Plângere împotriva rezoluţiei procurorului

Sentinţă penală 592 din 16.09.2008


SENTINTA PENALA NR. 592/16.09.2008

Plângere împotriva rezolutiei procurorului

Asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante petenta H.T a solicitat desfiintarea rezolutiei din 18.04.2008 a prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt prin care s-a mentinut solutia de scoatere de sub urmarirea penala a intimatilor D.Ni, C.I si B.M, cercetati pentru savârsirea infractiunilor prev. si ped. de art.246 si art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.

In motivare petenta a aratat în esenta ca intimatii au semnat în numele autorului sau, defunctul S.G, un înscris intitulat „Declaratie", prin care acesta ar fi renuntat la suprafata 0,77 ha si fiind de acord sa nu mai fie înscrisa în titlul de proprietate; ca în caza s-au efectuat 4 expertize criminalistice, astfel:

-expertiza nr.1014167/11.08.2004 la Biroul Criminalistic Neamt, care a concluzionat ca semnatura de pe înscrisul în cauza nu a fost efectuata de catre S.G;

-expertiza nr.142718/17.05.2006 la Serviciul Criminalistic Neamt, care a concluzionat ca prima parte a semnaturii în litigiu prezinta asemanari cu scrisul si semnaturile executate de C.I, putând fi executata de acesta, iar a 2-a parte a semnaturii în litigiu prezinta asemanari cu scrisul si semnaturile executate de D.N, putând fi executata de acesta;

-expertiza nr.220/2.11.2006 la Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iasi, care a concluzionat ca semnatura de pe înscrisul în cauza a fost efectuata de catre C.I;

-expertiza nr.512/12.02.2008 la Institutul National de Expertize

Criminalistice Bucuresti, care a concluzionat ca semnatura de pe înscrisul în cauza a

fost efectuata de catre S.G; ca a depus obiectiuni la aceasta ultima expertiza, deoarece nu a fost expertizata si scrierea intimatului C:i, astfel ca nu s-a stabilit ca este exclus ca semnatura sa fi fost executata de catre acesta, obiectiunile fiind respinse; ca împotriva acestei solutii a formulat plângere, aceasta fiind respinsa prin rezolutia nr. 719/11-2/2008, cu motivarea ca expertii ÎNEC au avut în vedere si specimenele de semnatura a intimatului C.I

Partile au fost legal citate si s-au prezentat în instanta, petenta fiind reprezentata prin aparator ales.

Instanta a dispus atasarea dosarelor 1007/P/2003 si nr. 719/11-2/2008 ale Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra-Neamt.

Instanta retine ca potrivit art.2781 al. 1 C.pr.pen., plângerea în fata instantei întemeiata pe dispozitiile acestui articol vizeaza însasi ordonanta de scoatere de sub urmarirea penala, instanta urmând a verifica aceasta ordonanta, iar nu rezolutia prim-procurorului prin care s-a respins plângerea împotriva ordonantei initiale. Asa fiind, instanta va considera ca plângerea petentei vizeaza ordonanta nr.l007/P/10.03.2008 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt în D.1007/P/2003, aceasta fiind ordonanta prin care, eventual, au fost lezate interesele petentei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine ca S.G (în prezent decedat) a formulat la 31.03.2003 o plângere penala împotriva intimatilor .. In plângere defunctul sustinea ca cei 2 au întocmit un fals în numele lui S.G, prin care acesta ar fi renuntat la o suprafata de 0,77 ha teren (f. 14 DUP).

Prin plângerea sa solicita efectuarea unei expertize grafoscopice.

In urma cercetarilor efectuate, prin ordonanta nr.l007/P/10.03.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt s-a dispus scoaterea de sub

urmarirea penala a intimatilor, cercetati pentru savârsirea infractiunilor prev. si ped. de art.246 si art. 290 C.pen.

In motivarea acestei solutii s-a retinut în esenta ca în cauza au fost efectuate 3 expertize criminalistice, toate cu concluzii contradictorii; ca a fost efectuata o noua expertiza criminalistica la Institutul National de Expertize Criminalistice Bucuresti, care în expertiza nr.512/12.02.2008 a concluzionat ca semnatura de pe înscrisul în cauza a fost efectuata de catre S.G; ca petenta H.Ta depus obiectiuni la acesta raport de expertiza, prin acre arata ca nu au fost desfiintate motivat concluziile expertizelor anterioare si nu s-a dovedit ca este exclus ca semnatura în litigiu sa fie executata de catre C.I, solicitând ca expertiza sa fie efectuata de un alt colectiv de experti care sa faca analiza grafica si a semnaturii lui C.I; aceasta cerere a fost respinsa cu motivarea ca raportul este complet, concludent, bazat pe întregul material probator al cauzei, inclusiv pe celelalte 3 expertize criminalistice.

împotriva ordonantei nr.l 007/P/10.03.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt petenta a formulat plângere, aratând în esenta ca intimatii au semnat în numele autorului sau, defunctul S.G, un înscris intitulat „Declaratie", prin care acesta ar fi renuntat la suprafata 0,77 ha si fiind de acord sa nu mai fie înscrisa în titlul de proprietate; ca în caza s-au efectuat 4 expertize criminalistice, astfel:

-expertiza nr.1014167/11.08.2004 la Biroul Criminalistic Neamt, care a concluzionat ca semnatura de pe înscrisul în cauza nu a fost efectuata de catre S.G;

-expertiza nr.l42718/17.05.2006 la Serviciul Criminalistic Neamt, care a concluzionat ca prima parte a semnaturii în litigiu prezinta asemanari cu scrisul si semnaturile executate de C,I, putând fi executata de acesta, iar a 2-a parte a semnaturii în litigiu prezinta asemanari cu scrisul si semnaturile executate de D.N, putând fi executata de acesta;

-expertiza nr.220/2.11.2006 la Laboratorul Interjudetean de Expertize

Criminalistice Iasi, care a concluzionat ca semnatura de pe înscrisul în cauza a fost

efectuata de catre C.I;

-expertiza nr.512/12.02.2008 la Institutul National de Expertize

Criminalistice Bucuresti, care a concluzionat ca semnatura de pe înscrisul în cauza

a fost efectuata de catre S.G; ca a depus obiectiuni la aceasta ultima

expertiza, deoarece nu a fost expertizata si scrierea intimatului C.I,

astfel ca nu s-a stabilit ca este exclus ca semnatura sa fi fost executata de catre

acesta, obiectiunile fiind respinse.

Prin rezolutia nr. 719/II-2/2008 a prim-procurorului unitatii plângerea a fost respinsa, cu motivarea ca expertii ÎNEC au avut în vedere si specimenele de semnatura a intimatului C:I, iar concluziile expertizei constata fara dubiu ca semnatura apartine lui S.G, astfel ca nu se impune efectuarea unei completari a raportului de expertiza.

Instanta constata ca plângerea formulata de catre petenta nu este întemeiata, pentru considerentele ce urmeaza: pe parcursul urmaririi penale cauza a fost lamurita sub toate aspectele, fiind respectate dispozitiile legale referitoare la aceasta faza procesuala. Au fost audiate partile precum si o serie de martori, anume V.P si D.M, fiind efectuate si confruntari între cei audiati. Intimatul D.N a aratat ca el a scris actul intitulat „Declaratie", act ce a fost semnat însa de catre S.G.

Este adevarat ca în cauza s-au efectuat 4 expertize criminalistice, dupa cum urmeaza:

-expertiza nr.1014167/11.08.2004 la Biroul Criminalistic Neamt, care a concluzionat ca semnatura de pe înscrisul în cauza nu a fost efectuata de catreS.G;

-expertfza nr. 142718/17.05.2006 la Serviciul Criminalistic Neamt, care a concluzionat ca prima parte a semnaturii în litigiu prezinta asemanari cu scrisul si semnaturile executate de C.I, putând fi executata de acesta, iar a 2

parte a semnaturii în litigiu prezinta asemanari cu scrisul si semnaturile executate de D.N, putând fi executata de acesta;

-expertiza nr.220/2.11.2006 la Laboratorul Interjudetean de Expertize

Criminalistice Iasi, care a concluzionat ca semnatura de pe înscrisul în cauza a fost

efectuata de catr C.I;

-expertiza nr.512/12.02.2008 la Institutul National de Expertize

Criminalistice Bucuresti, care a concluzionat ca semnamra de pe înscrisul în cauza a

fost efectuata de catre S.G.

Chiar daca concluziile expertizelor sunt diferite, esentiale în cauza sunt concluziile expertizei nr.512/12.02.2008 la Institutul National de Expertize Criminalistice Bucuresti, aceasta deoarece este vorba de o expertiza efectuata la cel mai înalt for existent în sistemul nostru juridic, iar concluziile acesteia sunt de certitudine, iar nu de probabilitate. Astfel, aceasta expertiza concluzioneaza ferm ca semnatura de pe înscrisul în cauza a fost efectuata de catre  S.G, înlaturând astfel concluziile expertizelor anterioare.

Cererea petentei de a fi expertizata si scrierea intimatului C.I.  apare în acest context ca nefiind concludenta, atâta timp cât s-a stabilit cu certitudine ca semnatura apartine lui S.G, fiind astfel înlaturata implicarea altei persoane în efectuarea acesteia.

In plus, la efectuarea acestei ultime expertize, expertii ÎNEC au avut în vedere întreg materialul cauzei, inclusiv expertizele efectuate anterior în cauza.

In aceste conditii instanta retine legalitatea si temeinicia ordonantei atacate.

Pentru motivele de mai sus, instanta, în temeiul art.2781 al.8 lit.a C.pr.pen., va respinge ca nefondata plângerea formulata de catre petenta H.T împotriva ordonantei  data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Piatra Neamt în D.1007/P/2003, ordonanta pe care o va mentine.

In temeiul art.192 al.2 C.pr.pen. va obliga petenta la 180 lei cheltuieli judiciare catre stat.