Furt calificat.înşelaciune. deosebire. individualizarea pedepsei. inculpat minor.

Sentinţă penală 332 din 18.06.2009


DOSAR NR. 3314/301/2009

FURT CALIFICAT.ÎNŞELACIUNE. DEOSEBIRE. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI. INCULPAT MINOR.

Prin sentinta penala nr.332 din data de 18.06.2009 pronuntata in dosarul nr. 3314/301/2009 de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti  în baza art. 334 C.pr.pen. a schimbat încadrarea juridică a faptelor săvârşite de inculpatul P.E. din infracţiunile de furt calificat în stare de minoritate prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e şi g C.p. cu aplic. art. 99 C.p. şi tâlhărie în stare de minoritate prev. de art. 211 alin. 1 şi alin. 2 lit. c C.p. cu aplic. art. 99 C.p. în infracţiunile de înşelăciune în stare de minoritate prev. de art. 215 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 99 al. 3 C.p. şi tâlhărie în stare de minoritate prev. de art. 211 alin. 1 şi alin. 2 lit. c C.p. cu aplic. art. 99 al. 3 C.p.

În baza art. 215 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 99 al. 3 C.p., art. 100 C.p., art. 109 C.p., art. 74 al. 1 lit. a, c C.p. şi art. 76 lit. e C.p.  dispus condamnarea inculpatul P. E. la pedeapsa închisorii de 2 luni pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în stare de minoritate.

În baza art. 211 alin. 1 şi alin. 2 lit. c C.p. cu aplic. art. 99 al. 3 C.p., art. 100 C.p., art. 109 C.p., art. 74 al. 1 lit. a, c C.p. şi art. 76 lit. c C.p. a dispus condamnarea inculpatul P. E. la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, în stare de minoritate.

În baza art. 33 lit. a - 34 lit b C.p. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului, urmand sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv de 2 ani închisoare.

În baza art. 81 C.p. s-a dispus suspendarea condiţionată a  executării pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 110 C.p.

În baza art. 71 al. ultim C.p. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii s-a suspendat şi executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 110/1 C.p. rap. la art. 103 C.p., până la împlinirea vârstei de 18 ani, s-a încredinţat supravegherea minorului Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti punându-i în vedere dispoziţiile art. 103 al. 2 C.p.

În baza art. 110/1 C.p. rap. la art. 103 al. 3 lit. b C.p. pe durata termenului de încercare, până la împlinirea vârstei de 18 ani, i s-a impus  inculpatului obligaţia de a nu intra în legătură cu persoanele vătămate I.I.S. şi A.A.A.

În baza art. 110/1 C.p. rap. la art. 863 al. 1 C.p. pe durata termenului de încercare, după împlinirea vârstei de 18 ani, inculpatul I s-au pus în vedere supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În baza art. 110/1 C.p. rap. la art. 863 al. 3 C.p. pe durata termenului de încercare, după împlinirea vârstei de 18 ani, i s-a impus inculpatului respectarea următoarelor obligaţii:

a) să nu intre în legătură cu persoanele vătămate Ion Ionuţ Sorin şi Ali Alexandru Ali.

În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 110/1 al. 2 şi 3 C.p., art. 83 C.p. şi art. 86/4 al. 2 C.p.

În baza art. 88 C.p. s-a dedus din durata pedepsei rezultante aplicate inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive de la 24.02.2009 la zi, iar în baza art. 350 al. 3 lit. b C.p.p. dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

În baza art. 118 al. 1 lit. e C.p. rap. la art. 112 lit. f C.p. s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 100 lei obţinută din săvârşirea infracţiunii.

S-a luat  act că persoanele vătămate I.I.S. şi A.A.A. nu s-au constituit părţi civile în procesul penal.

În baza art. 191 al. 1 C.p.p. inculpatul a fost obligat la plata sumei de 600 lei reprezennd cheltuieli judiciare către stat din care suma de 200 lei reprezintă onorariu apărător din oficiu, s-au  avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 10.02.2009 în jurul orei 20,00 inculpatul P.E., în jurul orei 20,00, în timp ce se afla în zona Piaţa Titan, sector 3, a Indus in eroare a părtea vătămată I.I.S., luând de la acesta două telefoane mobile pe care le-a valorificat în interes propriu, obţinând un folos material injust, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 al. 1 C.p.

Sub aspectul laturii obiective elementul material al infracţiunii de înşelăciune este realizat prin acţiunea de inducere în eroare a părţii vătămate prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase. Scopul acestei acţiuni a fost obţinerea pentru sine a unui folos material material injust. Urmarea imediată a constat în producerea unui prejuduciu în patrimoniul părţii vătămate, prejudiciu reprezentat de contravaloarea celor două telefoane, aceasta fiind consecinţa activităţii infracţionale a inculpatului, ceea ce dovedeşte legătura de cauzalitate dintre acţiunea inculpatului şi urmarea produsă.

Sub aspect subiectiv infracţiunea a fost comisă de inculpat cu intenţia cerută de lege pentru incriminarea faptei ca infracţiune, respectiv intenţie directă, inculpatul prevăzând rezultatul faptei sale şi urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei. În acest sens instanţaa avut în vedere că inculpatul a declarat că a săvârşit fapta pentru că voia cele două telefoane mobile ale părţii vătămate pentru a le valorifica în interes propriu, ceea ce a şi făcut după ce a intra în posesia lor.

Instanţa, faţă de acestea, constatând că prin rechizitoriu fapta a fost încadrată juridic în infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e şi g C.p., având în vedere cele anterior reţinute în baza cercetării judecătoreşti, în baza art. 334 C.p.p. a schimbat încadrarea juridică a  acestei fapte din infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e şi g C.p. în infracţiunea de înşelăciune în stare de minoritate prev. de art. 215 alin. 1 C.p.

 La data de 13.02.2009, în jurul orei 14.30, inculpatul P.E aflându-se pe str. Jean Steriadi a sustras de la partea vătămată A.A.A. un telefon mobil marca Nokia 7373, iar ulterior sustragerii, pentru păstrarea telefonului, a adresat ameninţări părţii vătămate şi a exercitat violenţe asupra acesteia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1 şi alin. 2 lit. c C.p.

Sub aspectul laturii obiective elementul material al infracţiunii de tâlharie este realizat prin acţiunea inculpatului de luare din posesia părţii vătămate a unui telefon, acţiune urmată de adresarea de ameninţări şi exercitarea de violente de către inculpat asupra părţii vătămate pentru păstrarea telefonului. Urmarea imediată a constat în producerea unui prejuduciu în patrimoniul părţii vătămate, prejudiciu reprezentat de contravaloarea telefonului, aceasta fiind consecinţa activităţii infracţionale a inculpatului, ceea ce dovedeşte legătura de cauzalitate dintre acţiunea inculpatului şi urmarea produsă.

Sub aspect subiectiv infracţiuna a fost comisă de inculpat cu intenţia cerută de lege pentru incriminarea faptei ca infracţiune, respectiv intenţie directă, inculpatul prevăzând rezultatul faptei sale şi urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei. În acest sens instanţa a avut în vedere declaraţiile inculpatului.

Instanţa a constatat că la data faptelor inculpatul era minor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, reţinând la încadrarea juridică a acestora şi art. 99 al. 3 C.p.

La individualizarea pedepsei la care a fost condamnat inculpatul, pentru fiecare faptă în parte, instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.p., respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator pentru fiecare faptă săvârşită, limite reduse conform art. 109 C.p.; gradul de pericol social concret al fiecărei fapte, relevat de valoarea prejudiciului creat părţii vătămate, de modul de săvârşire al fiecărei fapte, astfel cum acesta a fost mai sus expus; circumstanţele personale inculpatului care este neşcolarizat, fără ocupaţie, fără loc de muncă, fără antecedente penale, necăsătorit, fără copii, a avut o atitudine constantă de recunoaştere a faptelor, referatul de anchetă socială efectuat în cauză, conform căruia inculpatul, în ciuda carenţelor de natură educaţională sau alte elemente problematice de natură psiho-socială, are potenţial pentru o evoluţie care să nu îl mai aducă în conflict cu legile sociale, fiindca necesar ca acesta să fie supus unor măsuri de control care să îi ghideze în mod riguros evoluţia, circumstanţele atenuante judiciare prev. de art. 74 lit. a şi c C.p. , respective conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea faptelor, conduită ce a rezultat din lipsa antecedentelor penale, şi atitudinea inculpatului după săvârşirea faptelor, de recunoaştere recunoasterea constantă a faptelordând eficienţă juridică disp. art. 76 lit. e C.p. pentru infracţiunea de înşelăciune, respectiv 76 lit. c C.p. pentru infracţiunea de tâlhărie şi aplicând inculpatului pedepse sub minimul special prevăzut de lege.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei rezultante, în raport de criteriile anterior menţionate, având în vedere şi referatul de evaluare, instanţa a apreciat că scopul acesteia va putea fi atins chiar fără privarea de libertate, dar cu aplicarea unor măsuri de supraveghere şi control, astfel încât a dispus, în temeiul art. 81 C.p., suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare, stabilit conform art. 110 C.p.

În raport de modalitatea de executare a pedepsei rezultante ce  aplicată inculpatului, în temeiul art. 350 alin 3 lit. b Cod procedură penală, instanţa a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv, dacă nu era reţinut sau arestat în altă cauză. şi a deduus din pedeapsa pronunţată perioada  detenţiei din data de 17.05.2009 şi de la data de  24.07.2009 la zi.

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, sentinţa penală nr.332 din 18.06.2009 dosarul nr. 3314/301/2009