Stabilire locuinţă minor. Obligare restituire minor de către pârât

Sentinţă civilă 8 MF din 25.02.2015


Prin cererea adresata Judecătoriei Orsova şi înregistrata sub nr.X la data de 25.02.2015, reclamanta B.A. a chemat în judecata pârâtul C.T. pentru ca prin ordonanţă preşedinţială să se dispună stabilirea provizorie a locuinţei minorului C,M,L, la locuinţa sa din com. X. pana la soluţionarea litigiului asupra fondului si obligarea paratului la inapoierea minorului către mama.

În motivare a arătat ca din relaţia sa de concubinaj cu paratul a luat naştere minorul M.N., care are doar 2 (doua) luni si are probleme grave de sanatate, fiind intoxicat cu fum la locuinţa paratului, la numai doua săptămâni de la naştere.

Mai arata ca datorita acestui fapt plamanii minorului au fost afectaţi si de atunci a fost internata de doua ori in cursul celor doua luni de viata ai minorului.

Precizeaza ca dupa aceste evenimente, a decis sa plece împreuna cu sugarul la locuinţa părinţilor sai din corn. X unde ii poate asigura un mediu sănătos acestuia, fiind sprijinita in creşterea lui de părinţii sai.

Mai precizeaza ca in cursul zilei de 24.02.2015, in timp ce se aflam la spitalul din Orşova unde fusese trimisa de medicul de familie din X, paratul a venit nervos si i-a sustras din braţe copilul pe care l-a dus la locuinţa sa unde acesta se intoxicase .

In locuinţa de doua camere mai arata ca locuiesc alte 4 persoane, condiţiile de trai nefiind satisfăcătoare.

Arata ca, chiar daca i-a spus paratului ca aştepta ambulanta pentru a fi transportaţi la Drobeta Turnu Severin in vederea tratării minorului, acesta a ignorat starea de sănătate a minorului, punandu-i in pericol chiar viata.

Relateaza ca toate acestea au determinat-o sa promoveze o plângere penala pentru rele tratamente aplicate minorului, respectiv pentru impiedicarea ajutorului, fapte prevăzute de art. 197 si art.204 din Codul Penal, precum si acţiune pentru stabilirea locuinţei si exercitarea autorităţii părinteşti.

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 996 si urm.din Codul de procedura civila.

In dovedire a depus in copie certificat nastere minor, CI reclmanta, acte medicale, plangre penala, actiune de stabilire domiciliu minor.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Din relaţia de concubinaj a partilor a rezultat minorul C.M.N. născut la  18.12.2014.

La data de 25.02.2015 pe rolul Judecătoriei Orşova a fost înregistrată cauza cu nr. X, privind pe reclamanta B.A. şi  pârâtul C.T., având ca obiect stabilirea locuinţei si exercitarea autorităţii părinteşti.

Potrivit art. 996 alin. 1 C.proc.civila, „Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”.

 Din analiza acestui text de lege rezultă că, pe lângă condiţiile generale de exerciţiu ale acţiunii (existenta unui drept, capacitatea procesuala, calitatea procesuala şi existenta unui interes legitim),  trei sunt condiţiile specifice exercitării procedurii ordonanţei preşedinţiale: caracterul vremelnic, urgenţa şi nerezolvarea fondului cauzei.

Având în vedere că pe rolul Judecătoriei Orşova se află dosarul nr. X care urmează să judece fondul cauzei, instanţa apreciază că există în favoarea reclamantei aparenţa de drept, iar cererea formulată nu este de natură să prejudece fondul şi constată că  solicitarea reclamantei se referă la luarea unei măsurii provizorii, până la soluţionarea definitivă a cererii de stabilirea locuinţei si exercitarea autorităţii părinteşti.

Deşi legea nu dă o definiţie a noţiunii de „urgenţă”, art. 996 Cod procedură civilă stabileşte situaţiile după care instanţele judecătoreşti trebuie să aprecieze existenta sa, în sensul  că exista urgenţă ori de cate ori păstrarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente sau înlăturarea unei piedici ivite in cursul unei executări nu se pot realiza în mod eficace pe calea acţiunii de drept comun.

Analizând actele medicale depuse de reclamantă în apărare, instanţa reţine că minorul C.M.N. a fost internat în perioada 07.01.2015-13.01.2015 la Spitalul mun. Orşova cu tuse spastică, obstrucţie nazală, tegumente palide,pulmonar stetacustic raluri ronflante, ronchusuri cu diagnosticul pneumonie interstiţială AC, muguet şi insuficienţă respiratorie AC., în perioada 22.01.2015-02.02.2015 cu bronhopmenumonie cu insuficienţă respiratorie acută stridor laringian congenital, diagnosticul fiind laringo-malacia congenitală, insuficienţă respiratorie acută şi în perioada 05.02.2015-11.02.2015 cu peumopatie de aspiraţie cu insuficienţă respiratorie acută având diagnosticul inhalarea şi ingestia de alimente provocând obstrucţia tractului respirator, laringo-malacia congenitală şi insuficienţă respiratorie acută.

Examinând biletul de trimitere seria BRCIN nr. 2393287 din 24.02.2015 instanţa observă că minorul C.M.N. având diagnosticul pneumopatie interstiţială a fost trimis în vederea internării  la Spitalul mun. Orşova.

Având în vedere vârsta extrem de fragedă a minorului sugar, respectiv 2 luni, faptul că acesta este dependent de mama sa, pentru a evita producerea unei traume minorului şi a agravării stării sale de sănătate, prin îndepărtarea de mama sa, în prezenţa căreia s-a aflat în mod constant şi preponderent, constatând că starea de sănătate a copilului  este precară, acesta fiind internat în spital de 3 ori în decurs de 1 lună, cu probleme pulmonare şi  respiratorii, instanţa apreciază că este justificată condiţia urgenţei.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 996 alin. 1 Cod pr. civilă privind admisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială, instanţa va admite cererea urmând a stabilii locuinţa provizorie a minorului  C.M.N. la locuinţa reclamantei B.A., în X. până la soluţionarea definitivă  a cauzei nr. X  având ca obiect stabilirea locuinţei si exercitarea autorităţii părinteşti ce priveşte fondul cauzei, urmând a-l obliga pe pârâtul C.T.D să-l predea pe minor reclamantei B.A.

În raport de poziţia procesuală a reclamantei va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Văzând şi dispoziţiile art. 999  Cod proc.civilă,