Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 28.07.2020

Litigiu privind functionarii publici

Sentinţă civilă - 16.07.2020

Salarizare

Sentinţă civilă - 29.06.2020

Calcul si plata drepturilor salariale

Hotărâre - 17.06.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Anulare dispoziție plata eșalonată a unor drepturi de natură salarială

Sentinţă civilă - 22.05.2020

Salarizare

Hotărâre - 03.03.2020

Drepturi salariale familia ocupaţională „Învăţământ” Gradaţie de merit. Aplicarea etapizată a legii salarizării unitare. Acordarea gradaţiei de merit pentru anul 2019. Modalitate de calcul

Decizie - 28.02.2020

Reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, pentru întregul personal al unităţii, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei. Premisa necesară aplicării art. 52 alin. (3) constă în reducerea tempora

Decizie - 18.02.2020

Funcţionar public. Indemnizaţia de concediu include sporul de condiţii periculoase sau vătămătoare şi a sporului pentru condiţii grele de muncă.

Decizie - 17.02.2020

Solicitare acordare spor pentru complexitatea muncii. Refuzul angajatorului. Inexistenţa unei discriminări ce a stat la baza refuzului angajatorului de acordare a sporului menţionat.

Decizie - 13.02.2020

Dreptul muncii

Decizie - 11.02.2020

Dreptul muncii

Hotărâre - 11.02.2020

Drepturi salariale. Indemnizaţie de hrană. Acordarea indemizaţiei de hrană pentru luna decembrie 2018 şi în anul 2019. Aplicarea legii unice de salarizare şi a legilor temporale în domeniul salarizării

Hotărâre - 11.02.2020

Drepturi salariale familia ocupaţională „Administraţie”. Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. Aplicarea etapizată a legii salarizării unitare. Acordarea sporului în anul 2018

Decizie - 23.01.2020

Concediul de odihnă suplimentar pentru personalul din unităţile bugetare, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiţii, stabilite potrivit Legii nr. 31/1991. Condiţii de acordar

Sentinţă civilă - 21.01.2020

Salarizare

Decizie - 20.01.2020

Contestatie modalitate de acordare diferentiată a sporului de conditii periculoase, respectiv a cuantumului acestuia. Interpretare gresită a deciziei ICCJ nr. 9/2017 de către instan?a de fond. Neanalizarea pe fond a solicitării reclamantei. Anulare hot.

Hotărâre - 15.01.2020

Funcționari publici. Agent de poliție. Trecere în corpul ofițerilor de poliție. Grad profesional. Vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite. Norme tranzitorii. Calitatea procesuală pasivă a Ministrului Afacerilor Interne

Decizie - 14.01.2020

Dreptul muncii. Salarizare.

Decizie - 17.12.2019

Legea nr. 153/2017. Aplicarea etapizată a legii

Decizie - 10.12.2019

Dreptul muncii