranţă se iau faţă de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată.

(3) Măsurile de siguranţă se pot lua şi în situaţia în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă."

Art. 4 alin. (2) din Legea nr. 295/2004 prevede că armele letale pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar potrivit art. 25 alin. (1) şi (2 ) din  aceeaşi lege "(1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri. (2) În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

Totodată, art. 342 alin. (6) C.p. prevede că termenul de 10 zile pentru depunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat se calculează de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă şi nu de la data comunicării măsurii anulării dreptului de deţinere a armelor, aşa cum a invocat contestatorul.

Or, în prezenta cauză, contestatorul nu a predat cele trei arme descrise în paragrafele de mai sus în termen de 10 zile de la expirarea valabilităţii permisului de portarmă, respectiv la data de 02.11.2015 (a obţinut iniţial permis de armă la data de 04.08.2003, valabilitatea acestuia fiind prelungită la data de 02.11.2010, după care contestatorul nu s-a mai prezentat pentru o nouă prelungire a valabilităţii permisului), armele fiind astfel deţinute în afara cadrului legal în perioada ulterioară datei de 02.11.2015.

Aşadar, din momentul pierderii dreptului de deţinere şi port al armelor, contestatorul s-a plasat în afara licitului penal, deţinerea armelor dobândind caracterul unei conduite interzise de legea penală prin art. 342 alin. (6) C.p. - infracţiune pentru care at contestatorul a fost cercetat şi s-a  dispus soluţia de renunţare la urmărire penală, definitivă conform încheierii sus-menţionate.

În considerarea argumentelor de drept şi de fapt expuse, judecătorii de cameră preliminară din cadrul Tribunalului reţin că, legal şi temeinic judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond a admis sesizarea Parchetului şi a dispus măsura de siguranţă a confiscării speciale, reglementată prin art. 112 alin. (1)lit.f) C.p, în condiţiile îna care din momentul expirării perioadei de valabilitate a permisului de armă, contestatorul nu a mai avut dreptul de a deţine cele 3 arme. 

În acelaşi sens a statuat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-încheierea nr.828/17.09.2017 cu privire la măsura confiscării speciale a armelor, legalitatea şi temeinicia acesteia în ipoteza expirării valabilităţii permisului de armă.

Pe de altă parte, aspectele invocate de contestator cu privire la obligaţia notificării de către organele de poliţie, respectiv înştiinţarea sub semnătură pentru a se prezenta în vederea prelungirii valabilităţii permisului, nu sunt de natură să determine o altă apreciere, respectiv că nu ar fi legală şi temeinică măsura de siguranţă a confiscării în cauza. 

Din această perspectivă este relevant istoricul dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 295/2004. Se observă că dispoziţiile privind obligaţia autorităţii competente de a notifica titularul permisului anterior expirării valabilităţii permisului de armă (art. 25 alin. 3 teza a doua)  au intrat în vigoare la data de 14 ianuarie 2016 - (fiind modificate în acest sens prin Legea nr. 319/2015), dată la care se împlinise deja termenul de valabilitate a permisului de armă în cazul contestatorului.

 Or, în situaţia contestatorului din prezenta cauză valabilitatea permisului de armă a expirat de la data de 02.11.2015, astfel că în cauză nu sunt incidente prevederile tezei a doua a alin. (3) din art. 25 din Legea nr. 295/2004 - forma in vigoare din data de 14.01.2016.

În acelaşi sens a statuat şi Curtea de Apel Craiova prin decizia nr. X/21.05.2018.

Având în vedere considerentele expuse, în temeiul art. 5491C.p.p. rap. la art. 425¹alin.7 pct.1 lit.b C.p.p. va respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul intimat D  C, împotriva încheierii nr. X din data de 06.11.2018 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Slatina în dosarul nr. X/311/2018.

În temeiul art. 275 alin. (2) C.p.p. va fi obligat contestatorul inculpat la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Data publicarii pe portal: 16.04.2019