Civil, suplinire consimţământ, admis,

Sentinţă civilă 570 din 04.03.2016


INSTANŢA

Deliberând asupra cererii deduse judecăţii, instanţa constată următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de 22.07.2015, reclamanta ......... cu domiciliul în ........, în contradictoriu cu pârâtul ............., domiciliat în ........,  a solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună suplinirea consimţământului pârâtului, pentru ca minora ............. născută la data de …, să se poată deplasa în străinătate şi suplinirea consimţământului pârâtului, necesar la Serviciul Public Comunitar ...., pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ....., pentru a avea acces la paşaport minori.

În motivarea cererii de chemare în judecată pe care a formulat-o, reclamanta a arătat că, în fapt, din concubinajul părţilor a rezultat minora .......... născută la data de …

Prin sentinţa civilă nr. ............/......, pronunţată de Judecătoria ....., în dosarul nr. ............, s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea domiciliului minorei la domiciliul reclamantei şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei.

În continuarea motivării cererii sale, reclamanta a arătat, în esenţă, că a dorit să plece cu minora în Italia, în anul 2014, iar, în anul 2015, în vacanţă în Bulgaria, însă s-a lovit de refuzul tatălui minorei, întrucât, conform prevederilor legale în vigoare, deplasarea acesteia în afara ţării, se face cu consimţământul celuilalt părinte.

În probaţiune, reclamanta a solicitat admiterea probei cu înscrisuri şi a probei testimoniale.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 486 Cod civil.

La data de 07.09.2015, pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii deduse judecăţii, motivând, în esenţă că, se opune ca reclamanta să plece în străinătate, împreună cu minora, în lipsa unei justificări, care să îi dovedească interesul de a pleca în străinătate, deoarece are suspiciunea unei plecări definitive în interesul reclamantei, din perspectiva unei relaţii a acesteia cu un cetăţean italian.

La data de 04.12.2015, reclamanta a depus la dosarul cauzei o notă de şedinţă, prin care a adus la cunoştinţa instanţei că, scopul deplasării minorei în străinătate este în vederea efectuării unor investigaţii medicale, durata deplasării este de o lună de zile, iar locul este „Institutul Neurologic Carlo Besta” din Milano, unde a fost făcută programare, pentru data de 29.12.2015, urmând a se face o nouă programare. Ataşat acestei note de şedinţă, au fost depuse înscrisuri medicale.

Analizând actele si lucrările dosarului, în raport de dispoziţiile legale incidente în speţă, instanţa retine următoarele :

Potrivit art. 17 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, în cazul în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului cu privire la emiterea paşaportului pentru minor, instanţa de judecată va hotărî asupra acestui aspect, în condiţiile legii.

Instanţa reţine că, potrivit înscrisurilor depuse la dosar, minora a primit recomandare(f. 27) din partea unui medic primar psihiatru pentru a efectua o investigaţie medicală de specialitate neurologică în afara ţării, reclamanta obţinând o programare în Italia, anume la Institutul Neurologic Carlo Besta” din Milano(f. 37).

Faţă de situaţia de fapt reţinută mai sus şi având în vedere că reclamanta a precizat scopul cert al călătoriei şi destinaţia deplasării, refuzul pârâtului de a-şi da acordul pentru eliberarea paşaportului minorului şi pentru deplasarea acestuia în Italia, în vederea efectuării unor investigaţii medicale, doar pentru că ar avea o bănuială că reclamanta urmăreşte scoaterea definitivă din ţară a minorului, apare ca fiind abuzivă, nefiind în concordanţă cu interesul superior al copilului.

Faţă de considerentele mai sus-menţionate, instanţa va admite cererea reclamantei privind consimţământul pârâtului în vederea eliberării paşaportului minorei M. M. S., născută la data de … şi va suplini consimţământul pârâtului în vederea deplasării aceleiaşi  minore în Italia, însoţită de reclamantă.