Tâlhărie

Sentinţă penală 2206 din 16.12.2009


Dosar nr. 3483/280/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 2206

Şedinţa publică de la 16 Decembrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.A.

Grefier M.S.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin

procuror S.T.

 Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat P.D.M inculpat B.D.F., inculpat I.S.I., inculpat M.S.A. şi pe autoritate tutelară Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Arges, reprezentant legal B.C., reprezentant legal B.M., reprezentant legal I.G., reprezentant legal I.M., reprezentant legal M.I., reprezentant legal M.F., parte vătămată V.C., reprezentant legal V.P., reprezentant legal V.I., parte vătămată R.S., reprezentant legal R.S.E., reprezentant legal R.M., având ca obiect infracţiunea de tâlhărie prev de art.211 alin 2 lit. c şi alin 2 1 lit. a C.pen., art. 26 C. pen. rap. la art.211 alin 2 lit. c şi alin 2 1 lit. a C.pen.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

 Procedura de citare este legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

 Dezbaterile de fond asupra cauzei de faţă au avut loc la data de 02.12.2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă penală. 

INSTANŢA

 La data de 26.03.2009 a fost înregistrată la Judecătoria Piteşti adresa nr.2574/P/2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti prin care a fost înaintat dosarul cu acelaşi număr în care prin rechizitoriu din data de 19.03.2009 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului major P.D.M. pentru săvârşirea a două infracţiuni de tâlhărie prev. de art.211 alin.2 lit.c şi alin.21 lit. a C.pen cu reţinerea art.75 lit.c C.pen în condiţiile art.33 lit.a C.pen, a inculpatului minor B.D.F. pentru săvârşirea a două infracţiuni de tâlhărie prev. de art.211 alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a C.pen cu aplicarea art.99 şi urm. C.pen în condiţiile art.33 lit.a C.pen şi a inculpaţilor minori I.S.I. şi M.S.A., fiecare pentru săvârşirea a câte două infracţiuni de complicitate la tâlhărie prev. de art.26 C.pen. rap. la art.211 alin.2 lit.c şi alin.21 lit.a C.pen cu aplicarea art.99 şi urm C.pen. în condiţiile art.33 lit.a C.pen.

 În motivarea actului de inculpare s-a reţinut în esenţă că la data de 09.05.2008 în loc public inculpaţii P.D.M. şi B.D.F. le-au deposedat prin violenţă pe părţile vătămate minore V.C. şi R.S. de un telefon mobil şi două lanţuri, unul din aur şi altul din argint în valoare totală de cca 2.400 lei cu complicitatea inculpaţilor M.S.A. şi I.S.I. care i-au ajutat pe ceilalţi doi inculpaţi să deposedeze prin violenţă, părţile vătămate de bunurile precizate.

 Inculpatul P.D.M., prin apărător, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere, pentru inculpatul B.D.F. s-a solicitat încuviinţarea şi administrarea probei cu înscrisuri şi probei testimoniale cu numitul B.G., în circumstanţiere, pentru inculpatul M.S. s-a solicitat încuviinţarea şi administrarea probei cu înscrisuri şi probei testimoniale cu numita P.C., în circumstanţiere, iar pentru inculpatul I.S. s-a solicitat în circumstanţiere încuviinţarea şi administrarea probei cu înscrisuri şi probei testimoniale cu numita G.P.

 Din oficiu instanţa a luat declaraţii inculpaţilor dar în prealabil le-a adus la cunoştinţă dispoziţiile art.322 teza a II-a C.pr.pen, iar inculpaţii au fost de acord să dea declaraţii, a audiat martorii din acte G.M.A., M.G.G., C.M.C. şi M.D. dar şi martorii încuviinţaţi în circumstanţiere, a dispus întocmirea pentru fiecare inculpat minor a unui referat de evaluare de către Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, a dispus actualizarea fişelor de cazier judiciar.

 Din analiza întregului material probator administrat atât în cursul urmăririi penale dar şi în mod nemijlocit, instanţa reţine în fapt următoarele: La data de 09.05.2008 în jurul orelor 17,00 cei patru inculpaţi P.D.M., B.D.F., I.S.I. şi M.S.A.  în timp ce se aflau în zona Liceului Zinca Golescu din mun. Piteşti au văzut-o pe partea vătămată minoră R.S. ce se deplasa singură către domiciliu, după terminarea cursurilor şcolare. Partea vătămată a fost abordată de către inculpaţii P.D.M. şi B.D.F. sub pretextul de a afla oră  exactă. Inculpatul P.D. i-a solicitat părţii vătămate să-i dea toţi banii şi împreună cu inculpatul B.D., ca urmare a refuzului părţii vătămare, au controlat-o prin buzunare. Apoi observând că partea vătămată avea un lanţ la gât, inculpatul P.D. i-a solicitat să il dea spunându-i că dacă va opune rezistenţă îl va lua cu forţa. Fiindu-i teamă, partea vătămată nu s-a opus, iar inculpatul P.D. i-a desfăcut lanţul de la gât. Partea vătămată l-a rugat pe inculpat să-i restituie bunul, însă a fost ameninţat spunându-i-se că va fi lovit. Ceilalţi doi inculpaţi nu au intervenit însă au asigurat paza pentru ca inculpaţii P.D. şi B.D. să săvârşească fapta. Constatând că lanţul este din argint şi apreciind că nu are o valoare mare inculpaţii au hotărât să mai săvârşească o faptă de acelaşi gen. În jurul orelor 18,30 în aceeaşi zonă s-au întâlnit cu partea vătămată V.C. ce era însoţită de martorii C.M. şi M.G.. În timp ce trecea pe lângă ei, inculpatul P.D. a prins-o pe partea vătămată de guler şi i-a solicitat telefonul mobil. Fiind în imediata apropiere a părţii vătămate inculpatul P.D. a văzut că partea vătămată avea un lanţ la gât şi i-a cerut să-i dea lanţul dar pentru că partea vătămată a refuzat, a încercat să-l smulgă. Întrucât lanţul nu a cedat inculpatul P.D. i-a spus inculpatului B.D. să intervină şi să-i ia lanţul. Inculpatul B.D. a prins-o pe partea vătămată de gât şi a imobilizat-o, iar inculpatul P.D. i-a luat lanţul. Ulterior partea vătămată a reuşit să se smulgă din mâinile inculpatului B.D. şi să fugă. Şi de această dată, ceilalţi doi inculpaţi au rămas la câţiva metri şi au asigurat paza pentru ca inculpaţii P.D. şi B.D. să poată acţiona fără riscul de a fi surprinşi de alte persoane. Înainte de a reuşi să scape, inculpatul B.D. i-a smuls părţii vătămate V.C. telefonul mobil. Inculpaţii au reuşit să amaneteze lanţul din aur, telefonul a fost păstrat de către inculpatul I.S., iar lanţul din argint a fost oprit de către inculpatul P.D. care a făcut un schimb cu un coleg de apartament, martorul M.D. fără ca acesta să cunoască provenienţa bunului. După identificarea inculpaţilor toate bunurile sustrase au fost recuperate în natură de către părţile vătămate. Inculpatul major P.D.M. stia ca ceilalti trei inculpatii sunt minori.

 Starea de fapt reţinută a fost stabilită pe baza următoarelor mijloace de probă: plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate, procesele verbale de recunoaştere şi planşele foto efectuate cu acea ocazie, declaraţiile martorilor G.M.A., M.G.G., C.M.C. şi M.D. referatele de evaluare întocmite de Serviciul de probaţiune pentru fiecare inculpat minor, înscrisurile aflate la dosar, declaraţiile  inculpaţilor.

 In cursul urmaririi penale inculpatii au recunoscut savarsirea faptelor. In fata instantei inculpatul B.D.F. a negat implicarea sa directa in savarsirea faptelor dar a recunoscut ca a incercat sa o loveasca pe una dintre partile vatamate iar inculpatul I.S.I. a reliefat participarea nemijlocita a inculpatului la savarsirea faptelor, declaratia acestuia coroborandu-se cu declaratia inculpatului major care  a mentionat ca unul dintre ceilalti inculpatii i-a luat partii vatamate telefonul mobil. De altfel totii inculpatii au declarat in fata instantei ca isi mentin declaratiile date anterior.

 În temeiul art. 334 C.pr.pen. aparatorul inculpatului B.D.F. a solicitat schimbarea încadrarii juridice din două infracţiuni de tâlhărie, prev. de art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. în două infracţiuni de tăinuire prev. de art. 221 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. S-a solicitat de asemenea de către apărătorul inculpatului M.S.A. schimbarea de încadrare juridică din două infracţiuni de complicitate la tâlhărie prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. în două infracţiuni de tăinuire prev. de art. 221 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. Apărătorul inculpatului I.S.I. a solicitat, in principal, schimbarea de încadrare juridică din două infracţiuni de complicitate la tâlhărie, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. în două infracţiuni de tăinuire prev. de art. 221 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen si in subsidiar schimbarea încadrarii juridice din două infracţiuni prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin.2 lit. c şi alin. 21 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. în două infracţiuni prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin.2 lit. c C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen.

 In raport de starea de fapt rezultata din probatoriul administrat in cauza instanta constata ca toate cererile formulate de catre aparatorii in temeiul art. 334 C.pr.pen sunt nefondate si pe cale de consecinta vor fi respinse.

 Astfel din declaratiile date in cursul urmaririi penale a rezultat ca inculpatii anterior savarsirii faptelor au luat hotararile infractionale iar inculpatul I.S. a precizat si in fata instantei ca inculpatul major le-a propus sa faca rost de banii ,,urmând să tâlhărim”. Asadar intelegerile infractionale nu au vizat primirea, dobandirea sau transformarea unor bunuri ori inlesnirea valorificarii acestora cunoscand ca bunurile provin din savarsirea unor fapte de natura penala ci au fost in sensul savarsirii faptelor de talharie, in functie de imprejurarile concrete inculpatul B.D.F. participand in calitate de coautor iar ceilalti doi inculpatii in calitate de complici.

 Cat priveste retinerea dispozitiilor art. 211 alin. 21 lit.a C.pen. acestea nu presupun savarsirea faptei de doua sau mai multe persoane impreuna doar in calitate de coautori ci si ipoteza in care la activitatea infractionala participa si complici care ajuta, inlesnesc sau usureaza activitatea autorului sau coautorilor in functie de situatie, astfel incat sa fie in total cel putin doua persoane indiferent de forma de participatie simultana, indiferent de calitatea participantilor.

 Fata de cele retinute, instanta constata ca faptele inculpatului P.D.M. care, la data de 09.05.2008 în loc public impreună cu inculpatul B.D.F. si cu complicitatea inculpaţilor M.S.A. şi I.S.I. le-a deposedat prin violenţă pe părţile vătămate minore V.C. şi R.S. de un telefon mobil şi două lanţuri, unul din aur şi altul din argint în valoare totală de cca 2.400 lei intrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen si ale infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen.

 Faptele inculpatului B.D.F. care la data de 09.05.2008 în loc public impreuna cu inculpatul P.D.M. si beneficiind de ajutorul inculpatilor  M.S.A. şi I.S.I. le-a deposedat prin violenţă pe părţile vătămate minore V.C. şi R.S. de un telefon mobil şi două lanţuri, unul din aur şi altul din argint în valoare totală de cca 2.400 lei intrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen si ale infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen.

 Faptele inculpatului M.S.A care la data de 09.05.2008 în loc public impreuna cu inculpatul I.S.I.  a asigurat paza iar inculpatii P.D.M. si B.D.F. le-a deposedat prin violenţă pe părţile vătămate minore V.C. şi R.S. de un telefon mobil şi două lanţuri, unul din aur şi altul din argint în valoare totală de cca 2.400 lei intrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prevăzută de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen si ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prevăzută de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen.

 Faptele inculpatului I.S.I. care la data de 09.05.2008 în loc public impreuna cu inculpatul M.S.A.  a asigurat paza iar inculpatii P.D.M. si B.D.F. le-a deposedat prin violenţă pe părţile vătămate minore V.C. şi R.S. de un telefon mobil şi două lanţuri, unul din aur şi altul din argint în valoare totală de cca 2.400 lei intrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prevăzută de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen si ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prevăzută de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen.

 Vinovăţia inculpaţilor fiind dovedită, instanţa va aplica pedepse fiecăruia dintre inculpaţi pentru infracţiunile reţinute in sarcina acestora, deoarece aplicarea unor măsuri educative nu este suficientă pentru reeducarea inculpatior minori, date fiind criteriile prevăzute de art. 100 C.pen.

 La individualizarea si cuantificarea pedepselor vor fi avute in vedere dispoziţiile art.72 C.pen. iar gradul de pericol social concret al faptelor va fi apreciat in funcţie de următoarele elemente: condiţiile şi împrejurările săvârşirii faptelor, profitand de faptul ca partile vatamate erau minore; varsta inculpatilor trei dintre acestia fiind minori iar altul fiind foarte tanar, indrazneala acestora de a actiona in zona relativ centrala a orasului; scopul inculpaţilor care a constat in obtinerea de venituri si beneficii in mod ilicit; perseverenta infractionala reliefata de savarsirea a cate doua infractiunii in aceeasi zi; concluziile referatelor de evaluare intocmite de catre Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Arges; persoana inculpaţilor care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale dar iar in faţa instantei au avut atitudini relativ sincere; urmările faptelor constând in prejudicii care a fost acoperite in totalitate.

 Prin prisma acestor elemente instanţa apreciază că scopul educativ-preventiv al  procesului penal poate fi atins doar prin aplicarea unor pedepse privative de libertate atat in cazul inculpatului major cat si in cazul celor minori. Apreciind conduita buna a inculpatilor anterioara savarsirii faptelor reliefata de lipsa antecedentelor penale, drept circumstanţa atenuanta in favoarea acestora, potrivit dispoziţiilor art.74 lit.a C.pen., instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art.76 C.pen. si va cobora pedepsele sub minimele speciale prevăzute de lege. In cazul inculpatului P.D.M. se va retine si circumstanta agravanta prevazuta de art. 75 lit.c C.pen. iar in cazul inculpatilor minori vor fi avute in vedere dispozitiile art. 109 C.pen. privind pedepsele ce se pot aplica minorilor.

 Constatând că infracţiunile sunt concurente in cazul fiecărui inculpat (concurs real de infracţiuni prevăzut de art. 33 litera a C.pen.) instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 33 litera a – art. 34 litera b C.pen., va contopi pedepsele, dispunând ca fiecare inculpat s-o execute pe cea mai grea, fără a aplica vreun spor pe care nu-l găseşte necesar.

 Intrucat singura modalitate de individualizare a executarii pedepselor care asigura atingerea scopului procesului penal este executarea efectiva a acestora, in cazul  inculpatilor P.D.M. si B.D.F., instanta va dispune ca pedepsele aplicate celor doi inculpatii sa fie executate in conditiile art. 57 C.pen.

 Se va aplica de asemeni pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a, b C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat), conform dispoziţiilor art. 71 C.pen.

 Desi art.71 alin.2 C.pen. prevede ca o condamnare la pedeapsa inchisorii atrage de drept aplicarea interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a-c C.pen., textul de lege este in contradictie cu prevederile Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

 Prin hotararea din 28.09.2004 in cauza Sabou si Parcalab impotriva Romaniei, publicata in M.O. partea I nr. 484/8.06.2005, instanta europeana a stabilit ca pedeapsa accesorie a interziceri tuturor drepturilor prev. de art.64 C.pen. nu trebuie sa se aplice in mod automat, ci numai daca se impune, in functie de natura infractiunii, interzicerea drepturilor prevazute de catre textul de lege invocat putand fi limitata de catre instantele judecatoresti.

 In aceste conditii instanta apreciaza ca inculpatilor trebuie sa i se interzica numai drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II a si lit.b  C.pen., deoarece interzicerea si a drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza I si lit.c C.pen. nu este justificata si nu urmareste un scop legitim.

 Apreciind  in acelaşi timp că pedeapse in sine reprezintă un avertisment serios si suficient pentru inculpati M.S.A. şi I.S.I. pentru a-i determina ca pe viitor să evite săvârşirea unor alte fapte antisociale si fiind totodată întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 861 C.pen., instanţa va dispune suspendarea executării pedepselor sub supraveghere.

 Se vor fixa termene de încercare potrivit dispoziţiilor art. 862 si art. 110 C.pen. si vor fi stabilite măsurile de supraveghere prevăzute de art. 863 alin. 1 C.pen. cărora inculpatii vor trebui să se supună in cursul termenelor si obligatiile pe care inculpatii vor trebui sa le indeplineasca potrivit art. 1101 alin. 1 raportat la art. 863 alin. 3 lit. a C.pen.. Astfel in raport de varsta celor doi inculpatii si de gravitatea infractiunilor comise instanta apreciaza ca este benefic pentru reeducarea inculpatilor participarea acestora, în mod constant, la cel puţin unul dintre programele de reintegrare derulate de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, stabilite de consilierul de probaţiune în funcţie de aptitudinile inculpatilor.

 Se vor pune in vedere inculpatului dispoziţiile art. 864 C.pen. privind consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni cu intenţie in cursul termenului de încercare.

 In latura civila a cauzei se va lua act ca partile vatamate nu s-a constituit parti civile ca urmare a restituirii bunurilor sustrase.

 Ca o consecinţă a condamnarii, inculpatii vor fi obligati să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat in cauză, potrivit dispoziţiilor art. 191 alin. 1 si 2 C.pr.pen.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 În temeiul art. 334 C.pr.pen. respinge cererea de schimbare de încadrare juridică formulată de către apărătorul inculpatului B.D.F. din două infracţiuni de tâlhărie, prev. de art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. în două infracţiuni de tăinuire prev. de art. 221 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen.

 În temeiul art. 334 C.pr.pen. respinge cererea de schimbare de încadrare juridică formulată de către apărătorul inculpatului M.S.A. din două infracţiuni de complicitate la tâlhărie, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. în două infracţiuni de tăinuire prev. de art. 221 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen

 În temeiul art. 334 C.pr.pen. respinge cererea de schimbare de încadrare juridică formulată de către apărătorul inculpatului I.S.I.  din două infracţiuni de complicitate la tâlhărie, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. în două infracţiuni de tăinuire prev. de art. 221 C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen

 În temeiul art. 334 C.pr.pen. respinge cererea de schimbare de încadrare juridică formulată de către apărătorul inculpatului I.S.I. din două infracţiuni prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin.2 lit. c şi alin. 21 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. în două infracţiuni prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin.2 lit. c C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen.

 Condamnă pe inculpatul P.D.M.:

 - la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.c C.pen. şi reţinerea art. 74 lit. a – art. 76 lit. b C.pen.

-la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 21 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.c C.pen. şi reţinerea art. 74 lit. a – art. 76 lit. b C.pen.

 În baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. b C.pen. constată că infracţiunile sunt concurente, contopeşte pedepsele şi dispune ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, respectiv pedeapsa de 5 ani închisoare.

 Executarea pedepsei se va face în condiţiile art. 57 C.pen..

 În baza art. 71 C.pen., pe durata executării pedepsei interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a, b C.pen.

 Condamnă pe inculpatul B.D.F.:

 - la pedeapsa de 3 ani şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. şi reţinerea art. 74 lit. a – art. 76 lit. c C.pen.

 -la pedeapsa de 3 ani şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen. şi reţinerea art. 74 lit. a – art. 76 lit. c C.pen.

 În baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. b C.pen. constată că infracţiunile sunt concurente, contopeşte pedepsele şi dispune ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani şi 3 luni închisoare.

 Executarea pedepsei se va face în condiţiile art. 57 C.pen..

 În baza art. 71 C.pen., pe durata executării pedepsei interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a, b C.pen.

 Condamnă pe inculpatul M.S.A.

 - la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie prevăzută de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 21 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. şi reţinerea art. 74 lit. a – art. 76 lit. c C.pen.

 - la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie prevăzută de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 21 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen. şi reţinerea art. 74 lit. a – art. 76 lit. c C.pen.

 În baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. b C.pen. constată că infracţiunile sunt concurente, contopeşte pedepsele şi dispune ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 861 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi fixează termenul de încercare de 5 ani conform art. 110 C.pen. si art. 1101 C.pen.

 Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 alin. 1 lit. b - d C.pen. iar în baza art. 863 alin. 1 lit. a C.pen. îl obligă să se prezinte lunar la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, la termenele stabilite de consilierii de reintegrare.

 În baza art. 863 alin. 3 lit. a Cod penal obligă pe inculpat să participe în mod constant la cel puţin unul dintre programele de reintegrare derulate de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, stabilit de consilierul de probaţiune în funcţie de aptitudinile inculpatului.

 Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.pen.

 Condamnă pe inculpatul I.S.I.:

- la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prevăzută de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 21 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm C.pen. şi reţinerea art. 74 lit. a – art. 76 lit. c C.pen.

-la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prevăzută de art. 26 C.pen. rap. la art. 211 alin. 2 lit. c şi alin. 2 1 lit.a C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. C.pen. şi reţinerea art. 74 lit. a – art. 76 lit. c C.pen.

În baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. b C.pen. constată că infracţiunile sunt concurente, contopeşte pedepsele şi dispune ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare.

 În baza art. 861 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi fixează termenul de încercare de 5 ani conform art. 110 C.pen. si art. 110 1 C.pen.

 Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 alin. 1 lit. b - d C.pen. iar în baza art. 863 alin. 1 lit. a C.pen. îl obligă să se prezinte lunar la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, la termenele stabilite de consilierii de reintegrare.

 În baza art. 863 alin. 3 lit. a Cod penal obligă pe inculpat să participe în mod constant la cel puţin unul dintre programele de reintegrare derulate de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, stabilit de consilierul de probaţiune în funcţie de aptitudinile inculpatului.

 Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.pen.

 Ia act că părţile vătămate V.C. şi R.S., nu s-au constituit părţi civile.

 În baza art. 191 C.pr.pen. obligă pe inculpatul P.D.M. să achite 610 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat din care 300 lei onorariul pentru avocatul din oficiu, pe inculpatul B.D.F. să achite 685 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat din care 75 lei onorariul pentru avocatul din oficiu in cursul judecatii si 300 lei onorariul pentru avocatul din oficiu in cursul urmaririi penale, pe inculpatul M.S.A.să achite 910 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat din care 300 lei onorariul pentru avocatul din oficiu in cursul judecatii si 300 lei onorariul pentru avocatul din oficiu in cursul urmaririi penale si pe inculpatul I.S.I. să achite 610 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat din care 300 lei onorariul pentru avocatul din oficiu in cursul urmaririi penale.

 Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă.

 Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Decembrie 2009.

Preşedinte,

G.A.

Grefier,

M.S.

7

Domenii speta