Noţiunea de „neglijenţă” în sensul art. 89 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Aplicarea art. 94 alin. 3 din Legea nr. 272/2004

Decizie 127 din 01.11.2007


Noţiunea de „neglijenţă” în sensul art. 89 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Aplicarea art. 94 alin. 3 din Legea nr. 272/2004

Emiterea unei ordonanţe preşedinţiale de plasare a copilului în regim de urgenţă se poate face – potrivit art. 94 alin. 3 din Legea nr. 272/2004 – în situaţia constatării abuzului sau a neglijenţei, astfel cum acestea sunt definite de art. 89 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 272/2004.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 127 din 1 noiembrie 2007

Curtea de apel a constatat că neglijarea, în sensul art. 89 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 vizează omisiunea voluntară sau involuntară a unei persoane care are responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură subordonată acestei responsabilităţi, fapt care pune în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, mentală spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.

Ansamblul probator administrat la instanţa de fond (raportul de evaluare psiho-socială iniţială privind copilul V.E., raportul de vizită la domiciliu nr. 30464/17.09.2007, dispoziţia nr. 2996/20.09.2007, emisă de Primarul com. Zorleni, ancheta socială efectuată la domiciliul recurentei-pârâte, plan de serviciu) creionează un mediu total nesigur pentru creşterea şi educarea minorului V.E., născut la 24 martie 2005, din cauza neglijării acestuia de către mamă, recurenta P.M.

Aceasta din urmă prezintă tulburări de comportament şi este lipsită de abilităţile parentale necesare unui angajament pozitiv în creşterea şi îngrijirea copilului.

În sistemul de protecţie mai sunt plasaţi şi alţi şase copii ai recurentei, pentru considerentul lipsei condiţiilor de viaţă: imobil aflat într-o stare de avansată degradare şi mizerie, neracordat la reţeaua de curent electric, lipsit de cele mai elementare condiţii impuse de necesitatea acordării unui trai decent pentru minor.

Faţă de toate acestea, curtea a constatat că recurenta nu oferă garanţii morale şi materiale pentru creşterea minorului V.E., ale cărui viaţă şi sănătate sunt într-o stare de pericol iminent, ca urmare a neglijării la care este supus de mamă, respingând recursul acesteia.