Somatie de plata. Contract de împrumut. Cerere respinsa ca inadmisibila

Jurnal 10034/2005 din 11.01.2006


Somatie de plata. Contract de împrumut.

Cerere respinsa ca inadmisibila

Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante creditoarea M.A. a chemat în judecata pe debitorii G.F.si G.M, solicitând ca instanta sa emita o somatie de plata prin care sa îl oblige pe acesta la plata sumei de 22.483USD, penalitati de întârziere stabilite prin contractul de împrumut autentificat sub nr.3238728.11.2000.

În motivarea cererii sale, creditorul a aratat ca în temeiul contractului de împrumut autentificat sub nr.3238/28.11.2000 încheiat cu debitorii, le-a împrumutat acestora suma de 22800USD cu obligatia pentru acestia de achita peenalitati de 0,5% din suma neachitata pentru fiecare zi de întârziere. Debitorii si-au îndeplinit cu mare întârziere obligatiile de plata a ratelor lunare, astfel ca în prezent datoreaza 22.483 USD, reprezentând clauza penala. În dovedirea cererii creditoarei i-a fost încuviintata proba cu acte. Debitorii, legal citati, nu au depus întâmpinare si s-au prezentat în fata instantei contestând obligatia de plata a sumelor solicitate.

Instanta a retinut ca cererea creditoarei este inadmisibila, întrucât nu sunt întrunite cerintele prevazute de art.1 din OG nr.5/2001 privind procedura somatiei de plata, aprobata si modificata prin Legea 295/2002, ce permit solutionarea cauzei pe aceasta cale. Conform art.1 alin.1 din actul normativ indicat, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, în scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un înscris.... care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii lucrari, sau orice ale prestatii. În speta, instanta a retinut ca aceasta ultima cerinta nu este îndeplinita, contractul de împrumut neîncadrându-se în categoria serviciilor, lucrarilor sau prestatiilor vizate de textul de lege anterior citat. Mai mult, prin contractul de împrumut se produce transferul dreptului de proprietate asupra sumei împrumutate în patrimoniul împrumutatului, astfel ca ia nastere în sarcina sa obligatia corelativa de restitui suma împrumutata, care are natura unei obligatii de a da, si nu de a face, precum cele vizate de textul susmentionat (ce se refera la contravaloarea unor prestatii ce formeaza în mod obisnuit obiectul unor astfel de obligatii). 

Întrucât utilizarea procedurii somatiei de plata implica întrunirea cumulativa a cerintelor prevazute în art.1 din OG 5/2001, iar în speta aceste conditii nu se regasesc, instanta a repins cererea ca inadmisibila pe procedura somatiei de plata, partea având la îndemâna procedura de drept comun pentru realizarea pretentiilor sale.