Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 08.07.2020

Constatarea greșitei evaluări a standardului de probă. Schimbarea temeiului soluției de achitare

Hotărâre - 08.07.2020

Delapidare în forma continuată. Fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Greşita individualizare a tratamentului sancţionator. Legea penală mai favorabilă. Caracterul accesoriu al acţiunii civile în procesul penal

Decizie - 23.06.2020

Respingere apel în materia litigii cu profesioniştii având ca obiect pretenţii

Sentinţă civilă - 12.06.2020

Pretenţii - accident rutier

Decizie - 13.02.2020

Constatarea, de către instanţă, a nelegalității uneia sau mai multor probe aflate la dosarul de urmărire penală. Respingerea, pe acest temei, a acordului de recunoaştere a vinovăției. Apel declarat de o persoană interesată. Inadmisibilitate.

Decizie - 06.02.2020

Infracţiunea de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere. Achitare

Hotărâre - 20.12.2019

LIPSA ELEMENTELOR DE TIPICITATE OBIECTIVĂ; CONDIȚIA PREVĂZUTĂ DE LEGE CA FAPTA SĂ FIE SĂVÂRȘITĂ „NEAUTORIZAT”; ACHITARE.

Hotărâre - 20.12.2019

ACHITARE – PROBATORIU INSUFICIENT

Decizie - 24.09.2019

Sarcina probei în acţiunea în răspundere patrimonială. Dovedirea de către angajator a existența faptei salariatului de încălcare a normelor legale sau contractuale şi probarea vinovăției salariatului în producerea unui anumit rezultat dăunător

Decizie - 18.09.2019

Caracterul inadmisibil al unei acţiuni în materie civilă având ca obiect „anulare act nepatrimonial” atunci când este vizat un raport de expertiză judiciară administrat ca probă într-un dosar penal

Hotărâre - 17.09.2019

. Evidența timpului de muncă; munca suplimentară; sarcina probei; analiza coroborată a probatoriilor privitoare la timpul de muncă al salariatului

Hotărâre - 28.06.2019

Camera Preliminară. Neregularitatea rechizitoriului. Nelegalitatea dispunerii efectuării unor constatări tehnico-ştiinţifice. Consecințe. Încălcarea dreptului la apărare. Natura proceselor verbale încheiate de către organele fiscale la cererea procurorulu

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte

Hotărâre - 02.05.2019

Infracţiunea de ’’conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe’’ prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal. Nerecoltarea celei de a doua probe.

Decizie - 19.04.2019

Recurs. Respingerea probei cu expertiză tehnică judiciară poate duce la încălcarea dreptului la apărare şi la un proces echitabil

Sentinţă civilă - 05.02.2019

Plângere contravenţională

Decizie - 23.01.2019

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Greşita reţinere a temeiului soluţiei de achitare

Decizie - 30.10.2018

Aplicarea sancţiunii decăderii în faza administrativă şi efectele pe plan probator în faţa instanţei sesizate cu contestaţia împotriva deciziei C.N.C.I.

Sentinţă civilă - 25.10.2018

Salarizare / Probe

Decizie - 18.10.2018

Potrivit principiului in dubio pro reo, în caz de îndoială se reţine soluţia, împrejurarea sau ipoteza cea mai favorabilă persoanei acuzate, această regulă decurgând din prezumţia de nevinovăţie