Suspendare executare provizorie a sentintei civile pronuntate de tribunal pe cale de ordonantă presedintială. Inadmisibilitate.

Hotărâre 264/CM din 24.05.2016


Potrivit art. 450 alin. 1 C. proc. civ., „suspendarea executării provizorii va putea fi solicitată fie prin cererea de apel, fie distinct în tot cursul judecăţii în apel”.

În continuare, art. 450 alin. 5 C. proc. civ. prevede că „până la soluţionarea cererii de suspendare, aceasta va putea fi încuviinţată provizoriu, prin ordonanţă preşedinţială, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea cerinţei prevăzute la alin. 4”.

Întrucât este vorba despre o suspendare „până la soluţionarea cererii de suspendare” prevăzută la alin. 1, ipoteza art. 450 alin. 1 este în acelaşi timp şi ipoteza art. 450 alin. 5 C. proc. civ. Dacă pentru cererea principală de suspendare, prevăzută la alin. 1, este necesar să se fi formulat apel, atunci aceeaşi cerinţă este valabilă şi în cazul celei prevăzute la alin. 5.

Art. 450 alin. 1 ?i alin. 5 Cod procedură civilă

Deliberând asupra cererii de suspendare provizorie a executării formulată de petenta SN [...] SA, constată următoarele:

1. Prin cererea înregistrată la 19.05.2016, petenta SN [...] SA a solicitat în contradictoriu cu intimatul [...] suspendarea, pe cale de ordonanţă preşedinţială, în baza art. 450 alin. 1 şi 5 C. proc. civ., a executării provizorii a sentinţei civile nr. 1016/2016 a Tribunalului Constanţa, până la soluţionarea cererii principale de suspendare a executării sentinţei, sub aspectul dispoziţiei de reintegrare a intimatului în funcţia deţinută anterior concedierii.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că soluţia instanţei o pune într-o situaţie inedită, de a repune în funcţie un angajat care cu bună ştiinţă şi fără motivare a preferat să creeze o situaţie de pericol la nivelul unui aeroport internaţional, lăsând neacoperită de măsurile necesare, obligatorii şi legale o eventuală situaţie de risc de incendiu. Prin încălcarea gravă a legislaţiei privitoare la apărarea împotriva incendiilor şi abaterile constante de la disciplina muncii, intimatul a pus societatea în situaţia de nerespectare a Planului de intervenţie la incendii aprobat de organele în drept, periclitând siguranţa aviaţiei civile şi a personalului angrenat în această activitate în cadrul aeroportului. Prin neintroducerea în dispozitivul de luptă a autospecialei … şi neechiparea acesteia cu dispozitivele şi accesoriile specifice care se aflau stocate în depozitul societăţii, aeroportul a înregistrat un nivel scăzut de prestare de servicii de aviaţie. S-a adus astfel o gravă atingere imaginii şi prestigiului aeroportului, punându-se sub semnul întrebării interoperabilitatea cu Comandamentul NATO.

Dovedind dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, intimatul nu a acţionat nici pentru pregătirea specifică a personalului din subordine. Urmare a planificării necorespunzătoare a serviciului efectuată de intimat, acesta nu a asigurat instruirea promptă şi uniformă a personalului SPSU şi în consecinţă conducerea aeroportului a fost pusă în situaţia de a prelungi programul turelor de lucru cu retribuirea suplimentară a operatorilor. În mod repetat intimatul exercita presiuni psihice directe asupra colegilor din subordine, folosind un limbaj trivial şi ton necorespunzător cu intenţie vădită de intimidare.

Acest comportament este motivat şi de faptul că intimatul este liderul unui sindicat nereprezentativ şi prin aceste acţiuni doreşte să coopteze forţat noi membri din rândul salariaţilor SPSU. În calitate de şef de serviciu a dovedit un comportament discriminatoriu faţă de salariaţii din subordine după cum erau sau nu membri ai sindicatului pe care îl conducea. Intimatul a intentat o serie de procese împotriva societăţii, folosind motivaţii din care majoritatea pot fi catalogate drept absurde. De asemenea, a depus o serie de plângeri penale la adresa unoi salariaţi ai petentei, fără a avea în nicio ocazie câştig de cauză. Şi în anii anteriori intimatul a manifestat carenţe deosebite în activitatea profesională şi în comportament. Încălcarea de către intimat a prevederilor legale a creat potenţialul unor urmări grave prin periclitarea siguranţei aviaţiei civile şi militare.

2. Prin note scrise, intimatul a solicitat respingerea cererii, arătând că societatea în mod voluntar a pus în executare sentinţa din dosarul nr. 5571/118/2015. Totodată, intimatul a prezentat un istoric al proceselor avute cu petenta, fiind anterior reintegrat în muncă în baza altei hotărâri judecătoreşti. Angajatorul l-a primit la muncă fără instructajele efectuate şi fără predarea documentelor, ceea ce a dus la imposibilitatea desfăşurării activităţii în condiţii optime. După aproximativ o lună de activitate a fost din nou concediat. Dosarul nr. 6941/118/2013 a fost deschis pentru că unitatea nu asigura condiţii pentru îndeplinirea condiţiilor de siguranţă, siguranţa aviaţiei civile şi a personalului angrenat în această activitate fiind puse în pericol de refuzul conducerii unităţii de a respecta hotărârile judecătoreşti şi prevederile legale în domeniul situaţiilor de urgenţă. La dosarul nr. 5571/118/2015 a fost depus un tabel fals prin care se încerca a se arăta instanţei că instruirea era efectuată de alte persoane..

3. Petenta a consemnat la dispoziţia instanţei cauţiunea de 1.000 lei, potrivit art. 719 alin. 3 C. proc. civ., la care fac trimitere alin. 4 şi 5 ale art. 450 C. proc. civ.

4. Curtea a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii cererii, în condiţiile în care împotriva sentinţei a cărei executare se solicită a fi suspendată nu s-a formulat apel, precum şi excepţia lipsei de obiect, în condiţiile în care din decizia petentei nr. 7989/20.05.2016 rezultă că s-a procedat la reintegrarea intimatului în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei nr. 11486/3.08.2015, începând de la 23.05.2016.

5. Analizând cu prioritate, potrivit art. 248 alin. 1 C. proc. civ., excepţia inadmisibilităţii cererii, Curtea are în vedere art. 450 alin. 1 C. proc. civ., care prevede că „suspendarea executării provizorii va putea fi solicitată fie prin cererea de apel, fie distinct în tot cursul judecăţii în apel”.

Din analiza acestei prevederi legale rezultă că suspendarea executării poate fi dispusă numai în condiţiile în care partea care o solicită a formulat apel.

În continuare, art. 450 alin. 5 C. proc. civ. prevede că „până la soluţionarea cererii de suspendare, aceasta va putea fi încuviinţată provizoriu, prin ordonanţă preşedinţială, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea cerinţei prevăzute la alin. 4”.

Întrucât este vorba despre o suspendare „până la soluţionarea cererii de suspendare” prevăzută la alin. 1, ipoteza art. 450 alin. 1 este în acelaşi timp şi ipoteza art. 450 alin. 5 C. proc. civ. Dacă pentru cererea principală de suspendare, prevăzută la alin. 1, este necesar să se fi formulat apel, atunci aceeaşi cerinţă este valabilă şi în cazul celei prevăzute la alin. 5.

Pentru că în speţă, până la data dezbaterii cererii de faţă, nu a fost formulat apel împotriva sentinţei a cărei executare provizorie se solicită să fie suspendată, astfel cum a arătat în faţa instanţei reprezentantul petentei, cererea de suspendare dedusă judecăţii este inadmisibilă şi va fi respinsă ca atare.

În aceste condiţii, nu se mai impune examinarea excepţiei lipsei de obiect şi a fondului cererii de suspendare a executării provizorii.