Plângere formulată împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale faţă de un agent de poliţie

Decizie 124 din 03.03.2009


Plângere formulată  împotriva  rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale  faţă de un agent de poliţie. Competenţă după calitatea persoanei. Nelegalitate.

Soluţionarea plângerii formulate împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale  dispusă faţă de  un agent  de poliţie care nu are calitatea  de organ  de cercetare al poliţiei  judiciare, aparţine Judecătorie şi nu Tribunalului  aşa cum greşit s-a  pronunţat această din urmă instanţă.

Secţia penală – Decizia penală nr. 124/3 martie 2009

Prin sentinţa penală nr. 225/19 decembrie 2008 a  Tribunalului Sibiu a fost respinsă  plângerea formulată  de petentul C.M. împotriva rezoluţiei din 09.04.2008 a Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu dată în  dosar  nr.108/P/2008 şi  a rezoluţiei  din 23.05.2008 a prim-procurorului Parchetului  de pe lângă  Tribunalul Sibiu date  în dosarul  nr. 161/II/2/2008.

S-a reţinut  că în cauză  nu sunt întrunite cumulativ  elementele constitutive ale infracţiunii  prevăzute  de art. 281 Cod penal.

Împotriva hotărârii  a declarat recurs  petentul C.M. , care  nu  a expus în scris,  prin  cererea  de recurs sau prin  memoriu separat  şi nici oral , motivele căii  de atac de care  a înţeles să uzeze. Recursul  este  fondat, pentru următoarele  aspecte, sesizate  de către Curte,  din oficiu:

La data  producerii evenimentelor  relatate  de către  petent, în plângerile  sale, intimatul D.G.  a avut  calitatea  de agent de poliţie în  cadrul IPJ Vâlcea,  neavând  calitatea  de organ  de  cercetare al  poliţiei judiciare aşa  cum rezultă  din nota  telefonică transmisă  de I.P.J. Vâlcea.

Potrivit  prevederilor  art.27 alin. 3  din Legea nr. 218/2002 raportat la  art. 14 alin. 2 punctul II din Legea nr.360/2002 privind Statutul Poliţistului infracţiunea  săvârşită  de poliţişti  care  au  calitatea de organe  de cercetare ale poliţiei judiciare  se judecă  în primă  instanţă de către Tribunal în cazul poliţiştilor –agenţi de poliţie.

Cum intimatul  nu a avut  calitatea de  organ  de cercetare  al poliţiei judiciare, în mod  greşit Tribunalul  a soluţionat  în primă instanţă plângerea petentului  în condiţiile  art. 278/1 Cod procedură penală instanţa căreia i-ar fi revenit  competenţa  să judece cauza în primă instanţă fiind Judecătoria.

Faţă de aceste considerente, fiind în incident , cazul de  casare prevăzut de  art. 385/9 pct.1 Cod procedură penală, în baza  art.385/15 pct. 2 lit. c Cod procedură penală, hotărârea a fost casată  cu consecinţa trimiterii  cauzei spre competentă  soluţionare Judecătoriei Avrig.