Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 ncp)

Sentinţă penală 149 din 03.10.2016


Prin rechizitoriul  nr. …./P/2015 din data de 30.05.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal şi înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 02.06.2016 sub nr. de dosar …./207/2016, a fost trimis în judecată în stare de liberate inculpatul V.P.F., pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, faptă prev. şi ped. de art. 337 Cp.

Din actul de sesizare al instantei se reţine că la data de 20.12.2015, în jurul orelor 00,40 lucrătorii de poliţie din cadrul Compartimentului Poliţiei Rutiere Drăgăneşti-Olt, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza com. Seaca, au oprit pentru verificări autoturismul marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare CT- 54- ……, şi i-au solicitat conducătorului auto actele personale şi ale maşinii.

După legitimarea conducătorului auto în persoana inculpatului V.P.F., ce se afla singur în maşină, s-a constatat că acesta emana halenă alcoolică şi s-a procedat la testare cu aparatul Drager rezultând o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat conform testului nr. 00209.

Deşi i s-a solicitat inculpatului V.P.F. de către organele de poliţie să se deplaseze împreună cu aceştia la Spitalul Caracal pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta a refuzat.

Audiat în cauză inculpatul a arătat că în data de 19.12.2015 după ce a sacrificat un animal şi a consumat produse alimentare a consumat şi circa 500 ml vin roşu între orele 16,00-18,00, după care în jurul orelor 21,00, a plecat la Staţia PECO din comună unde s-a întâlnit cu mai mulţi prieteni.

În cursul aceleaşi seri, la orele 00,30, inculpatul a plecat către domiciliu singur, fiind oprit de către organele de poliţie care l-au testat cu aparatul Drager, rezultând o alcoolemie de 0,58 mg/l.

Inculpatul a recunoscut că deşi organele de poliţie i-au solicitat să se deplaseze împreună cu aceştia la Spitalul Caracal în vederea recoltării probelor biologice, i-a refuzat motivând că nu are rost.

 Martorii S.I. şi C.S.A. au confirmat situaţia de fapt expusă mai sus.

În drept, fapta inculpatului V.P.F., constând în aceea că în ziua de 20.12.2015, în jurul orelor 00,40, în calitate de conducător auto al autoturismul marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare CT-54-….., se deplasa pe  raza comunei Seaca, jud. Olt, având în aerul expirat o îmbibaţie alcoolică de 0,58 mg/l, aşa cum rezultă din testarea cu aparatul etilotest nr. 00209 şi din actul de constatare întocmit de agenţii poliţiei rutiere, după care acesta a refuzat recoltarea de probe biologice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 337 C.pen.

 Situaţia de fapt expusă în rechizitoriu s-a dovedit cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (f. 17-18);rezultat alcooltest Drager – f. 15,declaraţii martori – f. 26,27, 29 şi 30,declaraţii suspect/inculpat: V.P.F. (f. 9-10,23-24).

 În procedura de Cameră Preliminară, cauza a fost înregistrată sub nr. 2678/207/2016/a1.

 Conform  rezolutiei emisa la data de 02.06.2016 de Judecătorul de Cameră Preliminara căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza, în conformitate cu disp. art. 344 alin. 1 Cpp, i-a fost comunicat inculpatului copia certificata a rechizitoriului, cu mentiunea ca in termen de 20 de zile pot formula cereri şi ridica excepţii cu privire la legalitatea rechizitoriului şi a efectuării actelor de catre organele de urmărire penală.

Constată instanţa că rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

Întrucât nu au fost  formulate cereri şi excepţii de către inculpat şi nici din oficiu nu se impuneau a fi invocate, Judecătorul de cameră preliminară a constatat prin încheierea nr. 94/11.07.2016, legalitatea rechizitoriului cu nr. …./P/2015 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal şi a dispus începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul V.P.F., pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, faptă prev. şi ped. de art. 337 Cp.

În cauza a fost  fixat primul termen de judecată la data de 19.09.2016.

În şedinţa publică din data de 19.09.2016, a fost audiat inculpatul V.P.F., cu privire la acuzaţia adusă, ocazie cu care a recunoscut fapta aşa cum este descrisă în actul de sesizare,  fiind de acord cu reducerea limitelor de pedeapsa cu o treime, arătând că doreşte sa  preteze activitate în folosul comunităţii.

La dosar a fost înaintată fişa de cazier judiciar privind pe inculpat.

Inculpatul a depus  la dosarul cauzei acte în circumstanţiere.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală,  precum şi probele administrate pe parcursul cercetării judecătoreşti  şi apreciindu-le, în ansamblu  şi în urma evaluării tuturor conform art. 103 alin. 1 C.p.p.,  instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În data de 20.12.2015, în jurul orelor 00,40 lucrătorii de poliţie din cadrul Compartimentului Poliţiei Rutiere Drăgăneşti-Olt, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza com. Seaca, au oprit pentru verificări autoturismul marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare CT- 54- ….., şi i-au solicitat conducătorului auto actele personale şi ale maşinii.

După legitimarea conducătorului auto în persoana inculpatului V.P.F., ce se afla singur în maşină, s-a constatat că acesta emana halenă alcoolică şi s-a procedat la testare cu aparatul Drager rezultând o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat conform testului nr. 00209.

Deşi i s-a solicitat inculpatului V.P.F. de către organele de poliţie să se deplaseze împreună cu aceştia la Spitalul Caracal pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta a refuzat.

Audiat în cauză inculpatul a arătat că în data de 19.12.2015 după ce a sacrificat un animal şi a consumat produse alimentare a consumat şi circa 500 ml vin roşu între orele 16,00-18,00, după care în jurul orelor 21,00, a plecat la Staţia PECO din comună unde s-a întâlnit cu mai mulţi prieteni.

În cursul aceleaşi seri, la orele 00,30, inculpatul a plecat către domiciliu singur, fiind oprit de către organele de poliţie care l-au testat cu aparatul Drager, rezultând o alcoolemie de 0,58 mg/l.

Fapta de a refuza prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii  alcoolemiei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută în art.337 C.pen.

Atât în faza de urmărire penală, cât şi în cursul judecăţii, inculpatul a recunoscut faptele aşa cum sunt descrise în actul de sesizare,  solicitand sa se faca aplicarea disp. art. 374 rap. la art. 396 alin. 10 Cpp, in sensul reducerii limitelor de pedeapsă cu 1/3, fiind de acord ca in cazul in care instanţa se va orienta spre o pedeapsa neprivativa de libertate, să presteze muncă nerenumerată în folosul comunitatii .

 Săvârşirea faptelor de către inculpat precum şi vinovăţia acestuia sunt pe deplin stabilite şi dovedite cu întreg materialul probator administrat în cauză, respectiv procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrant, rezultatul alcooltest Drager coroborate cu declaraţiile martorilor S.I. şi C.S.A.  şi declaraţia inculpatului.

Instanţa va avea în vedere pe de o parte că acesta este la primul conflict cu legea penală, că a recunoscut şi regretat fapta.

Avându-se în vedere că infracţiunea săvârşită de către inculpat dezvoltă un grad ridicat de pericol social, concret, concretizat în modul şi mijloacele săvârşite a actelor materiale ce compun latura complexă obiectivă a infracţiunii săvârşite, împrejurările în care fapta a fost comisă, urmările produse, instanţa apreciază ca în vederea îndeplinirii scopului general şi social poate să aplice inculpatului o pedeapsă privativă de libertate pentru fapta săvârşită, îndepărtată de minimul special.

La alegerea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa conform art.74 Cp, va avea în vedere criteriile generale , respectiv faptul că stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului. Gravitatea infractiunii şi periculozitatea infractorului se evalueaza după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit,  natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului,  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Astfel, în temeiul art. 337 alin. 1 Cp, coroborat cu art. 375 Cod de procedură penală, raportat la art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală,  instanţa urmeaza sa condamne pe inculpatul V.P.F.,  pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare .

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa reţine dispoziţiile art.  91 C. pen., conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Instanţa consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 1 an şi 6 luni închisoare, iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor astfel încât instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 91 alin. 1 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 alin. 1 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 din Codul penal, impune inculpatului ca, pe durata termenului de supraveghere, să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 din Codul penal, dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei comunei Seaca, judeţul Olt.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. asupra conduitei sale viitoare şi asupra aspectului că în cazul comiterii de noi infracţiuni sau a nerespectării măsurile de supraveghere ori a neexecutării obligaţiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere se expune revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. va obliga pe inculpat la plata sumei de 250 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 150 lei cheltuieli judiciare avansate de stat in faza de urmărire penală şi 100 lei în faza de judecată.

Postat 26.10.2016