Cod penal. Legitima apărare prezumată. Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale. Soluţie de respingere a propunerii

Sentinţă penală 60/JDL/CC din 19.09.2014


TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA PENALĂ

ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. 60/JDL/CC/19.09.2014

Cod penal. Legitima apărare prezumată. Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale. Soluţie de respingere a propunerii.

În condiţiile în care inculpatul, acuzat de săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor, aplică lovituri victimei, numai după ce a fost la rândul său agresat în propria locuinţă, unde victima a pătruns prin violenţă, devin incidente prevederile art. 19 alin. 3 Cod penal potrivit cărora legea prezumă că fapta inculpatului a fost comisă în stare de legitimă apărare.

Prezumţia are caracter relativ iar sarcina probei revine celui ce acuză.

Extras hotărâre:

Deliberând asupra propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată următoarele:

Prin referatul cu propunere nr. …/P/2014 din data de 17.09.2014, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 18.09.2014 sub dosar cu nr. de mai sus, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a solicitat prelungirea duratei măsurii arestării preventive a inculpatului …, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 30.09.2014  până la data de 29.10.2014, inclusiv.

În susţinerea propunerii, s-a arătat că la data de 29 august 2014 în timp ce suspectul stătea în uşa locuinţei sale, a trecut prin faţa casei acestuia partea vătămată …, iar în acel moment suspectul … a strigat la el reproşându-i că i-a lovit sora cu o zi înainte şi i-a aplicat şi două palme peste faţă. Imediat, partea vătămată … l-a sunat pe fratele său … şi acesta s-a prezentat imediat la faţa locului având asupra sa doi pari. Persoana vătămată …, împreună cu fratele său … au lovit cu parii într-o cutie de lemn improvizată pe post de uşă, pe care au înlăturat-o, după care au pătruns în holul locuinţei, după care … i-a aplicat o lovitură peste umărul drept cu parul suspectului. Imediat suspectul a pus mâna pe o sapă şi i-a aplicat două lovituri în cap părţii vătămate …

Din concluziile provizorii a rezultat că partea vătămată a suferit o fractură temporo-parietal drept cu traiect transversal până la nivel parietal stâng, cominutivă cu fragmente osoase intracraniene parietal posterior parasagital drept de sutură sagitală, iar viaţa acestuia a fost pusă în primejdie. Leziunile suferite s-au putut produce prin loviri active repetate cu un corp contondent, necesitând pentru vindecare îngrijiri medicale de 25-30 zile.

Se mai arată faptul că, din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, pentru care legea penală prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare şi, pe baza a evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care aceasta provine şi a altor împrejurări privitoare la persoana acesteia, se constată că privarea de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate a inculpatului respectiv că prelungirea măsurii arestării preventive este motivată de faptul că urmărirea penală este în desfăşurare, iar cercetările ce se vor desfăşura în continuare vizează ducerea la îndeplinire a celor dispuse prin ordonanţa de delegare dispusă în cauză la data de 17.09.2014, efectuarea în cauză a unei expertize medico-legale de către Serviciul Medico Legal al Judeţului Satu Mare, prin care urmează să se stabilească numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea părţii vătămate, audierea părţii vătămate …care urmează să precizeze dacă se constituie parte civilă în cauză precum şi orice alte acte necesare aflării adevărului şi care nu se încadrează în cele prevăzute de art. 324 alin. 4 Cod procedură penală.

Alăturat propunerii a fost înaintat şi dosarul de urmărire penală nr. …/P/2014 al Parchetului de pe lângă tribunalul Satu Mare, în copie certificată.

Examinând actele şi lucrările dosarului se constată următoarele:

Prin ordonanţa nr. …/P/2014 din 30.08.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul …, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 şi 2 Cod penal.

În fapt, s-a reţinut că, la data de 29 august 2014 în timp ce suspectul stătea în uşa locuinţei sale, a trecut prin faţa casei acestuia partea vătămată …, iar în acel moment suspectul … a strigat la el reproşându-i că i-a lovit sora cu o zi înainte şi i-a aplicat şi două palme peste faţă. Imediat, partea vătămată … l-a sunat pe fratele său … şi acesta s-a prezentat imediat la faţa locului având asupra sa doi pari. Persoana vătămată …, împreună cu fratele său … au lovit cu parii într-o cutie de lemn improvizată pe post de uşă, pe care au înlăturat-o, după care au pătruns în holul locuinţei, după care … i-a aplicat o lovitură peste umărul drept cu parul suspectului. Imediat suspectul a pus mâna pe o sapă şi i-a aplicat două lovituri în cap părţii vătămate …

Din concluziile provizorii a rezultat că partea vătămată a suferit o fractură temporo-parietal drept cu traiect transversal până la nivel parietal stâng, cominutivă cu fragmente osoase intracraniene parietal posterior parasagital drept de sutură sagitală, iar viaţa acestuia a fost pusă în primejdie. Leziunile suferite s-au putut produce prin loviri active repetate cu un corp contondent, necesitând pentru vindecare îngrijiri medicale de 25-30 zile.

Inculpatul a fost arestat preventiv prin încheierea penală nr. …/CC/Jdl/30.08.2014 pronunţată de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Satu Mare, pentru o durată de 30 de zile, de la 30.08.2014 la 29.09.2014, inclusiv, fiind emis M.A.P. nr. …/UP/30.08.2014.

Cu ocazia luării măsurii arestării preventive a inculpatului … s-a reţinut că sunt incidente dispoziţiile art. 202 şi ale art. 223 alin. 2 Cod procedură penală.

Potrivit art. 234 alin. (1) Cod procedură penală, „arestarea preventivă a inculpatului poate fi prelungită, în cursul urmăririi penale, dacă temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate a inculpatului sau există temeiuri noi care justifică prelungirea măsurii”.

Analizând propunerea Ministerului Public în raport cu actele şi lucrările dosarului dar şi cu dispoziţiile legale incidente în cauză, Judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că deşi se menţin temeiurile avute în vedere la momentul luării măsurii arestării preventive, temeiuri care se regăsesc în dispoziţiile ale art. 223 alin. 2 teza I Cod procedură penală, prelungirea acestei măsuri nu se impune pentru următoarele considerente:

Din probele administrate până în prezent rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul … este autorul agresiunii fizice comise la data de 29.08.2014 în dauna părţii vătămate … (chiar inculpatul recunoaşte fapta), agresiune care a cauzat victimei leziuni şi care i-a pus în primejdie viaţa.

Cu toate acestea, din cuprinsul aceloraşi probe administrate până în prezent mai rezultă şi următoarele împrejurări relevante privind circumstanţele comiterii acestei fapte şi anume: fapta a fost comisă în holul (tinda) casei inculpatului sau cel puţin în imediata vecinătate a acesteia (lângă casă), după ce victima, însoţită de fratele său şi înarmaţi cu doi pari au pătruns în locuinţa inculpatului spărgând uşa casei acestuia cu cei doi pari (prin forţare, violenţă) şi apoi i-au aplicat inculpatului cel puţin o lovitură cu parul peste umărul drept.

În aceste condiţii devin incidente dispoziţiile art. 19 alin. 3 Cod penal potrivit cărora „se prezumă a fi în legitimă apărare, …, acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuinţă, încăpere,  dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă, viclenie, efracţie sau alte asemenea modalităţi nelegale ori în timpul nopţii”.

În condiţiile în care inculpatul … a aplicat lovituri victimei, numai după ce a fost la rândul său agresat în propria locuinţă, unde victima a pătruns prin violenţă, aspecte ce rezultă din procesul verbal de cercetare la faţa locului, declaraţiile inculpatului şi ale martorilor, fiind reţinute chiar şi în Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale, legea prezumă că fapta inculpatului a fost comisă în stare de legitimă apărare. Cât timp nu au fost administrate probe care să înlăture această prezumţie legală, efectele acesteia sunt prezente.

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 16 Cod procedură penală, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare sau dacă a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă există o cauză justificativă (cum este şi legitima apărare).

În aceste condiţii se va reţine că nu se impune prelungirea duratei măsurii arestării preventive.

Pentru a preîntâmpina săvârşirea pe mai departe de noi infracţiuni cu violenţă, între inculpat şi membrii familiei victimei, care locuiesc pe aceeaşi stradă, în comunitatea de romi din loc. …, jud. Satu Mare se va dispune înlocuirea măsurii arestului preventiv a inculpatului cu măsura controlului judiciar, până la momentul soluţionării definitive a cauzei, fiind îndeplinite în acest sens condiţiile prevăzute de art. 237 alin. 2 Cod procedură penală.

 Pentru a da eficienţă acestei măsuri se va impune inculpatului, pe lângă respectarea obligaţiilor prevăzute de art. 215 alin. 1 Cod procedură penală şi respectarea obligaţiilor suplimentare de a nu se apropia şi de a nu comunica direct sau indirect, pe orice cale cu partea vătămată şi cu membrii familiei acestuia, de a nu se deplasa la domiciliul acestora, respectiv de a nu depăşi limita teritorială a Judeţului Satu Mare, fără încuviinţarea organului de urmărire penală.

Totodată se va atrage atenţia inculpatului că în cazul nerespectării, cu rea credinţă a obligaţiilor stabilite, măsura controlului judiciar va fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.