Instanta nu este tinuta de temeiul de drept invocat de petent. Cererea sa va fi solutionata în raport de continutul, cuprinsul si solicitarea sa concreta dorita de petent.

Decizie 29 din 09.01.2012


Instanta nu este tinuta de temeiul de drept invocat de petent.

Cererea sa va fi  solutionata în raport de continutul, cuprinsul si solicitarea sa concreta dorita de petent.

Titulatura data cererii si invocarea prevederilor art. 461 lit. c din Codul de procedura penala reprezinta expresia unei erori, ce nu înlatura însa obligatia primei instante de a lamuri inadvertentele astfel create si de a solutiona cauza prin raportare la obiectul ei real.

Codul de procedura penala, art. 449 alin. 1 lit. a si art. 461 lit. c

Prima instanta a stabilit în mod eronat obiectul concret al cererii deduse judecatii si, raportându-se, netemeinic, doar la prevederile art. 461 lit. c din Codul de procedura penala, a omis sa solutioneze, în mod efectiv, fondul cererii.

Astfel, din examinarea în ansamblu a argumentelor de fapt si de drept expuse în cererea intitulata "contestatie la executare" rezulta ca petentul-condamnat a solicitat, în principal, nu deducerea tuturor perioadelor executate anterior si mentionate în cuprinsul mandatului de executare a pedepsei închisorii, asa cum eronat s-a apreciat prin hotarârea recurata.

Obiectul principal al cererii l-a constituit, în fapt, contopirea tuturor pedepselor aplicate anterior prin hotarâri definitive, anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii si deducerea perioadelor executate fiind solicitate doar ca o consecinta a modificarii pedepsei astfel solicitate.

În acest sens, Curtea retine ca, desi formal intitulata "contestatie la executare" si, întemeiata pe dispozitiile art. 461 lit. c din Codul de procedura penala, cererea tinde, în fapt, neechivoc, la modificarea pedepsei aplicate, în conditiile prevazute de art. 449 alin. 1 lit. a din Codul de procedura penala.

Apreciind natura cererii în corelatie doar cu dispozitiile legale invocate în mod formal ca temeiuri de drept, prima instanta s-a raportat la prevederi procesual-penale nepertinente în cauza si a omis astfel sa solutioneze în fond cererea de contopire.

Acest aspect de nelegalitate nu poate fi înlaturat însa direct în calea de atac a recursului, deoarece, în raport cu limitele învestirii sale, instanta de control judiciar este abilitata, în exercitarea prerogativei de rejudecare a cauzei, sa analizeze si sa dea o noua apreciere chestiunilor de fapt si de drept numai în masura în care ele au format obiectul unei judecati anterioare, pe fond.

În ipoteza contrara, în care Curtea s-ar substitui integral primei instante, efectuând o prima judecata direct în recurs, s-ar încalca, în substanta sa, dreptul partilor interesate si al procurorului la folosirea cailor de atac împotriva hotarârilor judecatoresti, contrar prevederilor art. 129 din Constitutia României.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A II-A PENALA

DECIZIA PENALA NR. 29/R din 09.01.2012)

Prin sentinta penala nr. 797/21.11.2011, pronuntata în dosarul nr. 65712/3/2011, Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a Penala a respins, ca neîntemeiata, contestatia la executare formulata de petentul-condamnat P.M.V.

În baza art. 192 alin. 2 C.p.p. a obligat petentul la 70 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut, în esenta, ca petentul condamnat P.M.V. a solicitat anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr... si deducerea tuturor perioadelor executate, aratând ca, în mod gresit, instanta a contopit pedeapsa de 5 ani închisoare doar cu pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr. 1001/2008 a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, fara a avea în vedere si celelalte pedepse aplicate pentru fapte concurente.

Tribunalul a mai retinut ca pedeapsa de 5 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.641/2009 a fost contopita cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicata pentru savârsirea unei infractiuni de furt calificat la data de 01.02.2008 prin sentinta penala nr.1001/2008 a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, definitiva prin decizia penala nr.1064/08.09.2008 a Curtii de Apel Bucuresti.

Deoarece petentul condamnat a savârsit infractiunea prev. de art.183 Cod penal la data de 31.10.2007 a rezultat ca aceasta infractiune este concurenta cu infractiunea pentru care s-a dispus condamnarea prin sentinta penala nr.1001/2008 a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti.

În cauza nu s-a retinut ca infractiunea prevazuta de art.183 Cod penal comisa de petentul condamnat la data de 31.10.2007 ar fi concurenta cu toate infractiunile mentionate în MEPI nr....

Perioada executata în baza MEPI nr.2315/2009, respectiv de la 1.02.2008 la 18.08.2010 a fost stabilita în urma deducerilor succesive, respectiv retinerea de la 11.05.2005, cea de la 17.10.2005, perioada de la 15.11.2005 la 25.01.2006, perioada de la 11.04.2006 la 9.10.2007.

În conditiile în care din perioada stabilita în mandatul aflat în prezent în executare - MEPI nr... emis în baza sentintei penale nr.641/03.07.2009 pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penala s-ar deduce si perioadele care au fost avute în vedere pentru stabilirea finala a perioadei mentionate în MEPI nr.2315/2009, s-ar ajunge la o dubla deducere lipsita de orice baza legala. Perioadele executate de la 11.05.2005, de la 17.10.2005, de la 15.11.2005 la 25.01.2006, perioada de la 11.04.2006 la 9.10.2007 au fost deja scazute atunci când s-a stabilit ca perioada finala de executat a MEPI nr. este 1.02.2008 - 18.08.2010. Or, perioada aceasta a fost dedusa din executarea pedepsei aplicate în baza sentintei penale nr.641/3.07.2009 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penala. Deducerea celorlalte perioade executate din perioada 1.02.2008 - 18.08.2010 ar reprezenta deci o noua deducere din perioada stabilita deja în urma acelorasi deduceri.

Împotriva acestei hotarâri a formulat recurs, în termen legal, petentul-condamnat P.M.V., care a criticat solutia instantei pentru motive de nelegalitate.

În dezvoltarea motivelor de recurs, petentul a apreciat ca în cauza erau îndeplinite conditiile prevazute de art. 34 C.p., întrucât faptele sunt concurente, impunându-se contopirea pedepsei de 5 ani închisoare cu pedepsele retinute prin sentinta penala nr. 1481/2009 a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, urmând sa fie dedusa întreaga perioada efectiv executata din pedeapsa rezultanta.

Examinând actele dosarului si sentinta penala recurata atât prin prisma criticilor formulate, cât si din oficiu, sub toate aspectele de fapt si de drept, în conformitate cu dispozitiile art. 3856 alin. 3 C.p.p., Curtea apreciaza ca recursul formulat este fondat pentru urmatoarele considerente:

Prima instanta a stabilit în mod eronat obiectul concret al cererii deduse judecatii si, raportându-se netemeinic doar la prevederile art. 461 lit. c C.p.p., a omis sa solutioneze, în mod efectiv, fondul cererii formulate de catre petentul P.M.V.

Astfel, din examinarea în ansamblu a argumentelor de fapt si de drept expuse în cererea intitulata "contestatie la executare" rezulta ca petentul-condamnat a solicitat, în principal, nu deducerea tuturor perioadelor executate anterior si mentionate în cuprinsul MEPI nr. 2315/2009, asa cum eronat s-a apreciat prin hotarârea recurata.

Obiectul principal al cererii l-a constituit, în fapt, contopirea tuturor pedepselor aplicate anterior prin hotarâri definitive, respectiv prin sentintele penale nr. 641/03.07.2009 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a Penala si nr. 1481/18.08.2009 a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, anularea mandatului de executare nr.... si deducerea perioadelor executate fiind solicitate doar ca o consecinta a modificarii pedepsei astfel solicitate.

În acest sens, Curtea retine ca, desi formal intitulata "contestatie la executare" si, întemeiata pe dispozitiile art. 461 lit. c C.p.p., cererea tinde, în fapt, neechivoc, la modificarea pedepsei aplicate prin sentinta penala nr.641/03.07.2009 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a Penala, în conditiile prevazute de art. 449 alin. 1 lit. a C.p.p. Condamnatul P.M.V.  a invocat expres prevederile art. 36 si art. 34 C.p., solicitând contopirea acestei pedepse nu doar cu cea aplicata prin sentinta penala nr. 1001/2008 (asa cum se dispusese în speta), ci cu toate pedepsele aplicate pentru infractiuni concurente, astfel cum au fost stabilite prin sentinta penala nr. 1481/2009 a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Obiectul cererii a fost precizat în aceste coordonate inclusiv prin luarea de pozitie avuta, oral, de catre aparatorul ales al petentului înca de la primul termen de judecata în fata primei instante, astfel cum rezulta din examinarea încheierii din data de 24.10.2011.

În acest context, este evident ca titulatura data cererii si invocarea prevederilor art. 461 lit. c C.p.p. reprezinta expresia unei erori, ce nu înlatura însa obligatia primei instante de a lamuri inadvertentele astfel create si de a solutiona cauza prin raportare la obiectul ei real.

Apreciind natura cererii în corelatie doar cu dispozitiile legale invocate în mod formal ca temeiuri de drept, prima instanta s-a raportat la prevederi procesual-penale nepertinente în cauza si a omis astfel sa solutioneze în fond cererea de contopire formulata de petentul P.M.V.

Acest aspect de nelegalitate nu poate fi înlaturat însa direct în calea de atac a recursului, deoarece, în raport cu limitele învestirii sale, instanta de control judiciar este abilitata, în exercitarea prerogativei de rejudecare a cauzei, sa analizeze si sa dea o noua apreciere chestiunilor de fapt si de drept numai în masura în care ele au format obiectul unei judecati anterioare, pe fond.

În ipoteza contrara, în care Curtea s-ar substitui integral primei instante, efectuând o prima judecata direct în recurs, s-ar încalca în substanta sa dreptul partilor interesate si al procurorului la folosirea cailor de atac împotriva hotarârilor judecatoresti, contrar prevederilor art. 129 din Constitutia României.

Pentru aceste considerente, în baza art. 38515 pct. 2 lit. c C.p.p., Curtea va admite recursul declarat de petentul-condamnat P.M.V., va casa sentinta penala recurata si va trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, respectiv Tribunalul Bucuresti.

Va mentine actele îndeplinite pâna la data de 21.11.2011, urmând ca, în cursul rejudecarii, instanta sa procedeze la solutionarea sub toate aspectele a fondului cererii de contopire formulata de catre petent, în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile în aceasta materie.

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.