Suspendare condiţionată

Decizie 452 din 02.05.2012


Suspendare condiţionată

Decizia penală  nr. 452/R/ din 2 mai  2012

Dosar  nr. 852/177/P/2011

 Curtea de Apel Oradea

Secţia penală şi pentru cauze cu minori

Este greşită soluţia instanţei de fond de suspendare condiţionată a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare în baza art.81 Cod penal, câtă vreme potrivit art.81 alin.2 Cod penal suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată în caz de concurs de infracţiuni dacă pedeapsa aplicată este de cel mult 2 ani şi sunt întrunite condiţiile prevăzute în alin.1 al acestui articol.

Prin sentinţa penală nr. 5 din 17 ianuarie 2012 pronunţată de Judecătoria Aleşd, în baza art. 192 alin.2 Cod penal, cu aplic art. 320/1 alin. 7  teza I, Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul I.A.,  la o pedeapsă de: - 2 (doi) ani închisoare

În baza art. art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a,g,i  Cod penal cu aplic art. 320/1 alin. 7  teza I, Cod procedură penală a fost condamnat acelaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, la o pedeapsă de: - 2 (ani) închisoare

În baza art. art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, 209 alin.3 lit.c Cod penal, cu aplic. art. 320/1 alin. 7  teza I, Cod procedură penală a fost condamnat acelaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, la o pedeapsă de: 2 (doi) ani şi 8 (luni) închisoare.

În baza art. 33 lit. a Cod penal, s-au contopit pedepsele mai sus stabilite şi i s-a aplicat inculpatului I.A. pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare la care s-a adăugat un spor de 2 luni închisoare, urmând astfel ca inculpatul să execute pedeapsa rezultată  de : - 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, i s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului I.A. pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit în sarcina acestuia conform art. 82 Cod penal şi i s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării, conform art. 359 Cod procedură penală.

În baza art. 71 alin 5 Cod penal, s-a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 192 alin. 2 Cod penal, cu aplic art. 320/1 alin. 7, teza I, Cod procedură penală a fost condamnat inculpatul I.I., pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu, la o pedeapsă de: - 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a,g,i  Cod penal cu aplic art. 320/1 alin. 7  teza I, Cod procedură penală a fost condamnat acelaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, la o pedeapsă de : 2 (ani) închisoare.

În baza art. art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, 209 alin. 3 lit. c Cod penal cu aplic. art. 320/1 alin. 7  teza I, Cod procedură penală a fost condamnat acelaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, la o pedeapsă de: 2 (doi) ani şi 8 (luni) închisoare.

În baza art. 33 lit. a Cod penal, s-au contopit pedepsele mai sus stabilite şi i s-a aplicat inculpatului I.I.pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare la care s-a adaugat un spor de 2 luni închisoare, urmând astfel ca inculpatul să execute pedeapsa rezultată  de  3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, i s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64  lit. a teza II şi lit. b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului I.I.pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit în sarcina acestuia conform art. 82 Cod penal şi i s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării, conform art. 359 Cod procedură penală.

În baza art. 71 alin 5 Cod penal, s-a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 192 alin.2 Cod penal, cu aplic art. 320/1 alin. 7  teza I, Cod procedură penală a fost condamnat inculpatul L.F.A. pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu, la o pedeapsă de: - 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a,g,i  Cod penal cu aplic art. 320/1 alin.7, teza I, Cod procedură penală a fost condamnat acelaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, la o pedeapsă de: 2 (ani) închisoare

În baza art. 33 lit. a Cod penal, s-au contopit pedepsele mai sus stabilite şi i s-a aplicat inculpatului L.F.A., pedeapsa de 2 ani închisoare la care s-a adăugat un spor de 2 luni închisoare, urmând astfel ca inculpatul să execute pedeapsa rezultată  de : - 2(doi) ani şi 2(două) luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, i s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului L.F.A., pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 2 luni, stabilit în sarcina acestuia conform art. 82 Cod penal şi i s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării, conform art. 359 Cod procedură penală.

În baza art. 71 alin 5 Cod penal, s-a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 191 alin.2 Cod procedură penală, instanţa de fond a obligat inculpaţii L.F.A., I.I., I.A. la câte 450 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:

În noaptea de 30/31.12.2010, în jurul orelor 22-23 inculpaţii I.A., I.I.şi L.F.A. au pătruns în curtea părţii vătămate pe uşa de la poartă neasigurată cu cheia, după care în anexa – atelier aflat în curtea locuinţei părţii vătămate P.M., de unde au sustras o nicovală, o maşină de filetat,  un strung universal, un şubler electronic şi alte obiecte din metal, în valoare totală de 1.500 lei. 

De asemenea în jurul date de 27.12.2010 inculpaţii I.I.şi I.A. au tăiat cu ajutorul unui bomfaier cablurile din aluminiu în lungime de 200 metri de sub acoperişul cantonului din Halta peştera Vadu Crişului care treceau peste râul Crişul Repede la o linie electrică de 3 stâlpi din lemn. 

Această stare de fapt a fost reţinută de instanţă în urma coroborării mijloacelor de probă reprezentând proces verbal de cercetare la faţa locului, filele 11-13, 46-50 dosar urmărire penală),  proces verbal de reconstituire şi planşa foto (filele 18-25, 56-62 dosar urmărire penală), declaraţia părţii vătămate, declaraţiile inculpaţilor, declaraţiile martorilor asistenţi la reconstituire R.D. şi G.M.

 Cu ocazia reconstituirii în prezenţa martorilor asistenţi  R.D. şi G.M., inculpaţii au descris şi au arătat modul în care au sustras bunurile mai sus indicate.

I. În drept, fapta inculpatului I.A., astfel cum a fost descrisă mai sus întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin.2 Cod penal, făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind.1 alin.7 teza I Cod procedură penală, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În drept, fapta inculpatului I.A., astfel cum a fost descrisă mai sus întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a,g,i  Cod penal, făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind.1 alin.7 teza I Cod procedură penală, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În drept, fapta inculpatului I.A., astfel cum a fost descrisă mai sus întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, 209 alin.3 lit.c  Cod penal, făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind.1 alin.7 teza I Cod procedură penală, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani şi 8 luni închisoare.

Întrucât infracţiunile arătate mai sus au fost comise de inculpatul I.A. înainte ca acesta să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele, instanţa de fond în baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal, a contopit pedepsele mai sus stabilite, a aplicat inculpatului I.A. pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 8 luni închisoare la care a adăugat un spor de 4 luni închisoare, urmând astfel ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de : 3 (trei) ani închisoare.

La individualizarea pedepsei instanţa de fond a avut în vedere gradul de pericol social al faptei săvârşite, împrejurările în care aceasta a fost comisă, urmările produse, persoana inculpatului I.A. fără antecedente penale, precum şi atitudinea sa de recunoaştere şi regretare a faptei săvârşite.

În baza art. 71 Cod penal, instanţa de fond a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a  teza II  şi lit. b Cod penal.

Apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului I.A., acesta fiind fără antecedente penale, conform cazierului judiciar de la dosar, cu posibilităţi de îndreptare şi reintegrare socială, instanţa de fond, în baza art. 81 Cod penal, a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art.82 Cod penal şi a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării.

În baza art. 71 alin 5 Cod penal, a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

II. În drept, fapta inculpatului I.I., astfel cum a fost descrisă mai sus întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin.2 Cod penal, făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind.1 alin.7 teza I Cod procedură penală, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În drept, fapta inculpatului I.I.  astfel cum a fost descrisă mai sus întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i  Cod penal, făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind.1 alin.7 teza I Cod procedură penală, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În drept, fapta inculpatului I.I., astfel cum a fost descrisă mai sus întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, 209 alin.3 lit.c  Cod penal, făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind.1 alin.7 teza I Cod procedură penală, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani şi 8 luni închisoare.

Întrucât infracţiunile arătate mai sus au fost comise de inculpatul I.I. înainte ca acesta să fii fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele, instanţa de fond în baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal, a contopit pedepsele mai sus stabilite, a aplicat inculpatului I.I. pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 8 luni închisoare la care a adăugat un spor de 4 luni închisoare, urmând astfel ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de : 3 (trei) ani închisoare.

La individualizarea pedepsei instanţa de fond a avut în vedere gradul de pericol social al faptei săvârşite, împrejurările în care aceasta a fost comisă, urmările produse, persoana inculpatului I.I., fără antecedente penale, precum şi atitudinea sa de recunoaştere şi regretare a faptei săvârşite.

În baza art. 71 Cod penal, instanţa de fond a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a  teza II  şi lit. b Cod penal.

Apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului I.I., acesta fiind fără antecedente penale, conform cazierului judiciar de la dosar, cu posibilităţi de îndreptare şi reintegrare socială, instanţa de fond, în baza art. 81 Cod penal, a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal şi a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării.

În baza art. 71 alin 5 Cod penal, a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

III. În drept, fapta inculpatului L.F.A., astfel cum a fost descrisă mai sus întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin.2 Cod penal, făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind.1 alin.7 teza I Cod procedură penală, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În drept, fapta inculpatului L.F.A., astfel cum a fost descrisă mai sus întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i  Cod penal, făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind.1 alin.7 teza I Cod procedură penală, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

Întrucât infracţiunile arătate mai sus au fost comise de inculpatul L.F.A. înainte ca acesta să fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele, instanţa în baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal, a contopit pedepsele mai sus stabilite, a aplicat inculpatului L.F.A. pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care a adăugat un spor de 2 luni închisoare, urmând astfel ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de : 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare.

La individualizarea pedepsei instanţa de fond a avut în vedere gradul de pericol social al faptei săvârşite, împrejurările în care aceasta a fost comisă, urmările produse, persoana inculpatului L.F.A. fără antecedente penale, precum şi atitudinea sa de recunoaştere şi regretare a faptei săvârşite.

În baza art. 71 Cod penal, instanţa de fond a interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a  teza II  şi lit. b Cod penal.

Apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului L.F.A., acesta fiind fără antecedente penale, conform cazierului judiciar de la dosar, cu posibilităţi de îndreptare şi reintegrare socială, instanţa de fond, în baza art. 81 Cod penal, a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 2 luni, stabilit conform art. 82 Cod penal şi a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării.

În baza art. 71 alin 5 Cod penal, instanţa de fond a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 191 Cod procedură penală, instanţa de fond a obligat inculpaţii L.F.A., I.I., I.A. la câte 450 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului, sumă ce cuprinde şi onorariul avocatului din oficiu G.S.  în cuantum de 200 lei, conform delegaţiei nr. 2315/10.05.2011 şi I.C., conform delegaţiilor nr.3273/10.06.2011 şi 3274/10.06.2011 care va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd solicitând admiterea acestuia, casarea şi modificarea hotărârii recurate ca fiind nelegală sub aspectul modalităţii de executare a pedepselor aplicate inculpaţilor. În motivarea recursului s-a arătat că dispoziţia instanţei de fond cu privire la modalitatea de executare a pedepsei este nelegală, întrucât potrivit prevederilor articolului 81 aliniatul 2 Cod penal, suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată în caz de concurs de infracţiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de  cel  mult 2 ani. S-a relevat că în speţă, faţă de pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi respectiv 2 ani şi 2 luni închisoare, instanţa de fond trebuia să facă aplicarea dispoziţiilor cu privire la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Examinând hotărârea atacată prin prisma  recursului declarat cât şi din oficiu, conform articolului 385/6 aliniatul 2 şi articolului 385/14  Cod procedură penală, sub aspectul tuturor motivelor de casare prevăzute de articolul 385/9 din acelaşi cod, curtea a constatat  următoarele:

Critica formulată de către parchet este fondată.

Aşa cum rezultă din dispozitivul hotărârii criticate de către parchet, instanţa de fond nu a respectat dispoziţiile articolului 81 aliniatul 2 Cod penal potrivit cărora suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată şi în caz de concurs de infracţiuni dacă pedeapsa aplicată este de cel mult 2 ani şi sunt întrunite condiţiile prevăzute în aliniatul 1 al aceluiaşi articol.

În fapt, instanţa de fond a aplicat inculpaţilor I.A., I.I. şi L.F.A. pentru fapte aflate în concurs real pedepse rezultante mai mari de 2 ani înfrângând pe această cale dispoziţiile legale.

Pentru aceste motive, curtea, în baza articolului  385/15 punctul 2 litera d Cod procedură penală, a admis  recursul penal declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd, împotriva sentinţei penale nr. 5 din 17.01.2012 pronunţată de Judecătoria Aleşd  care a fost casată şi modificată  în sensul că :

A fost înlăturată  dispoziţia privind suspendarea condiţionată a executării pedepselor, aplicate inculpaţilor I.A., I.I. şi L.F.A. în baza articolului 81 Cod penal şi 82 Cod penal.

În baza articolului 86/1 Cod penal s-a dispus  suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului I.A. pe durata unui termen de încercare de 5 ani stabilit conform articolului 86/1 Cod penal, a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului I.I. pe durata unui termen de încercare de 5 ani stabilit conform articolului 86/2 Cod penal şi a pedepsei de 2 ani şi 2 luni închisoare aplicată inculpatului L.F.A. pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 2 luni închisoare stabilit conform articolului 86/2 Cod penal.

Au fost obligaţi inculpaţii ca pe durata termenului de încercare să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de articolul  86/3 aliniatul 1 literele b-d Cod penal.

În baza articolului 86/3 aliniatul 1 litera a Cod penal au fost obligaţi inculpaţii  ca pe durata termenelor de încercare stabilite să se prezinte trimestrial la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor pentru verificarea respectării obligaţiilor stabilite în sarcina acestora.

Li s-a atras  atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor articolelor 86/4 şi 83 Cod penal.

Au fost menţinute restul dispoziţiunilor hotărârilor recurate.