Citarea partii vatamate la o alta adresa decât cea de domiciliu. Incalcarea dispozitiei art. 291 alin. 1 si art. 177 alin. 1, 9 Cod procedura penala. Consecinte. Casare cu trimitere spre rejudecare.

Decizie 126/P/ din 03.02.2012


Potrivit art. 291 alin. 1 C. pr. pen., judecata poate avea loc numai daca partile sunt legal citate si procedura este îndeplinita. Conform art. 177 alin. 1, 9 C. pr. pen. partea vatamata se citeaza la adresa unde locuieste, iar daca aceasta nu este cunoscuta, la adresa locului sau de munca, prin serviciul de personal al unitatii la care lucreaza.

Partea vatamata nu a fost citata la adresa unde locuia, ci la o alta adresa, probabil indicata din eroare în rechizitoriu, astfel ca judecata în fata primei instante a avut loc în conditiile în care partea vatamata nu  a fost legal citata.

Aceasta neregularitate procedurala a vatamat interesele procesuale ale partii vatamate, care nu a putut sa-si apere interesele nici din perspectiva laturii penale, dar nici a laturii civile, dat fiind faptul ca nu a avut cunostinta despre procedura judiciara derulata în fata primei instante.

Neregularitatea privind procedura de citare a partii vatamate atrage incidenta cazului de casare prev. de art. 3859 pct. 21 C. pr. pen., precum si a dispozitiilor imperative ale art. 38515 pct. 2 lit. c C. Pr. Pen., care impun rejudecarea cauzei de instanta a carei hotarâre a fost casata.

Neregularitatea de natura formala, constatata de curte, ce atrage nulitatea hotarârii pronuntata de prima instanta, face inutila analizarea motivelor invocate de partea vatamata, ce vizeaza fondul cauzei, acestea urmând a fi avute în vedere de prima instanta la rejudecarea cauzei, cu legala citare a tuturor partilor.

Art. 291 alin. 1 si art. 177 alin. 1, 9 Cod procedura penala

Art. 3859 pct. 21 si art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedura penala

Prin sentinta penala nr. 1953/04.10.2011 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul nr. 5286/256/2011 s-au hotarât urmatoarele:

In baza art. 182 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin.7 c. pr.pen., art. 74 alin.(1) lit. a si c si art. 76 alin.(1) lit. d Cod Penal condamna pe inculpatul G.S., nascut la data de 29.12.1989 în municipiul Medgidia, judetul Constanta, cu domiciliul în comuna Poarta Alba, judetul Constanta, cetatean român,  studii – 8 clase, casatorit, fara copii, vulcanizator în cadrul  SC A.Z. SRL, fara antecedente penale, la pedeapsa de 1 (un) an si 2 (doua) luni inchisoare, pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala grava.

În baza art. 81 alin.1 Cod Penal suspenda conditionat executarea pedepsei aplicate inculpatului G.S., pe durata termenului de încercare de 3 ani si 2 luni, calculat conform disp. art. 82 C.p.

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului G.S. drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b C.p. pe durata executarii pedepsei.

În baza art. 71 alin. 5 C.p. suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale.

În baza art. 359 C.pr.pen. atrage atentia inculpatului G.S. asupra disp. art. 83 si art. 84 C.p., privind revocarea suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei noi infractiuni în cursul termenului de încercare.

Ia act ca partea vatamata A.I.C. nu s-a constituit parte civila în cauza.

În baza art. 189 C.pr.pen., dispune avansarea din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Constanta, a onorariului pentru aparatorul din oficiu în suma de 100 lei, în favoarea d-nei av. T.A.S.

În baza art. 191 cod pr.pen. obliga pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare catre stat, in suma de 600 lei.

Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta  a retinut ca la data de 01.09.2010 Parchetul de pe lânga Judecatoria Medgidia a fost sesizat de numitul A.I.C. în legatura cu o fapta de agresiune savârsita de inculpatul G.S. împotriva acestuia.

In seara de 28 iulie 2010, partea vatamata, inculpatul precum si alte persoane care au fost audiate ca martori se aflau în barul apartinând SC N.B SRL din Poarta Alba. Din depozitiile martorilor audiati, coroborate cu declaratiile inculpatului si ale partii vatamate, rezulta ca la un moment dat, între aceasta din urma si martorul A.I.C. a avut loc o altercatie verbala determinata de gestul martorului de a lua o tigara din pachetul partii vatamate. In bar erau ocupate trei mese: la una statea partea vatamata cu un prieten (numitul R.A.), la o masa alaturata erau inculpatul si numitul B.C., iar la cea de-a treia masa se aflau martorii A.l., P.A.M. si Z.I. Din declaratiile acestora reiese ca la un moment dat A.I. i-a cerut o tigara martorului R.A. (S.), acesta spunându-i sa ia din pachetul de pe masa. Când A.l. a deschis pachetul si a luat tigara, partea vatamata i-a cerut acestuia socoteala pentru gestul sau, atragându-i atentia ca este pachetul sau si ca nu i-a permis sa faca acest lucru. A. i-a explicat partii vatamate ca nu a stiut acest aspect si i-a restituit tigara luata. Intre partea vatamata si martor s-au purtat totusi discutii contradictorii, urmate de un gest relativ agresiv al partii vatamate în sensul ca l-a apucat cu mâinile de bluza. In acel moment, pe neasteptate, de la masa alaturata s-a ridicat inculpatul, care a lovit-o pe partea vatamata cu o halba de bere în fata.

Martorii audiati in faza de urmarire penala au asistat în mod nemijlocit la actele de agresiune si au putut oferi amanunte în legatura cu faptele reclamate. Acestia au specificat ca halba cu care a fost lovita partea vatamata era plina cu bere, aspect pe care l-au retinut întrucât lichidul i-a stropit pe toti.

Urmare loviturii primite, partea vatamata a cazut la pamânt, ramânând aproape inconstienta. Inainte de a lesina, în timp ce se afla la podea, partea vatamata a mai fost lovita de câteva ori cu piciorul, fara a observa însa persoanele care au agresat-o.

Potrivit declaratiei martorului P.A.M., partea vatamata a fost lovita cu picioarele de învinuit si de Z.I. In acelasi sens sunt si declaratiile învinuitului si ale martorului A.l.

La primele audieri, inculpatul a fost nesincer, negând savârsirea faptei. Dupa audierea martorului propus de el, P.A.M., inculpatul a înteles sa-si schimbe pozitia procesuala initiala. Astfel, cu prilejul întocmirii celui de-al doilea proces verbal de prezentare a materialului de urmarire penala, inculpatul a recunoscut ca l-a lovit cu halba de bere, în fata, pe A.I.C.

Conform raportului de constatare medico-legala nr. 461/A1 agresiuni/28 ianuarie 2011 emis de Serviciul de Medicina Legala Constanta, partea vatamata Arvente Iulian Cristian prezenta la data examinarii leziuni produse prin lovire cu corp dur, pentru vindecarea acestora fiind necesare 4 (patru) luni de îngrijiri medicale.

Inculpatul a recunoscut si a regretat faptele asa cum au fost retinute in Rechizitoriul Parchetului. Astfel, la termenul de judecata din 16.09.2011, inculpatul a declarat ca recunoaste faptele retinute in rechizitoriu si solicita ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala.

În drept, fapta inculpatului G.S. care, la data de 28.07.2010, a lovit-o pe partea vatamata A.I.C. cu o halba de bere, la nivelul fetei, cauzându-i leziuni ce au necesitat patru luni de îngrijiri medicale pentru vindecare, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala grava, prev. de art. 182 alin. 1 Cod penal.

La stabilirea pedepsei ce va fi aplicata inculpatului, instanta a avut în vedere disp. art. 3201 alin.7 c. pr.pen., criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 cod pen. respectiv, limitele de pedeapsa prevazute de lege, modul si împrejurarile de savârsire a faptei, gradul de pericol social crescut al faptei, datele personale ale inculpatului respectiv atitudinea manifestata in fata instantei, de recunoastere si regret a faptei, lipsa antecedentelor penale, faptul ca are doi copii minori de întretinut. Fata de aceste criterii instanta a retinut, totusi, în favoarea inculpatului circumstantele atenuante prev. de art. 74 lit. a si c cod. pen., urmând astfel, sa-i aplice pentru infractiunea prev. de art. 182 alin. 1 Cod penal o pedeapsa cu închisoarea orientata sub minimul special prevazut de art. 76 lit. d cod pen.

Instanta a luat act ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila in procesul penal- intrucât neindicând cuantumul determinat al prejudiciului pe care l-a reclamat doar generic, in plangere si in toate declaratiile date in faza de urmarire penala, in care a avut si avocat angajat, lipseste obiectul actiunii civile - ramânându-i partii vatamate deschisa calea actiunii in materie civila.

Împotriva sentintei penale nr. 1953/04.10.2011 pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul nr. 5286/256/2011 a declarat recurs partea vatamata A.I.C., care a criticat nelegalitatea citarii sale la prima instanta (a fost citat la alta adresa decât cea mentionata în declaratiile sale si în cartea de identitate); a criticat gresita încadrare juridica a faptei, sustinând ca sunt incidente dispozitiile art. 182 alin. 2 C. pen., urmare a pierderii functionalitatii ochiului stâng; a mai sustinut ca se impune majorarea pedepsei aplicate inculpatului.

Examinând legalitatea si temeinicia sentintei penale recurate, prin prisma criticilor formulate si din oficiu, conform art. 3856 alin. 3 C. pr. pen., Curtea constata ca recursul formulat de partea vatamata A.I.C. este fondat.

Prin rechizitoriul nr. 3197/P/2010 din 13.07.2011 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului G.S. pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala grava, prev. de art. 182 alin. 1 Cod penal.

S-a retinut în sarcina inculpatului ca la data de 28.07.2010 a lovit-o pe partea vatamata A.I.C. cu o halba de bere, la nivelul fetei, cauzandu-i leziuni ce au necesitat patru luni de îngrijiri medicale pentru vindecare.

În rechizitoriu se mentioneaza ca partea vatamata A.I.C. are domiciliul în mun. Medgidia, str. C., baraca 28, jud. Constanta, adresa la care partea vatamata a si fost citata de prima instanta pentru singurul termen de judecata din data de 16.09.2011. Pentru acest termen de judecata procedura de citare cu partea vatamata A.I.C., la adresa din mun. Medgidia, str. C., baraca 28, jud. Constanta, s-a realizat prin afisare, conform mentiunilor din dovada de îndeplinire a procedurii de citare.

Din analiza dosarului de urmarire penala rezulta ca partea vatamata A.I.C. a precizat ca locuieste la adresa din sat Poarta Alba, str. P. nr. 1, jud. Constanta. Aceasta adresa rezulta din plângerea penala a partii vatamate, din declaratia data în fata organelor de urmarire penala, din actul medico-legal, dar si din copia cartii de identitate a partii vatamate, care era atasata dosarului de urmarire penala.

Din nici un înscris nu rezulta ca partea vatamata A.I.C. locuieste la adresa din mun. Medgidia, str. C., baraca 28, jud. Constanta.

Potrivit art. 291 alin. 1 C. pr. pen., judecata poate avea loc numai daca partile sunt legal citate si procedura este îndeplinita. Conform art. 177 alin. 1, 9 C. pr. pen. partea vatamata se citeaza la adresa unde locuieste, iar daca aceasta nu este cunoscuta, la adresa locului sau de munca, prin serviciul de personal al unitatii la care lucreaza. În conditiile în care adresa de domiciliu  a partii vatamate era cunoscuta, prima instanta avea obligatia de a proceda la citarea partii vatamate A.I.C. la adresa din sat Poarta Alba, str. P. nr. 1, jud. Constanta.

Se constata ca partea vatamata A.I.C. nu a fost citata la adresa unde locuia, ci la o alta adresa, probabil indicata din eroare în rechizitoriu, astfel ca judecata în fata primei instante a avut loc în conditiile în care partea vatamata nu  a fost legal citata.

Aceasta neregularitate procedurala a vatamat interesele procesuale ale partii vatamate A.I.C, care nu a putut sa-si apere interesele nici din perspectiva laturii penale, dar nici a laturii civile, dat fiind ca nu a avut cunostinta despre procedura judiciara derulata în fata primei instante.

Neregularitatea privind procedura de citare a partii vatamate A.I.C. atrage incidenta cazului de casare prev. de art. 3859 pct. 21 C. pr. pen., precum si a dispozitiilor imperative ale art. 38515 pct. 2 lit. c C. Pr. Pen., care impun rejudecarea cauzei de instanta a carei hotarâre a fost casata.

Neregularitatea de natura formala, constatata de curte, ce atrage nulitatea hotarârii pronuntata de prima instanta, face inutila analizarea motivelor invocate de partea vatamata, ce vizeaza fondul cauzei, acestea urmând a fi avute în vedere de prima instanta la rejudecarea cauzei, cu legala citare a tuturor partilor.

La rejudecarea cauzei prima instanta urmeaza a tine seama si de dispozitiile art. 76 alin. 1, 2 C. pr. pen., urmând a cere precizari partii vatamate A.I.C. privind participarea în proces în calitate de parte civila, dat fiind ca în ciclul procesual anterior partea vatamata nu a avut posibilitatea de a preciza obiectul actiunii civile.

Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 pct. 2 lit. c C. Pr. Pen. curtea va admite recursul formulat de partea vatamata A.I.C. împotriva sentintei penale nr. 1953/04.10.2011  pronuntata de Judecatoria Medgidia în dosarul nr. 5286/256/2011.

În baza art. 38517 alin. 1 C. Pr. Pen. se va casa sentinta penala recurata si se va trimite cauza pentru rejudecare primei instante – Judecatoria Medgidia, cu respectarea dispozitiilor privind citarea partilor.