3.Despăgubiri. Acordare în cadrul Legii nr. 290/2003. Condiţii de admisibilitate – probele.

Decizie 276 din 23.03.2009


Tribunalul Brăila prin sentinţa nr. 287/2008 a admis contestaţia reclamantei C.L.,  a anulat Decizia emisă de A.N.R.P. Bucureşti, stabilind  că aceasta are dreptul la despăgubiri, întrucât  a dovedit calitatea sa de refugiat din Basarabia, cu martori.

Recursul Agenţiei Naţionale  pentru Restituirea  Proprietăţilor  a fost respins prin Decizia  nr. 276/12 martie  2009  a Curţii de Apel Galaţi, stabilindu-se ca în interpretarea art. 5 din Legea nr. 298/2003 şi art. 2 alin. 4 din H.G. nr. 1120/2006 nu se poate  concluziona că aceste  dispoziţii conţin modalităţi de limitare a probatoriului, astfel cum susţine recurenta.

În cauză au fost  coroborate  datele  rezultând  din extrasele  de pe tabelul cuprinzând  refugiaţii stabiliţi pe teritoriul plăşii Viziru, jud. Brăila, cu actele de stare civilă şi cu declaraţiile autentificate ale martorilor.

În recurs, s-a constatat că  instanţa de fond  a analizat  sub aspect  probator şi corespondenţa purtată de reclamantă cu Primăria  satului Valea Perjei  şi Arhivele Naţionale ale Republicii Moldova, demersurile reclamantei încadrându-se  de asemenea  în prevederile art. 2 alin. 5 din H.G. nr. 1120/2006.