Tâlhărie calificată

Hotărâre 1526 din 21.10.2015


Asupra procesului penal de faţă, constată următoarele  :

Prin rechizitoriul nr. 4603/P/2015 Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului  A.G.M. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233-234 alin.1, lit. d) şi f) Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) Cod penal, a inculpatei A.A.M. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233-234 alin.1, lit. d) şi f) Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) Cod penal, a inculpatului minor C.C.A.pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233-234 alin.1, lit. d) şi f) Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a) Cod penal şi art.113 alin.3 Cod penal, faptă constând în următoarele: în noaptea de 06/07.06.2015, în jurul orei 23.30, inculpaţii majori A.G.M. şi A.A.M. împreună cu inculpatul minor C.C.A., au forţat uşa de acces şi au pătruns fără drept în locuinţa persoanelor vătămate D.T. şi D.P.. Inculpaţii A.G.M. şi C.C.A.au imobilizat persoanele vătămate, le-au agresat şi le-au adresat ameninţări cu moartea, solicitându-le să predea toate economiile, iar inculpata A.A.M. a căutat prin locuinţă şi a sustras suma de 33 de lei.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanţei la data de 02.07.2015.

Prin încheierea din data de 08.09.2015, judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 346 alin. (2) C.P.P., a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală in dosarul nr. 4603/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău şi a dispus începerea judecăţii.

În timpul urmăririi penale inculpaţii majori A.G.M. şi A.A.M. şi inculpatul minor C.C.A. au fost arestaţi preventiv prin Încheierea nr.4-- a judecătorului de la Judecătoria Bacău, pronunţată în dosarul nr.7----/180/2015, pusă în executare prin M.A.P. nr. 4--/2015, nr. 4--/2015, nr. 4--/2015.

Prin încheieri succesive emise de judecătorul de cameră preliminară şi apoi de către instanţă, în baza art.348 C.p.p. cu referire la art.207 C.p.p. şi respectiv  în baza art.362 C.p.p. cu referire la art.208 C.p.p., s-a menţinut starea de arest preventiv faţă de inculpaţii majori A.G.M. şi A.A.M. şi inculpatul minor C.C.A..

La termenul de judecată din data de 22.09.2015, înaintea citirii actului de sesizare, inculpaţii majori A.G.M. şi A.A.M. au declarat fiecare că recunoaşte comiterea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, aşa cum s-au reţinut în rechizitoriu, fiind de acord ca judecata sa se facă în baza probelor administrate în timpul urmăririi penale, încuviinţându-se de către instanţă aplicarea procedurii simplificate, prevăzută de art.375 C.proc.pen. cu referire la art.374 alin.4 C.proc.pen. şi art.396 alin.10 C.proc.pen.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul minor C.C.A., la acelaşi termen de judecată, instanţa a făcut aplicarea art.374 alin.7 C.p.p., avându-se în vedere că nu au fost contestate probele de la urmărire penală.

Persoanele vătămate, prin apărător ales, s-au constituit părţi civile în procesul penal.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Persoanele vătămate D.T., în vârstă de 93 de ani, şi D.P., în vârstă de 90 de ani, locuiesc împreună în localitatea P, jud. Bacău şi sunt beneficiari de pensie, aspect cunoscut de către inculpatul  A.G.M..

În cursul zilei de 05.06.2015, inculpatul A.G.M. a prezentat martorului D.V.D.ideea infracţională constând în tâlhărirea persoanelor vătămate, spunându-i că „are un pont” şi i-a solicitat sprijinul în vederea punerii în practică a hotărârii, arătând că va intra ,,peste ei” împreună cu sora sa,  A.A.M..

Inculpatul A.G.M. a primit refuzul martorului D.V.D., ceea ce l-a determinat să meargă şi să solicite sprijinul infracţional al inculpatului minor C.C.A., precum şi a inculpatei A.A.M..

Urmare a rezoluţiei infracţionale luate, în noaptea de 06/07.06.2015 cei trei inculpaţi au aşteptat instalarea întunericului şi în jurul orei 23.30 au pătruns în locuinţa persoanelor vătămate prin forţarea uşii de acces, care era asigurată printr-o încuietoare interioară.

Ajunşi în locuinţa persoanelor vătămate, inculpaţii şi-au împărţit rolurile şi, fără a aprinde vreo lumină, inculpatul C.C.A.s-a dus direct la persoana vătămată D.P., a luat o pernă şi a pus-o la gura acesteia, împiedicând-o să ţipe şi a imobilizat-o. Inculpatul A.G.M. a izbit peste pat persoana vătămată D.T., a bruscat-o şi a început să o ameninţe cu moartea şi să îi ceară să predea toţi banii. În acest timp, inculpata A.A.M. a început să caute prin locuinţă, folosind lumina produsă de un telefon mobil.

Sub imperiul temerii produse de acţiunile inculpaţilor, persoana vătămată D.P. i-a rugat pe inculpaţi să nu îi omoare, iar persoana vătămată D.T. le-a indicat locul în care avea un portofel cu suma de 23 de lei, o carte de identitate şi legitimaţia de veteran.

Deşi au căutat în locuinţă, inculpaţii nu au mai găsit bunuri de valoare, astfel încât aceştia au sustras banii din portofelul persoanei vătămate-23 de lei, precum şi suma de 10 lei găsită în casă, după care  au părăsit imobilul prin escaladarea gardului din partea din spate a locuinţei şi au mers la discoteca din localitatea G.D., unde au cheltuit banii sustraşi.

În urma loviturilor primite, persoana vătămată D.T. a suferit leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare 16-18 zile de îngrijiri medicale.

Fapta reţinută în sarcina inculpaţilor este dovedită cu următoarele mijloace de probă:

-proces-verbal de cercetare la faţa locului (fila 14);

-proces-verbal de folosire a câinelui de urmă (fila 27);

-proces-verbal de reconstituire (fila 30);

-declaraţia persoanei vătămate D.T. (fila 41);

-declaraţia persoanei vătămate D.P. (fila 45);

-raport de expertiză medico-legală (fila 49);

-fişa de cazier a inculpatului A.G.M. (fila 51);

-declaraţia inculpatului A.G.M. (fila 63, 66, 69);

-fişa de cazier a inculpatei A.A.M. (fila 72);

-declaraţia inculpatei A.A.M. (fila 74, 82, 83, 86);

-fişa de cazier a inculpatului C.C.A.(fila 89);

-declaraţia inculpatului C.C.A.(fila 95, 100, 101, 104);

-declaraţia martorului D.V.D.(fila 106);

-declaraţia martorului asistent D.D.S.(fila 107);

-declaraţia martorului L.L. (fila 110, 112);

-declaraţia martorului G.M. (fila 114);

-declaraţii inculpaţi din cursul judecăţii;

-referat de evaluare a inculpatului minor C.C.A..

În drept, fapta inculpatului A.G.M., constând în aceea că în noaptea de 06/07.06.2015, în jurul orei 23.30, împreună cu inculpata majoră A.A.M. şi cu inculpatul minor C.C.A., au forţat uşa de acces şi au pătruns fără drept în locuinţa persoanelor vătămate D.T. şi D.P., loc în care prin exercitarea de violenţă fizică şi psihică, constând în imobilizarea, împingerea şi ameninţarea persoanele vătămate, a solicitat acestora predarea de bani şi bunuri, timp în care inculpata A.A.M. a căutat prin locuinţă şi a sustras suma de 33 de lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233-234 alin.1, lit. d) şi f) Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) Cod penal întrucât fapta de sustragere de bani a avut loc cu intenţie, prin mijlocirea violenţei, în timpul nopţii, prin violarea de domiciliu şi împreună cu alte două persoane, dintre care una minoră.

Astfel, întrucât faptele există, constituie infracţiune şi a fost comisă cu vinovăţie de către inculpatul A.G.M., în  temeiul art. 396 C.proc.pen. instanţa va dispune condamnarea acestuia pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233-234 alin.1, lit. d) şi f) Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) Cod penal.

 La alegerea pedepselor precum şi la individualizarea cuantumului acestora, instanţa, conform art. 74 din C.pen., va avea în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează persoana inculpatului, dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că fapta inculpatului A.G.M. prezintă pericol social concret  ridicat pentru valorile ocrotite de art.233-234 alin.1 lit.d, f C.pen. (posesia bunurilor mobile, integritatea corporală şi morală, precum şi sănătatea  persoanelor, precum şi inviolabilitatea domiciliului), avându-se în vedere că s-a acţionat cu premeditare, prin escaladare, într-o locuinţă, în timpul nopţii, prin violenţe fizice şi psihice asupra a doi bătrâni, aflaţi într-o stare de vădită vulnerabilitate, împreună cu alte două persoane, dintre care una minoră.

Totodată instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute la art.233-234 alin.1 lit.d, f C.pen., fără reţinerea de circumstanţe atenuante, nefiind vreuna incidentă în cauză.

Limitele de pedeapsă vor fi reduse cu o treime, potrivit  art.396 alin.10 C.proc.pen.

Având în vedere aceste aspecte instanţa apreciază că aplicând inculpatului A.G.M. o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233-234 alin.1, lit. d) şi f) Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) Cod penal, art.375 C.proc.pen. cu referire la art.374 alin.4 C.proc.pen. şi art.396 alin.10 C.proc.pen., această pedeapsă va avea aptitudinea concretă de a asigura realizarea scopurilor prevăzute de art.52 din C.pen.-reeducarea şi reinserţia socială a inculpatului.

Va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii  exercitării drepturilor  prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi lit.b C. pen., pe o perioadă de 2 (doi) ani, în condiţiile prevăzute de art.68 al.1 lit.c  C.pen., dată fiind natura şi gravitatea infracţiunii comise.

Va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor  prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi lit.b C. pen., în condiţiile prevăzute de art.65 alin.1, 3 C.pen., dată fiind natura şi gravitatea infracţiunii comise.

În baza art.399 alin.1 C.proc.pen., dată fiind prezenta soluţie de condamnare, se va menţine măsura arestării preventive faţă de inculpatul A.G.M., măsură care a fost luată prin Încheierea de şedinţă din 11.06.2015 a Judecătoriei Bacău pronunţată în dosar nr. 7---/180/2015, pusă în executare prin mandatul de arestare preventivă  nr. 4-- din --2015. Măsura este executorie conform art.399 alin.4 C.p.p. şi se va comunica administraţiei locului de deţinere.

În baza art.72 alin.1 C.pen., se va scădea din pedeapsa principală de 4 ani închisoare, perioada deja executată prin reţinere şi arest preventiv începând cu data de 10.06.2015 până la zi.

În baza art.7 din Legea nr.76/2008, se va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul A.G.M..

În drept, fapta inculpatei A.A.M., constând în aceea că în noaptea de 06/07.06.2015, în jurul orei 23.30, împreună cu inculpatul major A.G.M. şi cu inculpatul minor C.C.A., au forţat uşa de acces şi au pătruns fără drept în locuinţa persoanelor vătămate D.T. şi D.P., loc în care prin exercitarea de violenţă fizică şi psihică, constând în imobilizarea, împingerea şi ameninţarea persoanele vătămate, a solicitat acestora predarea de bani şi bunuri, timp în care inculpata A.A.M. a căutat prin locuinţă şi a sustras suma de 33 de lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233-234 alin.1, lit. d) şi f) Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) Cod penal întrucât fapta de sustragere de bani a avut loc cu intenţie, prin mijlocirea violenţei, în timpul nopţii, prin violarea de domiciliu şi împreună cu alte două persoane, dintre care una minoră.

Astfel, întrucât faptele există, constituie infracţiune şi a fost comisă cu vinovăţie de către inculpata A.A.M., în  temeiul art. 396 C.proc.pen. instanţa va dispune condamnarea acesteia pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233-234 alin.1, lit. d) şi f) Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) Cod penal.

 La alegerea pedepselor precum şi la individualizarea cuantumului acestora, instanţa, conform art. 74 din C.pen., va avea în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează persoana inculpatului, dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că fapta inculpatei A.A.M. prezintă pericol social concret  ridicat pentru valorile ocrotite de art.233-234 alin.1 lit.d, f C.pen. (posesia bunurilor mobile, integritatea corporală şi morală, precum şi sănătatea  persoanelor, precum şi inviolabilitatea domiciliului), avându-se în vedere că s-a acţionat cu premeditare, prin escaladare, într-o locuinţă, în timpul nopţii, prin violenţe fizice şi psihice asupra a doi bătrâni, aflaţi într-o stare de vădită vulnerabilitate, împreună cu alte două persoane, dintre care una minoră.

Totodată instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute la art.233-234 alin.1 lit.d, f C.pen., fără reţinerea de circumstanţe atenuante, nefiind vreuna incidentă în cauză.

Limitele de pedeapsă vor fi reduse cu o treime, potrivit  art.396 alin.10 C.proc.pen.

Având în vedere aceste aspecte instanţa apreciază că aplicând inculpatei A.A.M. o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233-234 alin.1, lit. d) şi f) Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) Cod penal, art.375 C.proc.pen. cu referire la art.374 alin.4 C.proc.pen. şi art.396 alin.10 C.proc.pen., această pedeapsă va avea aptitudinea concretă de a asigura realizarea scopurilor prevăzute de art.52 din C.pen.-reeducarea şi reinserţia socială a inculpatei.

Va aplica inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii  exercitării drepturilor  prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi lit.b C. pen., pe o perioadă de 2 (doi) ani, în condiţiile prevăzute de art.68 al.1 lit.c  C.pen., dată fiind natura şi gravitatea infracţiunii comise.

Va aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor  prevăzute de art.66 al.1 lit.a şi lit.b C. pen., în condiţiile prevăzute de art.65 alin.1, 3 C.pen., dată fiind natura şi gravitatea infracţiunii comise.

În baza art.399 alin.1 C.proc.pen., dată fiind prezenta soluţie de condamnare, se va menţine măsura arestării preventive faţă de inculpata A.A.M.,  măsură care a fost luată prin Încheierea de şedinţă din ---.2015 a Judecătoriei Bacău pronunţată în dosar nr. 7---/180/2015, pusă în executare prin mandatul de arestare preventivă  nr. 4-- din ---.2015. Măsura este executorie conform art.399 alin.4 C.p.p. şi se va comunica administraţiei locului de deţinere.

În baza art.72 alin.1 C.pen., se va scădea din pedeapsa principală de 4 ani închisoare, perioada deja executată prin reţinere şi arest preventiv începând cu data de 10.06.2015 până la zi.

În baza art.7 din Legea nr.76/2008, se va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpata A.A.M..

În drept,  fapta inculpatului minor C.C.A., constând în acelea că în noaptea de 06/07.06.2015, în jurul orei 23.30, împreună cu inculpaţii majori A.A.M. şi A.G.M., au forţat uşa de acces şi au pătruns fără drept în locuinţa persoanelor vătămate D.T. şi D.P., loc în care prin exercitarea de violenţă fizică şi psihică, constând în imobilizarea, împingerea şi ameninţarea persoanele vătămate, a solicitat acestora predarea de bani şi bunuri, timp în care inculpata A.A.M. a căutat prin locuinţă şi a sustras suma de 33 de lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art.233-art.234 alin.1 lit.d, f C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a) Cod penal, art.113 alin.3 C.pen. întrucât fapta de sustragere de bani a avut loc cu intenţie, prin mijlocirea violenţei, în timpul nopţii, prin violarea de domiciliu şi împreună cu alte două persoane.

Făcându-se dovada existenţei faptei imputate inculpatului minor C.C.A., dar şi faptul că aceasta a fost comisă cu vinovăţie de către inculpat şi că aceasta constituie infracţiune,  instanţa va aplica inculpatului minor o măsură educativă  pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art.233-art.234 alin.1 lit.d, f C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a) Cod penal, art.113 alin.3 C.pen.

La individualizarea măsurii educative ce urmează a fi aplicată inculpatului minor, instanţa va avea în vedere, potrivit art. 115 alin. (2) C. pen., criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, având în vedere şi concluziile referatului de evaluare a inculpatului (prin care s-a constat că acesta a comis fapta pe fondul supravegherii diminuate din partea familiei şi pe dezinteresului pentru şcoală),  întocmite de Serviciul de Probaţiune Brăila,  instanţa reţine că  inculpatul minor a comis prezenta faptă de tâlhărie calificată de un grad foarte ridicat de pericol social prin violenţă fizică şi psihică, împreună cu ale persoane, asupra unor persoane vârstnice  care se aflau în locuinţa lor, dovedind, în pofida vârstei fragede de 16 ani, că este o persoană care manifestă un comportament infracţional extrem de periculos şi că unica măsură educativă care poate fi aplicată acestora pentru a-şi îndrepta purtările şi a se reinsera social este internarea în centru educativ.

Pentru aceste motive, în baza art.114 alin.1, alin.2 lit. b Cpen. va aplica inculpatului minor C.C.A. măsura educativă a internării în centru educativ, prevăzută de art.124 C.pen. pe o perioadă de 2 (doi) ani pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art.233-art.234 alin.1 lit.d, f C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a) Cod penal, art.113 alin.3 C.pen.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.124 alin.3  C.pen.

În baza art.399 alin.3 lit.d C.p.p. şi a Deciziei nr.7/2015 a Î.C.C.J. se va constata încetarea de drept a măsurii arestului preventiv faţă de inculpatul minor C.C.A.şi se va dispune punerea de îndată  în libertate a  inculpatului  minor C.C.A. de sub puterea mandatului de arestare preventivă  nr. 4-- din ---2015, emis în baza încheierii de şedinţă din ---2015 a Judecătoriei Bacău, pronunţată în dosar nr. 7--/180/2015.  Măsura este executorie conform art.399 alin.4 C.p.p. şi se va comunica administraţiei locului de deţinere.

În baza art. 127 C.pen. cu referire la art.72 alin.1 C.pen., se va scădea din măsura internării în centru educativ, prevăzută de art.124 C.pen. pe o perioadă de 2 (doi) ani, perioada deja executată prin reţinere şi arest preventiv începând cu data de 10.06.2015 până la data de 21.10.2015 inclusiv.

Raportat la latura civilă a cauzei, în baza art. 19 C.proc.pen. şi art. 397 C.proc.pen. se va lua act că acţiunea civilă a fost disjunsă în integralitatea sa potrivit art.26 C.p.p.

În baza art.274 alin.1, 2 C.p.p. va obliga pe fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de câte 700 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat în cauză.

Onorariile apărătorilor  din oficiu se vor avansa din Fondul Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului.

Domenii speta