Procentul sporului de vechime în muncă de care beneficiază salariatul

Decizie 1060 din 03.12.2010


Procentul sporului de vechime în muncă de care beneficiază salariatul

Art. art. 41 al.3, lit.d. din Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010 reglementează dreptul tuturor salariaţilor de la nivelul întregii ţări la spor „pentru vechime în muncă, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de bază”.

În condiţiile în care părţile contractului individual de muncă nu au stabilit prin acord un procent al sporului pentru vechimea în muncă de peste 20 de ani, se impune a fi aplicat procentul de 25 % reglementat de 41 al.3, lit.d. din Contractul Colectiv de Muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010. A interpreta altfel ar însemna a lipsi de conţinut dispoziţiile art. 41 al.3, lit.d. din CCMN şi ale 241 alin. 1 lit. d Codul muncii.

Decizia nr. 1060 din 3 decembrie 2010