Săvârşirea infracţiunii de tâlhărie în stare de minoritate

Sentinţă penală 774 din 20.04.2016


Judecătoria Galaţi, secţia penală, sentinţa penală nr. 774/20.04.2016

Obiect – săvârşirea infracţiunii de tâlhărie în stare de minoritate prevăzută de art. 233 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 113 și următoarele Cod penal.

Cuprins pe materii : Drept penal. Tâlhărie. Minoritate. Măsuri educative. Pedepse.

Index alfabetic :

-Tâlhărie

-Minoritate

-Măsuri educative

-Condamnare

Rezumat hotărâre :

Instanţa de fond, prin sentinţa penală nr. 774/20.04.2016 a Judecătoriei Galaţi a dispus următoarele:

I. Condamnarea inculpatului A.B. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, faptă prevăzută de art. 233 – art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 – art. 43 alin. 5 Cod penal, art. 77 lit. d Cod penal, art. 75 alin. 2 lit. a – art. 76 alin. 1 Cod penal  şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din 19.12.2015).

Potrivit art. 67 alin. 2 din Codul penal s-a aplicat inculpatului A.B. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani.

Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului A.B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b din Codul penal pe perioada exercitării pedepsei principale.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal Cod penal s-a dedus perioada reţinerii şi arestării preventive de la data de 19.01.2016 la zi.

Potrivit art. 399 alin. 1 Cod procedură penală a fost menţinută măsura arestării preventive luate asupra inculpatului A.B..

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, s-a dispus prelevarea probelor biologice de la inculpatul A.B., în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

II. În baza 38 alin. 1 Cod penal - art. 129 alin. 1 Cod penal raportat la art.115 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod penal, în referire la art. 124 alin. 3 Cod penal, s-a dispus prelungirea pentru inculpatul minor D.C.  a măsurii educative privativă de libertate a ”internării într-un centru educativ” de la durata de 1 an la o durată de 3 ani, pentru :

- săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, faptă prevăzută şi pedepsită de art.  233 – art. 234 alin. 1 lit. f Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. e şi art. 113 alin. 2 Cod penal (faptă din data de 12.08.2015) stabilită prin sentinţa penală nr. 1694/22.10.2015 a Judecătoriei Galaţi definitivă prin decizia penală nr. 296/08.03.2016 a Curţii de Apel Galaţi;

- săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.  233 – art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a – art. 76 alin. 1 Cod penal şi art. 113 alin. 2 Cod penal (faptă din data de 19.12.2015).

În temeiul art. 127 Cod penal, în referire la art. 72 alin. 1 Cod penal, s-a scăzut din durata măsurii educative aplicate durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 13.08.2015 la 22.10.2015 şi de la data de 19.01.2016 la data de 20.04.2016.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 1694/22.10.2015 a Judecătoriei Galaţi definitivă prin decizia penală nr. 296/08.03.2016 a Curţii de Apel Galaţi.

Potrivit art. 399 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 241 alin. 1 lit. d Cod procedură penală s-a constatat încetată de drept măsura arestării preventive luate asupra inculpatului minor D.C..

În baza art. 399 alin. 3 lit. d Cod procedură penală s-a dispus punerea, de îndată, în libertate a inculpatului D.C..

În baza art. 399 alin. 4 şi 5 Cod procedură penală s-a dispus comunicarea dispozitivului locului de deţinere, cu menţiunea că „hotărârea pronunţată în condiţiile art. 399 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală cu privire la măsurile preventive este executorie”.

S-a constatat că persoana vătămată F.C. a renunţat la pretenţiile civile.

Potrivit art. 272 alin. 2 Cod procedură penală, onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu (în cursul urmăririi penale avocat Bratu Corina – 260 lei, după sesizarea instanţei avocat Radu Diana Lucia – 520 lei), s-a dispus a fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Galaţi.

 Potrivit art. 274 alin. 2 Cod procedură penală au fost obligaţi inculpaţii A.B. şi D.C. la plata sumei de 150 lei fiecare (din care suma de 60 lei aferentă urmăririi penale) cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut următoarele că activitatea desfăşurată de inculpatul A.B., în vârstă de 58 ani, care, în data de 19.12.2015, pe timp de noapte şi însoţit de inculpatul minor D.C. a cărui vârstă o cunoştea, a exercitat împotriva persoanei vătămate F.C. actele de violenţă - lovirea cu pumnul în zona feţei - de natură a-i înlesni co-inculpatului care îl însoţea posibilitatea de a deposeda efectiv victima de suma de 600 lei din al cărei total şi-a oprit pentru sine suma de 400 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „tâlhărie calificată”, prevăzută de art.233-234 alin.1 lit. d) Cod penal, cu aplicarea art.41 Cod penal şi art. 77 lit. d) Cod penal.

Împrejurarea comiterii infracţiunii mai sus descrise în perioada liberării condiţionate din executarea unei pedepse privative de libertate de 10 ani închisoare, pronunţată prin Sentinţa penală nr. 60 din 06.02.2007 de Tribunalul Constanţa la data de 06.02.2007, determină aplicarea în cauză a dispoziţiilor art. 41 alin.1 Cod penal. .

Conform fişei de cazier judiciar inculpatul A.B. nu este la primul impact cu legea penală, fiind condamnat, apoi liberat condiţionat din pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 60/06.02.2007 a Judecătoriei Constanţa definitivă prin nerecurare la data de 06.03.2007, motiv pentru care instanţa va reţine întrunirea primului termen al recidivei postexecutorii, astfel că limitele de pedeapsă vor fi majorate cu ½ .

Fapta a fost săvârşită împreună cu un inculpat minor, fiind întrunite condiţiile pentru aplicarea art. 77 lit. d Cod penal, dar instanţa nu va da eficienţă art. 78 Cod penal ca urmare a comportamentului bun adoptat în faţa organelor judiciare, fiind o facultate a instanţei.

Activitatea desfăşurată de inculpatul minor D.C., în vârstă de 14 ani, care, în data de 19.12.2015, pe timp de noapte şi însoţit de inculpatul major A.B., persoană care îi cunoştea statutul de minor, a exercitat împotriva persoanei vătămate F.C. actele de deposedare - verificarea interiorului buzunarelor hainelor persoanei vătămate şi sustragerea portofelului acestuia - de natură a-i permite însuşirea sumei de 600 lei, după ce în prealabil co-inculpatul mai sus citat  exercitase actele de violenţă de natură a aduce persoana vătămată în sare de neputinţă de a se apăra, activitate urmată de primirea din totalul acesteia a sumei de 200 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „tâlhărie calificată”, prevăzută de art.233-234 alin.1 lit. d) Cod penal, cu aplicarea art.113 şi urm) Cod penal.

Instanţa de apel, a respins apelul formulat de inculpatul A.B., ca nefondat, cu obligarea la plata cheltuielilor  judiciare, considerând că instanţa de fond a făcut în mod corect aplicarea legii penale, a stabilit în mod corect vinovăţia inculpatului şi a dozat corespunzător pedeapsa stabilită, la fel şi modalitatea de executare.

Examinând sentinţa supusă controlului judiciar prin prisma motivelor invocate dar şi din oficiu sub toate aspectele, în baza art. 417 al. 2 Cod procedură penală, Curtea constată că situaţia de fapt şi încadrarea juridică a faptei deduse judecăţii au fost în mod corect reţinute de instanţa de fond pe baza unei complete şi judicioase analize a materialului probator administrat în cauză în faza de urmărire penală, având în vedere că inculpatul s-a prevalat de dispoziţiile art. 375 Cod pr. penală.

Şi în ceea ce priveşte dozarea pedepsei aplicată în cauză Curtea constată că hotărârea instanţei de fond este temeinică, criteriile de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal fiind în mod judicios transpuse în practică.

Din această perspectivă instanţa de fond a avut în vedere în mod corect gravitatea ridicată a faptelor săvârşite, modalitatea violentă de comitere, vârsta înaintată a persoanei vătămate, valoarea sumei de bani sustrasă, faptul că a comis infracţiunea împreună cu un minor, dar şi împrejurarea că inculpatul nu se află la primul impact cu legea penală, aspecte ce justifică pe deplin cuantumul pedepsei aplicate şi fac inoportună reducerea acesteia.

De altfel se constată că instanţa de fond a dat dovadă de suficientă clemenţă în cauză, reținând în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 75 al. 2 lit. a Cod penal şi orientând pedeapsa aplicată către minimul special prevăzut de lege pentru infracţiunea comisă, deși inculpatul se află în stare de recidivă postexecutorie iar în cauză este incidentă şi circumstanţa agravantă prevăzută de art. 77 lit. d Cod penal (săvârşirea infracţiunii împreună cu un inculpat minor).

În consecinţă, întrucât motivul de apel invocat de inculpat este apreciat ca nefondat iar din oficiu nu s-au decelat motive de reformare a sentinţei primei instanţe, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod pr. penală şi art. 275 al. 2 Cod pr. penală, Curtea a respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul A.B. şi îl va obliga pe acesta la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Reţinând că inculpatul a fost cercetat şi judecat în stare de deţinere preventivă, Curtea a menţinut starea de arest a inculpatului A.B. şi a dedus totodată din pedeapsa aplicată acestuia durata reţinerii şi arestării preventive de la 19.01.2016 la zi  - 16.06.2016.

Problema de drept

Aplicarea legii penale care nu mai prevede posibilitatea aplicării de pedepse minorilor, ci numai aplicarea unor măsuri educative limitativ prevăzute de Codul penal, iar pentru majorul care săvârşeşte fapta împreună cu un minor, fapta are un caracter mai grav.

Domenii speta